Noskvalster hos hund

Vad är noskvalster?

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor.

Noskvalster är en parasit som lever i hundens nos och bihålor.

Så smittar noskvalster

Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma. Detta eftersom parasiten kan överleva lång tid utanför hunden i fuktig miljö.

Symtom

Hos en del hundar kan infektionen ge upphov till symtom i form av:

  • Nysningar
  • Fnysningar
  • Inåtvända nysningar/dragningar
  • Försämrat luktsinne

Diagnos – vad gör veterinären?

I dagsläget finns ingen enkel och pålitlig metod att diagnosticera. Oftast ställs en sannolikhetsdiagnos baserad på kliniska symtom. Nossköljningar kan vara ett sätt att diagnosticera parasiten men det är ingen säker metod. Kvalstren kan vara svåra att komma åt då de kan återfinnas i bihålor och i den vindlande strukturerna i hundens näshåla.

Behandling

Hundar är förmodligen i behov av behandling om de uppvisar tydliga symtom eller om det finns en stark misstanke om noskvalsterinfektion. Denna bedömning görs av veterinär. Andra sjukdomar bör övervägas eftersom symtomen kan ha andra orsaker.

För mer information kring, läs gärna på SVA:s hemsida eller kontakta din veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen