Hund som nyser

Precis som vi människor nyser även hundar ibland. Det finns flera olika orsaker till varför hundar börjar nysa. Själva nysningen är ett sätt för kroppen att bli av med främmande ämnen.

Varför nyser hunden?

Nysningar uppstår när något främmande ämne, det vill säga något som kommit in i nosen som inte hör dit, fastnat i nosens slemhinnor och gjort dem irriterade och/eller inflammerade. Nysningarna är ett sätt att försöka bli av med de främmande ämnena.

Orsaker till att hunden nyser

Problem från nosen ses ofta som nysningar. Även andra symtom är tecken på problem från nosen; sekret från nosen, näsblödningar, ömhet över nosen och/eller svårigheter att andas genom nosen.

Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.

 • Främmande föremål – det kan vara så enkelt som att hunden fått in något i nosen som gör att den nyser. Om hunden får in något i nosen (t.ex. ett gräsfrö) kan det orsaka nysningar. Om hunden inte får ut det främmande föremålet med sina nysningar kan det orsaka kraftigare reaktioner med var och blod från näshålan.
 • Infektioner/inflammationer i näshålan orsakat av virus, bakterier och svampar kan orsaka nysningar. Går infektionen längre ner i luftvägarna är det vanligt med hosta som samtidigt symtom. Ett exempel är kennelhosta, hundarnas motsvarighet till våra förkylningar.
 • Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en liten parasit som är vanlig hos våra hundar. Kvalstren lever i hundens nos och bihålor. Symtom på noskvalster är nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar och försämrat luktsinne.
 • Allergier kan yttra sig i nysningar. Luftburna allergier är ganska vanligt hos våra hundar, till exempel pollenallergi. Om nysningarna beror på allergier kan hunden även ha rinnig nos och irriterade ögon.
 • Tumörer kan orsaka näsblod, varigt näsflöde och ibland även nysningar. Det är vanligast hos äldre hundar.

Nysningar och övriga symtom kan bero på främmande föremål som fastnat i nosen, inflammation i näshålan orsakad av svamp, virus eller bakterier, allergier, noskvalster eller tumörer.

När ska man uppsöka veterinär?

Åkommor som orsakar nysningar går ofta över av sig själv.
Uppsök veterinär om:

 • Nysningarna inte upphör på ett par dagar.
 • Hunden blir slö.
 • Hunden får feber.
 • Det kommer varigt eller blodigt sekret ur nos och/eller ögon.
 • Hunden får besvärad andning.

Undersökning av hund som nyser

Om du behöver komma till veterinär får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.

Ibland tas prover inifrån näshålan för att se om det är någon specifik infektion eller inflammation som det rör sig om.

Nysningar kan bero på så mycket annat än en enkel irritation i nosen så ibland behövs större utredningar. Det kan till exempel behövas en datortomografi av näshåla och bihålor.

Behandling

Behandlingen blir olika beroende på vad som orsakar nysningarna.

 • Har hunden drabbats av luftvägsinfektion (förkylning) blir den oftast frisk av sig själv. Vila och god näringstillförsel brukar räcka. För att undvika smittspridning bör man inte låta hunden träffa andra hundar under sjukdomsperioden.
 • Om något främmande föremål fastnat i nosen kan hunden ibland behöva hjälp av veterinär för att få ut det.
 • När noskvalster orsakar bekymmer behandlas man mot dessa. Det finns olika behandlingsformer och veterinären avgör vilken som passar.
 • Det finns ett antal olika sätt att hjälpa hundar som är allergiska.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen