Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Värmeslag hos hund

De varmare dagarna kryper allt närmare och det kan vara lätt att glömma att våra pälsklädda, fyrbenta vänner kan få det besvärligt under sommarsolen. Värmeslag och överhettning hos hund kan vara ett livshotande tillstånd och det är därför viktigt att känna till hur värmeslag kan förebyggas och hur du skall gå tillväga om du misstänker att din eller någon annans hund har drabbats.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Värmeslag hos hund är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar veterinärvård. Här har matte varit snabb och kommit in med Diddl som plötsligt blivit hängig och flåsig under en cykeltur.

Vad är värmeslag hos hund?

En hunds kroppstemperatur ligger normalt mellan 38 och 39 grader. Om kroppstemperaturen stiger över 41 grader kan det bli skadligt för hunden. Medan vi människor blir av med överskottsvärme genom att svettas över större delar av kroppen, kyler hundar sin kropp främst genom att flåsa, eller hässja, som det också kallas. Hunden andas då snabbt och ytligt med öppen mun och tungan utsträckt. För att kyla ned sig kan de också lägga sig mot ett svalare underlag eller svettas genom svettkörtlar i trampdynorna. Dessa något begränsade möjligheter för hunden att reglera sin kroppstemperatur gör dem extra känsliga för ökade omgivningstemperaturer och för kraftig ansträngning under varma förhållanden. Blir de så varma att de inte klarar att göra sig av med värmeöverskottet kan de drabbas av värmeslag.

Symtom på värmeslag hos hund

Tidiga tecken på att din hund har drabbats av överhettning kan vara att den söker sig till vatten eller svalare omgivningar, såsom kalla golv eller skugga. Hunden kan först uppvisa tecken på oro, för att sedan bli trött och apatisk. Andningen blir snabb och ytlig, hunden flämtar och slemhinnorna blir kraftigt röda. Hunden kan också få kräkningar och diarré. Om inte hunden får hjälp eller om kroppstemperaturen ökar ytterligare kan den bli förvirrad, vinglig och till och med kollapsa. Till sist kan hunden hamna i chock, vilket förenklat betyder att kroppen inte klarar av att pumpa runt blodet i kroppen. Detta leder till syrebrist och kan göra att hunden blir medvetslös.

Vilka hundar drabbas av värmeslag?

Alla hundar och raser kan drabbas av värmeslag men det har setts en överrepresentation hos större hundraser över 15 kilo. Kortnosiga raser såsom exempelvis engelsk bulldog, fransk bulldog, mops och shih tzu är extra utsatta. Dessa raser har en medfödd anatomi med bland annat trånga näsborrar och svalg, vilket gör det svårare för dem att bli av med överskottsvärme genom att hässja. Överviktiga hundar, hundar med tjock päls, äldre hundar och individer med andningsbesvär löper också större risk av att drabbas av värmeslag.

Vad gör man om hunden drabbats av värmeslag?

Om du misstänker att din eller någon annans hund har drabbats av värmeslag gäller det att agera fort. Innan du tar hunden till veterinär bör du försöka kyla ned hunden själv. Börja med att flytta hunden till ett svalt och skuggigt område. Själva nedkylningen bör inte gå för fort, då de normala mekanismerna för temperaturreglering hos hunden är utslagna och det därför finns en risk för att hunden istället får för låg temperatur om hunden kyls ned för snabbt. Nedkylningen kan ske genom att duscha hunden eller sänka ned den försiktigt i svalt vatten. Lägg inte kalla handdukar över hunden då dessa istället kapslar in värmen mot kroppen. Du ska inte använda iskallt vatten eller is. Kontakta veterinären så fort du har möjlighet för att förvarna om att du är på väg – de kan ofta ge dig råd om vad du kan tänka på under färden dit.

Om värmeslag konstaterats och hundens kroppstemperatur är för hög påbörjas nedkylningsprocessen så fort som möjligt. Här görs detta med hjälp av fuktiga, kalla handdukar.

Hos veterinären

Även om du lyckas få ned hundens kroppstemperatur och hunden verkar må bättre, ska du alltid åka in till veterinär då temperaturen kan stiga på nytt och skador på inre organ som inte syns kan ha uppkommit. När hunden kommer in till veterinären görs en första bedömning om hur allvarligt hundens tillstånd är. Hunden undersöks noggrant och temperaturen mäts. Ofta behöver hunden kylas ned ytterligare även om du har påbörjat detta själv. Syrgas ges ofta, antingen med hjälp av en mask över nosen eller via en andningstub i luftstrupen. Medan hunden undersöks kan en djursjukskötare lägga en permanentkanyl, sätta igång vätskedropp och ta ut blodprover.

Då hunden kommit in till kliniken gäller det att snabbt få en överblick över hur allvarligt tillståndet är och vad som behöver göras. Här lyssnar veterinären på hjärtat och känner på hundens puls medan djursjukskötaren lägger en permanentkanyl för att kunna ta ut blodprover, koppla på dropp och för att medicin effektivt skall kunna ges direkt i blodet.

Med hjälp av blodprover kan bland annat elektrolytbalansen kontrolleras. Proverna kan också visa om det uppkommit akuta skador på inre organ såsom njurar och lever. Beroende på vad detta och annan diagnostik visar kan hunden behöva medicineras på olika vis, tillfälligt eller på längre sikt. Förhoppningsvis sjunker hundens kroppstemperatur efterhand och hundens allmäntillstånd stabiliseras.

Både hjärtaktivitet och blodtryck kan påverkas vid ett värmeslag. Här har Diddl kopplats upp på EKG och blodtrycket mäts med hjälp av en blodtrycksmanschett på hans framben. Han får också syrgastillförsel genom en mask.

Blodsockernivån kan enkelt och snabbt kontrolleras med ett litet stick i läppen. Visar det sig att hunden ligger på en för låg nivå av socker i blodet kan detta korrigeras genom att tillsätta glukos i hundens dropp.

Vad händer efter ett värmeslag hos hund?

Det är inte ovanligt att hunden är medtagen efter ett värmeslag och beroende på hur allvarligt tillståndet är eller har varit kan hunden behöva stanna kvar på djursjukhuset för övervakning och behandling i flera dagar. Då kan hundens allmäntillstånd, temperatur, puls, blodtryck, syresättning och andra parametrar kontrolleras regelbundet. Ju tidigare hunden har fått riktig vård, desto större är chanserna för att hunden blir helt återställd. Det kan ibland vara svårt att veta om det uppkommit några permanenta skador, därför är det ofta rekommenderat med ett återbesök en tid efter att hunden varit inlagd.

Till veterinärens och djursjukskötarens stora glädje verkar Diddl äntligen må lite bättre!

5 tips för att undvika värmeslag i sommar

  1. Känn till tecknen på tidig överhettning.
  2. Lämna aldrig din hund i bilen en solig eller varm dag.
  3. Ge alltid hunden tillgång till skugga och färskt vatten.
  4. Undvik hård ansträngning såsom cykling eller löpning med din hund under de varmaste timmarna.
  5. Gör en hundglass eller frys isgodis till din hund! Tips på flera enkla sätt att göra detta på finns att hitta på nätet.

Äntligen får Diddl träffa sin älskade matte igen. Nu väntar kärlek och omvårdnad i hemmet innan återbesöket om någon vecka.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen