Allergi hos hund – typer och behandling

Den vanligaste allergipatienten söker hjälp för klåda. Återkommande öroninfektioner är också ett misstänkt problem. Men innan man kan konstatera att det är allergi måste andra tänkbara orsaker uteslutas.
Ibland har djuret kliat sönder sig med en infektion som följd. Då måste först den behandlas innan arbetet kan gå vidare.

Vad kan veterinären göra åt allergi?

Att utreda hudproblem kan kräva ett målinriktat och tålmodigt arbete.

Parasiter

Oftast börja veterinären med att utreda om orsaken kan vara parasiter som loppor, löss och skabb. Dem vill man utesluta först.

Foderallergi

Men om det inte är parasiter eller infektioner som orsakar klådan går utredningen vidare med allergimisstanken. Och då är frågan:

Är det en foderallergi eller något i omgivningen (sk atopi) man är allergisk mot?

Många gånger börjar veterinären med fodermisstanken. Särskilt om det finns mag- och tarmproblem också.

Ofta är det ett eller flera sorters protein som man är överkänslig mot. Under en testperiod ges djuret foder med hydrolyserat (sönderdelat) protein som kroppen inte reagerar på.

Man kan också prova ett foder med en helt ny proteinkälla. Ett som djuret inte ätit tidigare och som kroppen inte reagerar på.

För att utreda foderallergi är det en strikt diet i 8-10 veckor. Under tiden har du som djurägare telefonkontakt med veterinären för att se om det blir bättre.

Sen kommer det viktiga för att kunna ställa diagnos. Foderprovokationen. Då ger man det  foder som djuret åt innan foderförsöket inleddes. Om man får tillbaka klåda och hudsymptom igen har djuret en överkänslighet mot fodret. Efter foderprovokationen kan man låta djuret stå kvar på hydrolyserat foder eller försöka få svar på vilket/vilka protein djuret inte tål.  Det är ofta en tidskrävande process som i princip innebär att man provocerar djuret med ett protein i taget.

Atopisk allergi

Om foderallergi också kan uteslutas och veterinären är säker på att det är en atopi går arbetet vidare. Studier visar att cirka 10-15 procent av alla svenska hundar som kliar sig är atopiker vilket innebär att de reagerar allergiskt  på något i miljön de befinner sig i. Det kan till exempel vara pollen.

Antingen kan veterinären ta blodprover och se om det finns mycket antikroppar mot vissa allergener. Man kan även göra pricktest för att se om huden reagerar på exempelvis kvalster eller pollen.

Behandling av allergi hos hund

Det finns medel som lindrar besvären. Kortison är ett läkemedel som  har snabb effekt mot klåda. Men eftersom det har biverkningar brukar man undvika det över längre tid. Ciklosporin har mindre biverkningar. Men istället tar det längre tid innan det får effekt.

Ett annat alternativ är allergenspecifik immunoterapi, även kallat hyposensibiliseringsbehandling. En behandling som går ut på att minska överkänsligheten.

Hyposensibilisering går ut på att man tar fram ett vaccin. Med allergiframkallande ämnen låter man sakta immunförsvaret vänja sig. Målet med hyposensibilisering är att:

  • Djuren ska få så lite klåda som möjligt.
  • Minska behovet av andra klådhämmande åtgärder.
  • Minska antalet infektioner och inflammationer i huden.

Sjukdomen blir hunden inte av med. Men hunden får mindre doser medicin och mindre besvär.

Vad kan jag göra själv hemma?

Undvik om möjligt det som din hund verkar allergisk mot och schamponera regelbundet. Det kommer man långt med. Läs mer om hur du lindrar klåda här.

Vill du boka en tid för rådgivning eller undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen