Feber hos hund

Tvärtemot vad många tror är inte varm nos ett tillförlitligt tecken på feber. Normal kroppstemperatur hos hundar ligger mellan 38 och 39 grader, vanligtvis omkring 38,5. Kroppstemperaturen mäts med termometer i ändtarmen. Kontrollera gärna hundens temperatur när den är frisk och är i vila, så du vet vad som är normalt för just din hund.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Att en hund är varm om nosen behöver inte vara tecken på sjukdom

Vad orsakar feber?

Feber är i sig inte en sjukdom utan ett symtom. Kroppens ”termostat” ställer in sig på en högre temperatur som en del av en inflammatorisk reaktion. Många bakterier och virus har svårt att överleva och föröka sig vid en högre temperatur, och därför är feber ett av de vapen som kroppen använder för att bekämpa en infektion med. Inflammation kan utlösas av även andra faktorer och därför kan feber även ses vid tillstånd som inte beror på bakterier eller virus. Dit hör till exempel vissa autoimmuna sjukdomar och tumörsjukdomar. Vid vaccination ”luras” kroppens immunförsvar att reagera som vid en naturlig infektion och ibland får hunden då lindrig, övergående feber, vilket är helt normalt.

Förhöjd kroppstemperatur kan även uppkomma vid fysisk ansträngning, stress eller hög omgivningstemperatur, men detta är  inte feber utan benämns hypertermi. Värmeslag innebär en grav hypertermi som kan vara dödlig om inte hunden snabbt får hjälp.

Hur vet jag att hunden har feber?

Det är svårt att enbart genom beröring avgöra om en hund har feber. Den kan vara varm om nosen exempelvis om den legat i solen eller varit ute på en rask promenad. Många hundar har våt nos, men inte alla och inte alltid, så eventuell torr nos är inte heller ett sjukdomssymtom. Hundars kroppstemperatur ligger normalt högre än människors, vilket gör att vi kan uppleva att de känns onormalt varma när vi känner med handen på hårlösa områden, även när de är friska och feberfria. Det enda sättet att säkert veta om hunden har feber är genom att ta tempen när hunden har hållits i vila i minst 20 minuter (och ej i extremtemperaturer).

Feber kan också ge andra, mer ospecifika symtom:

  • Nedsatt ork, hunden är tröttare än vanligt
  • Försämrad aptit
  • Ökad törst
  • Flåsighet, ibland oro
  • Tandköttet ser rödare ut än vanligt

När bör jag uppsöka veterinär?

Om hunden har en höjning av kroppstemperaturen jämfört med det normala, verkar nedsatt till allmäntillståndet och/eller har andra symtom som t ex matvägran, svaghet i bakdelen eller ovilja att röra sig. Kontakta närmaste klinik/djursjukhus för att få hjälp. Du kan även boka ett videomöte med en av våra onlineveterinärer för rådgivning och hjälp. Ladda ned Evidensiaappen. 

Vad gör veterinären?

Veterinären gör inledningsvis en klinisk undersökning och tar upp en anamnes, d v s du får redogöra för hundens sjukdomshistoria. Ofta tas blodprover och ibland utförs bilddiagnostik i form av röntgen- eller ultraljudsundersökning. Den fortsatta behandlingen styrs av vad som framkommer. Kraftigt påverkade hundar kan behöva skrivas in på djursjukhus för vård.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen