Foderallergi hos hund

Foderallergi, eller AFR (adverse food reaction), är en av de bakomliggande orsakerna till klåda, hudbesvär och magtarmbesvär hos hund. Det går framgångsrikt att behandla när det upptäckts och är därför en viktigt del att undersöka i tidigt skede av en allergiutredning. Oftast uppträder allergi mot hundens mat redan när hunden är ung, men det förekommer även att äldre individer drabbas.

Orsaker till foderallergi hos hund

Mycket är ännu okänt om foderallergi/AFR, men man vet att det är flera faktorer som samverkar för att en hund ska bli allergiker. Bland annat finns det en ärftlig komponent, allergi är vanligare i vissa raser än i andra. Den allergiska reaktionen utlöses av proteiner. Kolhydrater, spårämnen etc är alltså inte allergiframkallande, däremot finns det proteiner av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung.

En hund med foderallergi kan vara allergisk mot vilket protein som helst som den kommit i kontakt med, men det brukar vara ett protein som hunden har ätit mycket av. De flesta hundfoder är baserade på kyckling, och därför har många foderallergiker utvecklat överkänslighet mot kyckling som proteinkälla. Med tiden kan en foderallergiker reagera på nya proteinkällor, efterhand som den exponeras för dem.

Om din hund kliar sig mycket kan det vara ett tecken på foderallergi

Symtom på foderallergi

Foderallergi/AFR kan ta sig många olika uttryck. Det vanligaste är dock symtom från huden, följt av mag-tarmbesvär:

  • Klåda som inte är säsongsberoende. Klådan kan omfatta hela kroppen, men ofta är bara vissa delar drabbade, däribland ansikte, öron, armhålor eller området kring ändtarmsöppningen. Det är också ganska vanligt att hundar med foderallergi kliar/slickar på benen, tassarna, magens undersida och ljumskarna.
  • Återkommande öroninflammationer.
  • Fukteksem eller andra hudinfektioner.
  • Ibland ses nässelutslag, urtikaria, i nära anslutning till att hunden har ätit något den inte tål. Urtikaria kan komma plötsligt och yttrar sig som svullnader, upphöjningar eller knottror i huden. Det är ett tecken på en allergisk reaktion, som i ovanliga fall kan bli mycket svår.

OBS – om din hund fått snabbt uppkommen urtikaria med ansiktssvullnad bör den snarast tas till veterinär. I värsta fall kan svullnaden påverka hundens andningsvägar, eller vara tecken på begynnande anafylaktisk chock.

  • Symtom på magkatarr såsom kräkning, varierande aptit, att hunden äter mycket gräs, jord etc.
  • Symtom på tarmkatarr som exempelvis lös och/eller slemmig avföring, återkommande diarréer, gasbildning, bullrig ”körig” mage.
  • Eventuellt svårighet att gå upp i vikt.

När ska jag söka veterinärvård?

Om du misstänker att din hund reagerar på foder är det oftast bättre och ger snabbare resultat att göra en utredning hos veterinären, än att prova sig fram på egen hand. Det finns numera många foder som marknadsförs som lämpliga för allergiker, men vid en foderallergiutredning används speciella veterinärfoder, som är producerade under strikta förhållanden, med minimal risk för inblandning av andra proteiner. Veterinären utesluter även andra faktorer som orsak till hud- eller magproblem, såsom parasitinfektion eller sjukdom i inre organ.

Hur ställs diagnosen foderallergi?

Det finns inga prover man kan ta för att få ett snabbt svar på om hunden är foderallergiker, utan diagnosen ställs genom en så kallad eliminationsdiet med provokation. Då får hunden äta ett särskilt utvalt foder under en längre period, vanligtvis ca 8 veckor. Man försöker välja ett foder som är baserat på en för hunden ny proteinkälla, och ofta är proteinerna även hydrolyserade, det vill säga mycket finfördelade, så att deras storlek är för liten för att utlösa en allergisk reaktion.

Dieten måste vara helt strikt, hunden får inte stoppa något annat i munnen än allergifodret. Under eliminationsdieten bör hundens besvär klinga av, och ett återbesök görs hos veterinären innan provokationen utförs. Vid provokationen ges utöver allergifodret små mängder dagligen av det som hunden tidigare ätit, såväl foder som belöning, tuggben och matrester. Ibland fås en snabb reaktion i form av nya problem med hud eller mage (och i så fall avbryts provokationen och hunden får återgå till allergifodret) men provokationen bör pågå i två veckor innan man säkert kan säga att den är negativ.

Hur behandlas foderallergi?

Man kan låta foderallergikern stå på veterinärfodret permanent, eller pröva att introducera andra proteinkällor en i taget. Foderallergisymtom kan dröja upp till två veckor, så varje förändring i dieten bör göras under minst denna tid innan den utvärderas. För en hund som är enbart foderallergiker (inte har andra allergier samtidigt) räcker det med att ge det foder som den tål för att hålla symtomen i schack.

Dock kan hunden med tiden utveckla allergi även mot den nya proteinkällan och då behöver man hitta en ny. Ifall man väljer att ha hunden på hydrolyserat foder så brukar detta vara ett mindre problem.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen