Foderallergi hos hund

Foderallergi, eller AFR (adverse food reaction), är en av de bakomliggande orsakerna till klåda, hudbesvär och mag-tarmbesvär hos hund. Det går framgångsrikt att behandla när det upptäckts och är därför en viktigt del att undersöka i tidigt skede av en allergiutredning. Oftast uppträder allergi mot hundens mat redan när den är ung, men det förekommer även att äldre individer drabbas.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Orsaker till foderallergi hos hund

Mycket är ännu okänt om foderallergi/AFR, men man vet att det är flera faktorer som samverkar för att en hund ska uppvisa symtom på överkänslighet. Bland annat finns det en ärftlig komponent - allergi är vanligare i vissa raser än i andra. Den allergiska reaktionen utlöses av proteiner. Kolhydrater, spårämnen etc är alltså inte allergiframkallande, däremot finns det proteiner av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung.

En hund med foderallergi kan vara allergisk mot vilket protein som helst som den kommit i kontakt med, men det brukar vara ett protein som hunden har ätit mycket av. De flesta hundfoder är baserade på kyckling, och därför har många foderallergiker utvecklat överkänslighet mot kyckling som proteinkälla. Med tiden kan en foderallergiker reagera på nya proteinkällor efterhand som den exponeras för dem.

Om din hund kliar sig mycket kan det vara ett tecken på foderallergi

Symtom på foderallergi

Foderallergi/AFR kan ta sig många olika uttryck. Det vanligaste är dock symtom från huden, följt av mag-tarmbesvär:

  • Klåda som inte är säsongsberoende. Klådan kan omfatta hela kroppen men ofta är bara vissa delar drabbade, däribland ansikte, öron, armhålor eller området kring ändtarmsöppningen. Det är också ganska vanligt att hundar med foderallergi kliar/slickar på benen, tassarna, magens undersida och i ljumskarna.
  • Återkommande öroninflammationer.
  • Fukteksem eller andra hudinfektioner.
  • Ibland ses nässelutslag, urtikaria, i nära anslutning till att hunden har ätit något den inte tål. Urtikaria kan komma plötsligt och yttrar sig som svullnader, upphöjningar eller knottror i huden. Det är ett tecken på en allergisk reaktion, som i ovanliga fall kan bli mycket svår.
  • Symtom på magkatarr som kräkning, varierande aptit, att hunden äter mycket gräs, jord etc.
  • Symtom på tarmkatarr som exempelvis lös och/eller slemmig avföring, återkommande diarréer, gasbildning, bullrig ”körig” mage.
  • Eventuellt svårighet att gå upp i vikt.
Om din hund fått snabbt uppkommen urtikaria med ansiktssvullnad bör den snarast tas till veterinär. I värsta fall kan svullnaden påverka hundens andningsvägar, eller vara tecken på begynnande anafylaktisk chock.

 

När ska jag söka veterinärvård?

Om du misstänker att din hund reagerar på födoämnen är det oftast bättre och mer effektivt att göra en utredning hos veterinären, än att prova sig fram på egen hand. Det finns numera många foder som marknadsförs som lämpliga för allergiker, men vid en foderallergiutredning används speciella veterinärfoder som är producerade under noggrant regelerade förhållanden med minimal risk för inblandning av andra proteiner. Veterinären utesluter även andra faktorer som orsak till hud- eller magproblem, såsom parasitinfektion eller sjukdom i inre organ.

Hur ställs diagnosen foderallergi?

Det finns inga prover man kan ta för att få ett snabbt svar på om hunden är foderallergiker, utan diagnosen ställs genom en så kallad eliminationsdiet med provokation. Under elimineringsfasen får hunden äta ett särskilt utvalt foder under en längre period, vanligtvis ca 8 veckor. Man försöker välja ett foder som är baserat på en för hunden ny proteinkälla, och ofta är proteinerna även hydrolyserade, det vill säga mycket finfördelade, så att deras molekylära storlek är för liten för att utlösa en allergisk reaktion.

Dieten måste vara helt strikt - hunden får inte stoppa något annat i munnen än allergifodret. Under eliminationsdieten bör hundens besvär klinga av, och ett återbesök görs hos veterinären innan provokationsfasen inleds. Vid provokationen ges utöver allergifodret små mängder dagligen av det som hunden tidigare ätit, såväl foder som belöning, tuggben och matrester. Ibland iakttas en snabb reaktion i form av nya problem med hud eller mage och i så fall avbryts provokationen och hunden får återgå till allergifodret. För att säkert kunna säga att provokationen är negativ - d v s att inga symtom iakttas hos hunden -  bör denna fas i utredningen pågå i åtminstone två veckor.

Hur behandlas foderallergi?

Du kan låta din hund fortsätta med fodret som gavs under elimneringsfasen permanent, eller prova att introducera andra proteinkällor en i taget. Foderallergisymtom kan dröja upp till två veckor, så varje förändring i dieten bör göras under minst denna tid innan den utvärderas. För en hund som är enbart foderallergiker (inte har andra allergier samtidigt) räcker det vanligen med att ge det foder som den tål för att hålla symtomen i schack.

Dock kan hunden med tiden utveckla allergi även mot den nya proteinkällan och då behöver man hitta en ny. Väljer du att ha hunden på hydrolyserat foder så brukar detta vara ett mindre problem.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen