Värmeslag hos hund – ett livshotande tillstånd

När det är varmt ute är det viktigt att se till att våra hundar alltid har god tillgång till vatten, så att de inte riskerar att bli uttorkade. Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi människor utan de reglerar temperaturen bara genom tassar och mun. Blir hunden för varm börjar den flåsa och blir stressad. Går det för långt kan den få värmeslag (hypertermi), vilket är ett livshotande tillstånd.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Värmeslag hund - symtom

 • Hunden söker sig till vatten och kyla, till exempel kalla golv.
 • Andningssvårigheter: flåsande och flämtande.
 • Dreglande.
 • Orkeslöshet.
 • Hunden ramlar under promenad.
 • Röda och/eller torra slemhinnor i munnen.
 • Röda och/eller torra slemhinnor i ögonen.
 • Stirrighet.
 • Förvirring.
 • Oro.
 • Ökad puls.
 • Vinglighet.
 • Svimning.
 • Kräkningar och diarré.
 • Chock. Vid chock har blodtryck och blodflöde sjunkit så mycket att kroppen inte får tillräckligt med syre och näring. Tillståndet är livshotande.

Vinglighet, förvirring och liknande beteenden beror på att hjärnan inte fungerar som den ska vid väldigt hög kroppstemperatur.

När kroppstemperaturen stigit över 42 grader börjar cellerna och proteinerna i kroppen att förändras. Det kan leda till svåra inre skador hos våra hundar. Värmeslag kan leda till döden. Kontakta alltid veterinär vid värmeslag.

Hur kyler jag ner hunden?

En hunds normala temperatur ligger runt 38,5 grader. Stiger kroppstemperaturen över 41 grader är det skadligt för hunden.

Innan du kommer till veterinär ska du själv försöka kyla ner hunden. Det ska ske försiktigt.

Kyl ner hunden genom att flytta den tillsval plats, fläkta med handdukar eller bada/duscha den om det finns möjlighet till det. Det är bra om den blir blöt ända in på skinnet. Den ska naturligtvis få vatten att dricka. Håll hunden stilla.

Använd svalt, men inte iskallt vatten eller is. Dels för att det är obehagligt och dels för att blodkärlen i huden drar ihop sig och man får en sämre avkylning.

Mät temperaturen om du har tillgång till en termometer för att ha koll på förloppet. Den ska ner till normaltemperatur, inte lägre. Hundens normaltemperatur är runt 38,5 grader. När termometern visar 40 grader är det dags att sluta kyla hunden för att inte riskera att den bli undertempad, men man ska ändå fortsätta mäta temperaturen för att se så att den varken stiger igen eller bli för låg. Temperaturen mäts i ändtarmen med en vanlig febertermometer.

Febernedsättande mediciner hjälper inte vid värmeslag.

Uppsök alltid veterinär

Även om du själv lyckats få ner temperaturen och hunden verkar må bra ska du alltid kontakta veterinär omgående. Hunden kan vara uttorkad och värmeslag kan orsaka skador på inre organ. Hjärna, hjärta, tarmar, lever och njurar är exempel på organ som kan bli skadade.

Värmeslag hund – undersökning och behandling hos veterinären

 • Hunden undersöks.
 • Temperaturen mäts.
 • Fortsatt nedkylning behövs vanligen.
 • Hunden behöver ofta vätskedropp för att återställa vätskebalansen och hålla blodtryck och blodcirkulation stabil.
 • Syrgas behövs oftast..
 • Blodprov tas ofta, bland annat för att kolla blodvärden, elektrolytbalansen och lever- och njurstatus.
 • Ibland behövs vård på djursjukhus under flera dagar. Allmäntillstånd, temperatur, puls, blodtryck med mera behöver följas upp.
 • Hunden brukar få komma på återbesök.

Om du som hundägare själv satt in tidiga åtgärder för att svalka din hund, förbättras hundens chanser att klara sig. Här kan du följa med bakom kulisserna när hunden Diddl får behandling på en av våra kliniker mot värmeslag.

Varför får hundar värmeslag?

Hundar kan inte reglera sin kroppstemperatur genom att svettas på det sätt som människor gör. Människor har svettkörtlar i huden och i dem bildas svett. Svetten avdunstar och kyler hudytan och reglerar vår kroppstemperatur.

Hundar har bara svettkörtlar i tassarna. Hos dem regleras istället temperaturen via slemhinnor i nos, munhåla och tunga. De hässjar/flåsar för att skapa avkylning. Om luften i omgivningen är för varm fungerar inte flåsandet för att sänka kroppstemperaturen. Hunden blir då överhettad och kan snabbt förlora medvetandet.

Flåsandet gör också att de förlorar mycket vätska och kan bli uttorkade.

Kraftigt flåsande/hässjande leder till att hunden andas in mer syre än vad kroppen behöver. Blodkärlen drar då ihop sig och syretillförseln till hjärnan minskar trots den ökade andningsfrekvensen.

Hund i bil

En vanlig situation där hundar får värmeslag är att de lämnas i en bil. Det behövs inte så höga temperaturer ute för att det ska bli varmt i en parkerad bil. Står solen på blir temperaturen i fordonet redan efter en kort stund så hög att hunden lider av den och detta oavsett om någon eller några rutor lämnats öppna. Luftcirkulationen blir ändå otillräcklig och temperaturen alldeles för hög.

Du får inte lämna hund eller katt utan tillsyn i ett fordon om det är möjligt att temperaturen där inne går över +25°C eller under -5°C.

Andra situationer när hundar drabbas av värmeslag

 • Även andra varma utrymmen kan förstås leda till värmeslag hos hundar.
 • Motion i varmt väder.
 • Hårt arbete, till exempel jakt eller tävling av något slag, i varmt väder.

Var extra uppmärksam på hundens temperatur i sådana sammanhang. Och var noga med tillgång till vatten!

Vissa hundar löper större risk att få värmeslag

 • Hundar med tjock päls.
 • Överviktiga hundar.
 • Äldre hundar.
 • Hundar med andningsproblem.
 • Trubbnosiga, så kallade brachycefala, hundar. De har svårt att flåsa effektivt på grund av sina trånga andningsvägar. De kan få värmeslag även vid lägre temperaturer och vid lägre ansträngning.
 • Hundar med hjärtproblem.
 • Hundar med lungproblem.

Förebygg värmeslag hos hund

För att undvika skador och tragiska dödsfall, lämna aldrig hunden i bilen varma dagar. Försök få tag i ägaren om du ser en hund som mår dåligt i en bil. Registreringsnumret kan hjälpa dig. Om det misslyckas, ring till polisen. Ju tidigare hunden får hjälp desto större chans har den att överleva. Om det krävs ska du krossa rutan och ta ut hunden, men ring polisen först.

Lämnas hunden i bilen när det riskerar att bli över 25 grader bryter man mot Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelse.

Ha alltid med vatten när det är varmt och ta det lugnt med träning och promenader. Det finns speciella täcken som är avkylande. De kan hjälpa hunden att hålla temperaturen nere.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen