Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Noskvalster hos hund – Symptom och behandling

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Hos en del hundar kan infektionen ge upphov till symtom i form av:

  • Nysningar
  • Fnysningar
  • Inåtvända dragningar
  • Försämrat luktsinne.

Så smittar noskvalster

Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster krypa på hundens nos. Eventuellt kan även indirekt smitta förekomma. Detta eftersom parasiten kan överleva lång tid utanför hunden i fuktig miljö.

Det är svårt att diagnosticera noskvalster.

Det är svårt att diagnosticera noskvalster.

Symptom på noskvalster hos hund

I dagsläget finns ingen enkel och pålitlig metod att diagnosticera. Utan oftast ställs en sannolikhetsdiagnos baserad på kliniska symtom. Nossköljningar kan vara ett sätt att diagnosticera parasiten. Men det är ingen säker metod. Kvalstren kan nämligen ofta befinner sig i bihålorna och därför är svåra att komma åt.

Behandling

Hundar är förmodligen i behov av behandling om de uppvisar tydliga symtom. Eller om det finns en stark misstanke om noskvalsterinfektion. Denna bedömning görs av veterinär. Andra sjukdomar bör övervägas eftersom symtomen kan ha andra orsaker.

För mer information kring, läs gärna på SVA:s hemsida eller kontakta din veterinär.