Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Hund förkyld

Hundar med problem från övre luftvägarna kan få symtom som liknar de vi människor får vid förkylning. Orsaken är ofta en virusinfektion eller en bakterieinfektion i de övre luftvägarna. De övre luftvägarna utgörs av nosen, näshålorna med bihålor, svalget, struphuvudet och luftstrupen.

Hund förkyld symtom

 • Hosta.
 • Sekret från nosen.
 • Nysningar.
 • Irriterade ögon. Detta symtom kan även bero på en mängd ögonsjukdomar.
 • Andning med öppen mun.
 • Mindre ork.
 • Feber.

Det varierar hur kraftiga symtom en hund med infektion i luftvägarna får. Kontakta veterinär vid nedsatt allmäntillstånd, kraftig påverkan på ögon, hög feber, andningssvårigheter. Och vid lindrigare symtom som inte går över.

Hund förkyld. Trött hund på soffa.

Förkylda hundar kan tappa orken.

Sjukdomar med liknande symtom som vid övre luftvägsinfektion/förkylning:

 • Kennelhosta ger kikhosteliknande symtom. Det är ett samlingsnamn på olika smittsamma luftvägsinfektioner. Kennelhosta brukar kallas hundsläktets förkylning.
 • Valpsjuka ger förkylningssymtom.
 • Problem från lungorna kan ge förkylningsliknande symtom. Även där brukar det bero på bakterie- och virusinfektioner.
 • Hjärtproblem kan ge hosta.
 • Allergier kan ge snuva och nysningar.

Hund förkyld undersökning

Om du behöver komma till veterinär får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.

Provtagning från svalg, blodprov, ultraljud, röntgen, bronkoskopi (kameraundersökning av luftrören) och andra undersökningar som datortomografi eller magnetröntgen kan behövas beroende på vilka symtom hunden har.

Hund förkyld behandling

 • För det mesta går en övre luftvägsinfektion/förkylning över av sig själv.
 • Låt hunden ta det lugnt med mycket vila och bara korta promenader.
 • Foder med högt näringsinnehåll är bra.
 • Ibland rekommenderar veterinären hostdämpande och/eller slemlösande mediciner.
 • Undvik umgänge med andra hundar så undviks smittspridning.
 • Det är bra att kontrollera temperaturen dagligen. Vid hög och/eller långvarig feber ska veterinär kontaktas.
 • Om en hund med bakterieinfektion drabbas hårt och blir kraftigt nedsatt av infektionen kan antibiotika sättas in. Det undviks dock om hunden inte verkligen behöver det för att undvika resistensutveckling mot antibiotika.
 • Är det en virusinfektion som är orsaken hjälper inte antibiotika. Däremot kan man förebygga både valpsjuka och kennelhosta med att vaccinera sin hund mot de sjukdomarna.
 • En del hundar är känsligare för förkylning än andra. Till exempel valpar, gamla hundar, hundar med kroniska luftvägslidanden och hjärtsjuka hundar. Kontakta veterinär för rådfrågning om sådana hundar drabbas av förkylningssymtom.

Hund förkyld smittvägar

Förkylning smittar genom direktkontakt nos-nos eller via hosta/nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål.

Människor och hundar smittar inte varandra med förkylning.