Hudundersökning av hund

Ryggar din hund plötsligt tillbaka när du vill kela eller klia den bakom örat? Eller är det kanske tvärtom? Att den njuter mer än vanligt av dina masserande händer i pälsen. Kanske gnider den sig allt som oftast mot soffan eller slickar sig intensivt där den kommer åt. Till och med på natten? Då kan det vara dags för en ordentlig hudundersökning av din hund hos veterinären.

Lina Gustafsson, leg veterinär på hudspecialistmottagningen på Södra Djursjukhuset Evidensia i Kungens Kurva, tar med oss på en hudundersökning där hon förklarar hur den går till och varför den är så viktig.

Lina, när bör man låta veterinär göra en hudundersökning på sin hund?

Det snabba svaret är att man ska göra det om man ser något annorlunda, eller misstänker en förändring, i hud eller päls som inte går över eller försvinner av sig själv inom ett par veckor. Huden är kroppens största organ och ska fungera som en skyddande barriär mot angrepp från skadliga ämnen, virus, bakterier, parasiter, infektioner och annat. Upptäcker man något avvikande i huden kan det vara tecken på underliggande problematik och det är bra att titta närmare på.

Vad ska man som djurägare vara uppmärksam på?

Alla typer av förändringar. Både visuella och beteendemässiga. Det kan till exempel vara en rodnad som inte försvinner, ett envist sår, fläckvist pälsavfall eller någon form av knöl. Förstås även intensiv klåda och frenetiskt slickande. Alla dessa bör undersökas och eventuellt utredas av veterinär.

Öroninflammation är vanligt på hund. Här får labradoren Extra öronen undersökta.

Vilka moment ingår i en hudundersökning på hund?

En veterinär börjar alltid med en vanlig klinisk undersökning där hela hunden gås igenom för en allmän hälsostatus. Efter det kikar vi lite mer ingående på huden. I fokus är framförallt öron, läppveck, tassar, rumpa och päls. Även ljumskar och armhålor där man ofta ser symtom på inflammation hos hundar med någon form av allergi.

Vid allergier är det vanligt att få rodnad och utslag i armhålorna.

Behöver vi göra en lite djupare undersökning av en knöl så kan vi ta ett finnålsspirat. Då för vi in en nål i knölen för att få ut celler som kan strykas ut på ett objektsglas och analyseras i mikroskop.

Skulle hudundersökningen leda till att vi misstänker en parasitinfektion kammar vi också igenom pälsen för att leta efter eventuella ägg eller kryp och upptäcker vi ett hudområde som ser avvikande ut så kan vi ta ett skrapprov. Det görs med en trubbig kniv mot huden för att få med hudceller och eventuella inflammatoriska celler samt bakterier eller parasiter. Likaså kan vi göra ett tejpprov om vi tror att hunden har drabbats av en överväxt av jästsvamp eller liknande.

Vid en hudundersökning på hund är det vanligt att ta skrapprov för att leta efter t ex bakterier eller parasiter.

Dessa prover tittar vi sen på i mikroskop för att upptäcka eventuell infektion. Det gör vi i samband med undersökningen medan djurägare och patient är på plats. Skulle vi hitta något avvikande så går det ofta att lindra och/eller bota med utvärtes behandling i form av schamponering med klorhexidin eller annat ändamålsenligt preparat.

Efter provtagning kan veterinären titta i mikroskopet och ofta meddela djurägaren direkt om det t.ex. finns en infektion med bakterier.

Vad är det vanligaste man upptäcker vid en hudundersökning på hund?

Till det vanligaste hör hudinfektion eller symtom på någon form av allergi. Det visar sig ofta i form av rodnad, klåda samt tass- eller öroninflammation. Misstänker man allergi är det viktigt att ha tålamod och att göra en ordentlig utredning för att hitta grundorsaken. Eftersom en utredning kan ta lite tid så brukar vi hantera de besvärande symtomen parallellt. Till exempel behandlas klåda eller liknande med lämpliga preparat. Genom att utreda och komma åt grundorsaken till problematiken kan vi sen sätta in den mest riktade behandlingen och förhoppningsvis minska på medicineringen.

Hur ser prognos för bot och lindring ut när det gäller hudrelaterad problematik?

Det beror förstås på. Många hudrelaterade problem är kroniska, till exempel olika former av allergi, och de går ju inte att bota men däremot att lindra genom olika typer av behandlingar. Vid en matallergi kan hunden bli helt symtomfri genom att vi exkluderar de ämnen som den reagerar mot. Men det är ingen bot eftersom allergin eller känsligheten ligger kvar latent och återkommer om hunden får i sig det den inte tål.

Men hunden kan även bli symtomfri vid atopi (en allergi mot ämnen i omgivningen) om den behandlas på rätt vis. Det kan vara genom regelbunden schamponering, klådlindrande preparat, antiinflammatorisk medicinering, kosttillskott som fettsyror, mjukgörande salvor eller andra lokala behandlingar. I många fall finns också möjlighet att framställa ett individuellt allergivaccin.

Du nämnde tass- och öroninflammation tidigare. Vad är viktigt att vara uppmärksam på där?

Både öron och tassar är en del av huden så de är viktiga att hålla koll på och att gå igenom med jämna mellanrum. Gärna en gång i veckan. När det gäller öron så ska de lukta neutralt, vara oömma och huden ska inte vara röd på insidan. Finns det tecken på illaluktande sekret, rodnad eller att hunden återkommande försöker klia sig i örat så ska man ta det på allvar. Helt enkelt för att du som hundägare inte har möjlighet att se eventuell inflammation eller problematik längre ner i hörselgången med blotta ögat. En oupptäckt och obehandlad öroninflammation gör inte bara ont utan blir också en gynnsam miljö för bakterier och jästsvamp som ytterligare kan förvärra symtom och till och med ge kroniska besvär i form av hård och svullen hörselgång. I värsta fall kan inflammationen göra att trumhinnan går sönder och infektionen sprider sig ner i mellanörat, vilket kan vara smärtsamt och ge allvarliga problem.

Därför är det viktigt att låta veterinär, som har tillgång till otoskop och rätt kompetens, att kika djupare ner i hörselgången. Med ett otoskop ser vi tydligt om det förekommer svullnad, sekret eller rodnad och kan därmed utreda vidare eller sätta in rätt behandling.

Tassarna är utsatta för mycket slitage och är också ett vanligt problemområde vid allergi. Lina tittar noga på huden mellan Extras trampdynor och tår.

Och så var det tassarna…

Hundens tassar utsätts dagligen för belastning och andra utvärtes påfrestningar så som kyla, väta, knöliga underlag och annat som finns i omgivningen. Likväl påverkas de ofta om hunden lider av hudrelaterad problematik. Friska tassar ska ha sprickfria och mjuka trampdynor och huden mellan tårna ska vara fri från svullnad, rodnad, knölar och utslag. Viktigt är också att titta efter eventuell ojämn slitning av trampdynorna. Det kan vara ett tecken på smärta som gör att hunden kompenserar sin gång genom snedbelastning. Sen får man inte glömma klorna och klokvalitet, de ska inte vara spröda och lätt gå sönder. Har hunden problem med tassarna kan det vara bra att klippa lite i pälsen så att man ser bättre när man ska kika på hud och klor.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller klorna?

Viktigast är att hålla dem i en lagom längd. För långa klor är inte bara obekväma för hunden de kan också bidra till att hunden snedbelastar sin gång eller att den fastnar i något som bryter av klon och exponerar pulpan, något som är ordentligt smärtsamt för hunden.

Sköterskan Hanna Leijzer klipper små tag runt klon för att lättare kunna se när hon närmar sig pulpan.

Vilka är dina bästa tips för att få till kloklippningen hemma?

Att börja tidigt och att inte ha för höga ambitioner på en gång och att inte vara rädd för att återkommande känna på tassar och klor redan när hunden är liten valp. Vi träffar många djurägare som upplever att kloklippningen är svår att få till. Många nämner stress över att klippa fel och att åsamka smärta hos hunden. Därför brukar vi tipsa om att gå försiktigt fram och att låta det ta tid samt vara frikostig med belöning, som beröm och extra gott godis. Att försöka göra det till en positiv stund där ni kelar och kanske nöjer er med att klippa en till två klor och sen avvakta till nästa tillfälle. Likaså en vass kloklippare och att man inte klipper klon rakt av, utan mer tar små tag runt.

Hanna Leizer klipper Extras klor och Extra väntar spänt på sin utlovade belöning efteråt.

Känner man obehag eller osäkerhet så rekommenderar vi att man tar hjälp så att det blir rätt från början. Det kan avdramatisera det hela både för ägare och hund.

Hudundersökning på hund – tips till dig som hundägare:

  • Gå igenom din hund en gång i veckan – gör en veckokoll.
  • Var uppmärksam på eventuella förändringar och ta dem på allvar.
  • Kontakta veterinär om rodnad, utslag, knölar, illaluktande sekret eller klåda inte ger med sig.

Vill du läsa mer om hud?

Missa inte vår Hudskola!

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen