126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Hjärtmask hos hund

Det finns två sorters hjärtmaskar som ger hjärtmaskinfektion hos hundar, fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) och tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis). Den tropiska finns i dagsläget enbart på sydligare breddgrader, bland annat i södra Europa och USA, medan den franska hjärtmasken på senare år har börjat påvisas i Sverige. Det är vanligare att hundar smittas med hjärtmask under utlandsvistelse än i Sverige. Båda maskarna är parasiter som kan ge allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. De lever i blodkärlen som går från hjärtat till lungorna (lungartärerna) och i hjärtats högra kammare. Fransk hjärtmaskDen franska hjärtmasken förekommer i större delen av världen och har endemiska områden i bland annat Danmark där den finns hos rävpopulationen. Den franska hjärtmasken är liten jämfört med den tropiska, 0,2-0,3 mm tjock och 1,5 – 2 cm lång. Dess livscykel inbegriper en mellanvärd i form av sniglar eller snäckor, men kan även spridas via grodor och paddor. Hunddjur är huvudvärd, dvs det är hos dem masken fortplantar sig. Hunden blir infekterad genom att slicka på eller äta sniglar som innehåller det infektiva larvstadiet av masken. Inne i hunden utvecklas larverna till vuxna maskar som förökar sig i hjärta och lungartärer, där de nya larverna vandrar till lungblåsorna, hostas upp och sväljs ner. Larverna urskiljs därefter med hundens avföring, dit sniglar sedan söker sig. Fransk hjärtmask kan inte smitta direkt mellan hundar utan genomgår en utveckling inne i snigeln för att bli infektiös. Tiden från infektion till utsöndring av nya larver (prepatensperiod) är 37 till 58 dagar.Tropisk hjärtmaskTropisk hjärtmask finns i varmare länder: kring Medelhavet, i Afrika, Asien, Australien, USA och Sydamerika. Den kan bli upp till 2-3 dm lång och 1-1,4 mm tjock. Precis som den franska hjärtmasken behöver den en mellanvärd för sin livscykel, i detta fall är mellanvärden en mygga. Larvens utveckling inne i myggan kräver en viss omgivningstemperatur, och i Sverige är det i dagsläget för kallt för att en sådan utveckling ska kunna ske. Smittan sprids mellan hundar via myggbett. Vad är symtomen på hjärtmaskinfektion?Symtomen kommer smygande och blir allvarligare efterhand. Bland annat kan man se: HostaAndningssvårigheter, andnödNedsatt kondition, trötthetAvmagringBlödningsrubbningNjursjukdomSymtom på hjärtsviktPlötsligt dödsfallHur ställs diagnosen?Veterinären kan fatta misstanke om hjärtmaskinfektion utifrån hundens sjukdomshistoria, i synnerhet om den någon gång har varit utomlands. Hjärtmaskinfektion kan ge förändringar som syns vid lungröntgen eller datortomografi, och ibland kan maskar ses vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Diagnosen ställs dock vanligtvis genom en parasitologisk undersökning av avföringsprov. Behandling av hjärtmaskinfektionDet finns flera läkemedel som har effekt mot hjärtmask. Många gånger väljer man att ha hunden inskriven på djursjukhus vid avmaskningen, eftersom en plötslig massdöd av ett stort antal maskar kan vara farligt för hunden. Om maskinfektionen gett kvarvarande inflammation i lungor etc kan man behandla denna med kortison.Går det att förebygga hjärtmask?Det finns profylaktisk behandling/avmaskning. Ta kontakt med din veterinär inför utlandsresa för råd och receptförskrivning. 

Djurvårdguiden

Skotträdsla – Tips och råd för ditt djur

Skotträdsla är vanligt och många djur blir rädda och stressade av fyrverkerier och smällare. För många hundar, katter och hästar är smällare och raketer runt nyår, påsk och valborg de svåraste tiderna på året. Metoder som medicinering och ljudträning kräver god framförhållning.Vi hjälper dig gärna med förberedelserna. Under november och december månad kan du boka tid för ”Knallkoll” hos många av våra kliniker och sjukhus.I kollen ingår:Kontroll av hjärta och allmän hälsa.Tips & rådgivning inför nyår – individuella behov för just ditt djur.Information om tillgängliga tillskott.Eventuell rekommendation och förskrivning av läkemedel.Kontakta din närmsta klinik för att höra efter om de erbjuder knallkoll samt för att boka en tid. Hitta klinik.Allmänna tips & råd vid skotträdslaLjudträna hunden i tid genom att gradvis och försiktigt spela upp plötsliga ljud alternativt faktiska smällarljud som hunden kan vänja sig vid.Prova kosttillskott. Det finns naturligt lugnande kosttillskott som med fördel kan användas tillsammans med ljudträning.Prova lugnande och tryggande dofter – feromoner. Finns för både hundar, katter hos VetApotek. Finns även för hästar som en doft man smörjer på mulen. För hundar finns till exempel halsband som man sätter på en timme i förväg och för katter används doftavgivare.Stressreducerande medel. Läkemedel på recept ges endast vid behov om annan träning inte har önskad effekt. Vi hjälper gärna till med receptförskrivning om det behövs men detta kräver fysisk undersökning av hunden och kan inte göras utan besök på kliniken. Det gäller att börja dosera i tid för att se vad och hur mycket hunden behöver.Åk bort. Har du en mycket skotträdd hund kan fyrverkerifritt nyår på något hotell nära en flygplats vara en god idé. Men boka i tid! Konceptet har blivit en succé och vissa hotell har fullt redan i februari.Sista minuten tipsPjoska inte. Det gör saken värre. Var lugn, låtsas inte om smällarna eller lek med hunden. Kasta en boll och gör något roligt för att leda iväg tankarna på annat.Gå undan. Gå tillsammans med hunden till ett rum längst in i huset. Kanske badrummet, ett rum med fördragna fönster eller rentav hoppa in i bilen i garaget. Med lite bomull i öronen kan raketljuden dämpas ytterligare. Öva gärna att stoppa i bomullen i öronen innan då det kan vara lite obehagligt för hunden de första gångerna.Bygg en koja. Ett alternativ är att göra en lugn och trygg koja skapad av isolerande filtar. Kojan ska vara en positiv plats för avslappning. Vid nyår blir då kojan en frivillig plats att vistas i, isolerat från smällarnas ljus och i viss mån även ljuden.Distraherande ljud och ljus. Det är en fördel att ha på både tv och radio under hela nyårs-dygnet. Eller spela taktfast musik på hög volym runt tolvslaget.Hitta en lugn hundkompis. Det är vanligt att en lugn hund smittar av sig på en rädd.Glöm inte hästen och katten. Katter kan vara väldigt rädda men visar det genom att springa undan. Låt katten gömma sig. Hästar har också ett flyktbeteende och kan vara svåra att lugna ner, så kom ihåg att titta till dem. Tänk också på att även jakthundar kan vara rädda för fyrverkerier.

Djurvårdguiden

Skendräktig hund

En skendräktig hund påverkas av hormoner som gör att hon tror att hon är dräktig trots att hon inte är det. Det är en ganska stor del av alla oparade tikar som visar tecken på skendräktighet och alla raser är representerade. Man vet inte varför vissa tikar drabbas mer och andra inte alls.Tecken, symtom på skendräktighetEn del tikar får väldigt lindriga symtom. Hos andra skiljer sig inte tecknen på skendräktighet alls från de som en dräktig hund uppvisar. Tecknen är både fysiska och psykiska. Fysiska/synliga tecken brukar uppstå 1-2 månader efter löpet.Minskad aptit. En del tikar vill inte äta alls.Andra får ökad aptit och går upp i vikt.Håglöshet och nedstämdhet.Ovilja till arbete/träning.Orolighet, nervositet.Gnällighet.Rastlöshet.Juvren kan svullna upp.Mjölk eller ett tunt sekret kan komma ur juvren.Många tikar slickar sig själva på juvret och stimulerar till mjölkbildning.Tiken bäddar och ordnar som ett bo för de valpar hon tror ska komma.En del tikar behandlar mjukisdjur, leksaker eller till och med skor som valpar.Ökad aggressivitet förekommer.Blir tiken kraftigt påverkad kan det bli jobbigt både för henne och hundägaren. Att ta hand om en orolig, nedstämd hund är ju inte alltid helt lätt. Kontakta veterinär om ni är oroliga för hundens tillstånd.Skendräktig hund hur länge?Skendräktigheten pågår oftast under cirka två månader, det vill säga lika länge som en hunds dräktighet.Kan man motverka/lindra skendräktighet?Skendräktighet går över efter några veckor. Men återkommer vanligtvis efter nästa löp, såvida tiken inte paras. Skendräktighet är jobbigt för många tikar och det kan vara bra att försöka lindra symtomen.Det kan hjälpa att plocka bort låtsasvalpar.En del tikar får stor aptit vid skendräktighet. För att motverka att de går upp i vikt är det förstås viktigt att inte öka matransonen bara för att tiken tigger och ber om det. Kanske behövs ett kalorisnålt foder.Andra tikar tappar aptiten och kan behöva stimuleras att äta. Se till att de får i sig vatten!Försök att motionera som vanligt, eller mer, även om den skendräktiga tiken är motvillig till det.Bry dig om din skendräktiga tik extra mycket och sysselsätt henne så hon får annat att tänka på. Att motionera annorlunda än man brukar, till exempel gå två promenader direkt efter varandra, kan också distrahera tiken och få henne att tänka på annat än valpar.Om man brukar träna med tiken, till exempel agility, märker man ofta vid skendräktighet att hon blir ofokuserad. Fortsätt gärna träningen ändå, men sänk kraven.Om tiken slickar väldigt mycket på sina juver kan man behöva sätta på en krage. Slickande stimulerar mjölkproduktion och det vill man undvika.Undersökning och medicinsk behandlingEn tik måste som regel undersökas innan eventuell medicinering sätts in. Bland annat för att utesluta att det är livmoderinflammation tiken drabbats av. Vid undersökningen får djurägaren svara på frågor om tidpunkt för senaste löp och om hundens beteende. Med röntgen kan man försöka utesluta dräktighet eller livmoderinflammation som orsak till symtomen. Även blodprover kan behövas.Om tiken är mycket påverkad av sin skendräktighet skriver veterinären ibland ut en receptbelagd medicin som hämmar mjölkproduktionen.Möjliga biverkningar av denna medicin är dock slöhet, tappad matlust och ibland kräkningar. Man får väga fördelarna mot nackdelarna.Medicinen kan kan orsaka abort/missfall om den ges under dräktighet.Kombinera gärna medicineringen med ovanstående råd om hur man kan lindra/motverka skendräktighet.Kastrering av tikOm man vet att man inte ska para sin tik kan det vara bra att kastrera henne. Då slipper man alla problem med löp och skendräktighet.Varför blir hunden skendräktig?En tiks höglöp, tiden när tiken har ägglossning och kan bli dräktig, varar i cirka en vecka. Har äggen befruktats är hon dräktig i drygt 60 dagar. Har hon inte parats, eller om parningen inte lyckades, blir hon skendräktig. Hormonerna i tikens kropp är alltså så gott som desamma oavsett om hon är parad eller inte och därför beter sig tiken som att hon var dräktig. Hormonerna gör att tiken tror att hon är dräktig och hon förbereder sig därför på att få valpar. Till skillnad från katter löper tikar utan att vara bundna till årets säsonger. De brukar löpa med ca 7 månaders mellanrum.Finns det någon nytta med skendräktigheten?För våra tamhundar fyller inte en skendräktighet någon funktion. Det gör den däremot bland vargar. I flockar med vargar är det bara en tik, ledartiken, som får valpar. En del av de underordnade tikarna i vargflocken blir skendräktiga. Om något skulle hända med ledartiken kan de ta hand om valparna och ge dem di så att de klarar sig. Det är möjligt tack vare de hormoner som finns i tikarnas kroppar efter löpet och som gör att de får mjölkproduktion även om de inte är dräktiga.Tiken som ammaOm man har en skendräktig tik med mycket mjölkproduktion kan man ibland hjälpa andra med valpar vars mamma gått bort, eller tikar som stöter bort sina valpar av någon anledning.Sjukdomar i samband med skendräktighetDet finns sjukdomar som kan uppstå i samband med skendräktighet. En av dem, livmoderinflammation, ger dessutom delvis samma symtom.Livmoderinflammation En del av tecknen på skendräktighet är samma som symtom på livmoderinflammation. Var uppmärksam på ökad törst och urinering, smärta i buken, diarré, flytningar från slidmynningen och feber efter avslutat löp. Uppsök veterinär vid misstanke om livmoderinflammation.Juverinflammation Mjölkproduktionen kan ibland leda till problem. Mjölk i juvren som tiken inte blir av med blir stående och infektion och det finns risk för infektion och inflammation i juvren. Symtom på juverinflammation är röda, svullna och irriterade juverdelar. Juvren kan också kännas varma och tiken kan bli febrig och inte vilja äta. Kontakta veterinär vid misstanke om juverinflammation!Mjölkstockning Tikar med hög mjölkproduktion riskerar också att drabbas av mjölkstockning då hon inte har diande valpar. Mjölkstockning ger svullna juver, ofta med knutor i. Tiken kan också få feber. Man kan lindra spänningen och kanske få mjölkstockningen att släppa med varma omslag på juvrens knutor. Man kan använda en lätt värmd vetekudde eller en påse/ballong med ljummet vatten i. Uppsök veterinär om det inte släpper. Mjölkstockning kan leda till juverinflammation.Om man som hundägare tycker att tiken inte uppför sig på samma sätt som den brukar efter löp så är det alltid lämpligt att kontakta veterinär för rådgivning.

Djurvårdguiden

Glykolförgiftning hos hund

När vinter och kyla närmar sig bör hundägare se upp med en av de farligaste förgiftningarna: glykolförgiftning. Spolarvätskan och kylarvätskan som används till bilar innehåller oftast glykol, även kallat etylenglykol. Glykol smakar sött och är tyvärr något som våra husdjur gladeligen slickar i sig. Därför är glykolförgiftning hos hund ganska vanligt. Det behövs inte mycket för att dosen ska vara direkt dödlig.Symtom på glykolförgiftning hos hundFörloppet sker i två steg:I steg ett uppkommer symtom som:Illamående.Trötthet.Kräkning.Kramper.VinglighetDessa symtom kan ses redan efter 30 minuter.Mellan ett och tre dygn efter intag kommer nästa kris:Urinen slutar bildas.Kramper tilltar.Djuret kan hamna i koma och avlida.Förebygg glykolförgiftningHantera glykol mycket försiktigt och var vaksam.Var uppmärksam om du spiller glykol. Tänk på att alltid skölja och torka upp.Var uppmärksam på pölar vid garage och parkeringar.Låt inte hunden äta eller slicka i sig saker när ni vistas utomhus.När söker jag hjälp?Har du den allra minsta misstanke om att din hund slickat i sig glykol bör du omedelbart kontakta veterinär, även om du inte ser några symtom.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blir förgiftad.Vad gör veterinären?Det kan vara svårt att veta om djuret fått i sig glykol, eftersom symtomen liknar vilken njurskada som helst.Genom ett blodprov kan man mäta etylenglykolhalten och man tittar även allmänt på njurvärden.När man tar ett urinprov kan man se en viss typ av specifika kristaller som bara syns vid glykolförgiftning.Tyvärr gillar våra hundar glykol, som bland annat finns i spolar- och kylarvätska. Var uppmärksam på din hund!Läs om glykolförgiftning hos katt »

Djurvårdguiden

Skabb hos hund – Vad gör jag?

Misstänker du att din hund fått skabb? Hundar kan drabbas av rävskabb, och det är en av de vanligaste hudsjukdomarna hos hund. Skabb är ett kvalster som inte kan ses med blotta ögat, det behövs ett mikroskop.Smittorisk för skabbRävskabb drabbar i stort sett bara hunddjur. Den kan även smitta människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvarig besvär. Smittan sprids både genom direktkontakt med smittat djur och indirekt kontakt med platser där smittade djur vistats. Symptomen kommer efter 3-4 veckor.Symptom på att hunden fått skabbSkabb kan ge en kraftig klåda, vilket i sin tur kan leda till fler problem om hunden kliar sönder sig. Det finns dock hundar som bara får lindrig klåda eller knappt några märkbara symtom alls. Här är de vanligaste symptomen:Klåda.Besvär som tilltar på natten.Hudförändringar på öronkanter, vid svansfästet samt på framknä och has.Små upphöjningar i huden.Mjäll.Håravfall.Vad kan jag göra själv hemma?Har din hund skabb måste den behandlas av veterinär. Du kan sanera hemmet noga på dom områden hunden har vistas, exempelvis hundsäng och sängkläder. Du kan lindra klådan genom att använda klådstillande medel samt att tvätta och hålla rent det kliande området. Läs mer om klåda här »När ska jag söka hjälp?Om din hund har kraftig klåda bör du kontakta veterinär. Vänta inte med att ta tag i besväret. Du kan boka en tid vid någon av våra kliniker här. Du kan också boka en tid för videokonsultation direkt in i appen Min veterinär, för att få rådgivning och bedömning om ett fysiskt veterinärbesök behövs. Om man starkt misstänker skabb, kommer provtagning på klinik alltid krävas innan lämplig behandling kan sättas in.Vad gör veterinären?Veterinären ställer frågor och tar prover. Om hunden drabbats kan konstateras genom ett skrapprov eller ett blodprov. Skrapprovet undersöks i mikroskop. Blodprovet undersöks på antikroppar mot rävskabb.Om din hund är infekterad av skabb skriver veterinären ut medicin mot det. Det är viktigt att alla hundar som haft kontakt med det smittade djuret behandlas samtidigt samt att sanering görs i hemmiljön.Tänk på att klåda hos hund kan ha många orsaker. Ibland måste man också behandla hudinfektionen som kliandet orsakat, samtidigt som man går vidare med behandlingen av rävskabb.

Djurvårdguiden

Giftiga växter för hund

Om din hund är mycket nyfiken och visar tecken på att vilja äta på växterna kan det vara klokt att rensa bort de växter som kan utgöra risk för förgiftning och sjukdomssymtom.  Om du misstänker att din hund ätit på krukväxter/växter bör du kontakta veterinär för omedelbar rådgivning.  De vanligaste förgiftningssymtomen oavsett vad din hund fått i sig är kräkningar, illamående, diarré, aptitförlust, svaghet, buksmärta, dreglingar, skakningar, svaghet. Vissa ämnen kan även allvarligt skada inre organ som njurar, lever och hjärta. För vissa substanser räcker mycket små mängder för att symtom ska uppstå medan andra kan intas i större mängd utan att något onormalt iakttas. Läs mer om förgiftning.Påskliljans lök är giftig för din hund Växter som förknippas med förgiftning hos hund:Azalea Azaleans giftiga komponent är ett neurotoxin – grayantoxin – som kan ge symtom redan efter mycket små intagna mängder. Giftet påverkar muskelvävnad i hjärta och skelett. Symtom som kräkningar, diarré, svaghet och dreglande kan iakttas. Amaryllis Intag kan ge symtom som kräkningar, diarré, ökad salivering mm. Växtens lök anses vara mer giftig än blommorna och stjälken. Akleja Alokasiaväxter Innehåller olösliga oxalatkristaller som kan vara irriterande för mun, svalg och magtarmkanalen men även irritera och orsaka svullnad i övre luftvägar.Björnloka Växtsaften i stjälkar och blad anses vara mycket giftiga för både människor och djur.Blågröna alger Vid algblomning i sjöar och vattendrag är det viktigt att se till att hunden inte badar eller dricker av vattnet. Symtom inträder snabbt, vanligen inom en timme, och visar sig oftast som oro, darrningar, kräkning och diarré.Cyklamen Det giftiga ämnet kan orsaka symtom från magtarmkanalen.Ekollon Intag av ekollon kan ge allvarliga lever- och njurproblem och intag kräver snabb behandling.Fredskalla GarderobsblommaGladiolus Ffa växtens knölar kan orsaka förgiftningssymtom. Gullranka Både stam och blad innehåller irritterande ämnen som kan orsaka symtom som sveda i mun och symtom från magtarmkanalen.Gullregn High chaparralHyacint Alla delar av växten är giftiga men gifterna är mest koncentrerade till växtens lökar.Hästkastanj Hästkastanjen kan ge symtom som magsmärta, kräkningar och diarré. Det finns även en risk att kastanjen och dess hölje kan fastna i tarmkanalen och orsaka främmande kropps-symtom som tarmobstruktion.Idegran Idegran anses mycket giftigt för djur och giftet bärs i såväl frön som barr och bär. Symtom kan uppträda efter mycket kort tid och det potenta toxinet kan påverka hundens hjärtfunktion och orsaka hjärtstillestånd.Julstjärna Innehåller ämnen som kan orsaka dreglande, hudirritation – ffa i ansikte, nos och läppar, kliande ögon, diarré och kräkningar.Kottepalm Växtensfrön är mycket giftiga och kan leda till allvarlig förgiftning med kramper, koma och leversvikt. Kristi törnekrona Växtsaften är irriterande och kan exempelvis orsaka blåsor och irritation i mun och svalg. Kroton Lagerhägg Lagerhägg är en vanlig häckväxt vars blad och frön kan orsaka allvarliga förgiftningssymtom med bl a andningspåverkan.Liguster Lilja Bladen, blomman och roten är giftiga och kan ge allvarliga symtom med hjärtpåverkan och kramper. Liljekonvalj Även liljekonvaljens gift är hjärttoxiskt. I allvarliga fall kan det leda till kramper, oregelbunden hjärtrytm och t o m hjärtstopp.Lyckoklöver/Oxalis Mistel Bären från misteln kan ge symtom från magtarmkanalen. Monstera Innehåller olösliga kalciumoxalater som anses giftiga. Murgröna Porslinsblomma Påsklilja Blomman lök är den giftigaste delen.Rhododendron Framför allt blommorna är giftiga men även intag av bladen kan ge förgiftningssymtom. I svåra fall kan andningsfunktionen påverkas.Spikklubba Spikklubban anses mycket giftig och den allvarligaste följden är påverkan på det centrala nervsystemet. Skvätt ivägSvärmorstungaTuja Tulpan Kan ge magtarmsymtom samt slöhet. Giftet är starkast i löken.Änglatrumpet Alla delar av växten är giftiga och innehåller s k alkaloider som kan orsaka oro, förvirring, hjärtrubbning mm.

Djurvårdguiden

Seniorkoll hund

Den viktiga seniorkollen för hund. Börjar din trogna följeslagare bli till åren? Pälsen vid nosen grånar och kanske märker du av små subtila förändringar i både beteende och fysiska förmågor? Långpromenaderna går i ett lugnare tempo, de lättsamma lekarna blir lite klumpigare och behovet av vila och återhämtning ökar. Då kan det vara dags för en seniorkoll hos veterinären.Ellika Selfjord, leg. veterinär på Evidensias djursjukhus i Västerort, tar med oss på en seniorkoll där hon förklarar hur den går till och varför den är så viktig.Ellika hälsar på patienten Keeto.  Ellika, Varför bör man göra en seniorkoll på sin lite äldre hund?Som hundägare har man alltid ett ansvar att hålla koll på hälsa och välmående hos sin hund. Det gäller inte desto mindre i takt med att hunden blir äldre.Precis som hos oss människor finns det naturliga ålderskrämpor i form av lägre energinivå, nedsatt hörsel, förlust av muskelmassa, viss stelhet, försämrad syn och så vidare men eftersom vi inte delar språk med våra hundar kan det vara svårt för djurägaren att upptäcka och avgöra vad som är ”normalt åldrande” och vad som är symtom på begynnande sjukdom eller annan problematik som kräver någon form av åtgärd eller behandling.En veterinär däremot, med sin utbildning och erfarenhet, har både vana och goda möjligheter att snabbt upptäcka och gradera eventuell sjukdom, smärta, övervikt och problematik som inte är ”normal” utan beror på underliggande orsaker och därmed kräver specifika insatser. Tidig upptäckt är alltid bäst och med rätt behandling och/eller förebyggande åtgärder kan man undvika svåra problem och förbättra hundens framtida livskvalitet avsevärt.Vid en seniorkoll undersöker veterinären bland annat hundens rörelseförmåga, och kan upptäcka eventuell stelhet och/eller smärta.Vid vilken ålder är det relevant med en seniorkoll på hund?Det beror förstås lite på ras. Större hundraser har generellt sett kortare livslängd än mellanstora och små hundraser. Det betyder att en stor Sankt Bernhard kan räknas som senior redan vid 4-5 års ålder medan en liten Malteser blir senior först vid 7-8 års ålder. Därför skiljer det sig en hel del för när det är lämpligt att vara uppmärksam på åldersrelaterade förändringar. Rådgör med din veterinär och var lyhörd på förändringar hos just din hund.Hur går seniorkollen till?Det är en helt vanlig klinisk undersökning där veterinären går igenom hunden från ”nos till svans”. Vi kikar på ögon, öron, munhåla, klor, tassar och lymfknutor. Lyssnar på hjärta och lungor samt känner på mage, undersöker könsorgan och gör en hullbedömning. Till detta läggs också ägarens beskrivning av hunden och de eventuella förändringar som skett genom åren. Denna så kallade sjukdomshistoria är en mycket viktig del eftersom hunden själv inte kan berätta och beskriva sin upplevda hälsa eller ohälsa.Informationen som hundägaren ger om livet hemma är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen, t.ex. hur hunden äter, dricker och rör sig dagligen.Vid seniorkollen har vi dessutom särskilt fokus på den äldre hundens allra vanligaste problemområden. Det betyder att vi lägger lite extra tid på undersökning av leder, hjärta, tänder och hull. Eventuell problematik med dessa kan leda till allvarlig eller besvärande sjukdom så förebyggande åtgärder eller anpassad behandling bör sättas in så tidigt som möjligt.När veterinären lyssnar på hjärtat kan tidiga tecken på hjärtsjukdom upptäckas, t.ex. blåsljud. De ger inte alltid så tydliga kliniska symptom och kan därför vara lätta att missa av djurägaren.Vilken är den vanligaste problematiken som upptäcks vid en seniorkoll på hund?Det brukar vara tandsten, ibland till och med tandlossning. Alltså lösa tänder, uppdraget tandkött och inflammation. Även övervikt är vanligt. Och detta trots att en hullbedömning är något som alla hundägare kan göra själva hemma. Du känner lätt med händerna längs med ryggraden och bröstkorgen på hunden. Både revben och ryggkotor ska kännas tydligt utan att sticka ut. Då har du en hund med normalt hull. Den exakta vikten är mindre viktig.Veterinären känner över bröstkorgen för att göra en hullbedömning.Varför är just dessa vanliga problemområden?Den huvudsakliga anledningen är förstås ålder och slitage men besvär och begynnande sjukdom i dessa områden är också särskilt svåra för djurägaren att upptäcka i tid. Det kan bero på att till exempel hjärta och leder är ”osynliga” för djurägaren vilket gör att eventuell smärta, stelhet eller liknande inte alltid är märkbar på utsidan och därför inte upptäcks förrän problematik eller sjukdom redan har utvecklats.Samma sak gäller hundens mun och tänder. Många djurägare har svårt att få till en daglig tandborstning eller att ens få möjlighet att titta/känna i hundens mun. Och så länge hunden äter tror man att allt är som det ska men så behöver det inte vara.Tandsten och tandsjukdomar såsom tandlossning (parodontit) är vanligt förekommande hos äldre hundar.Ska vi förklara varför hull och eventuell över-/undervikt är så svår att upptäcka så beror det ofta på att den sker gradvis över lång tid och därmed inte blir direkt synlig för ögat förrän den är ett faktum. Obehandlad övervikt ökar bland annat risken för att utveckla diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar. Den kan också medföra oönskad belastning på leder som förvärrar symtom på artros.Undervikt kan förstås bero på helt naturlig förlust av muskelmassa men också vara symtom på en underliggande sjukdom så som nedsatt njurfunktion.Vad händer efter seniorkollen?Det beror förstås på om vi hittar något som behöver åtgärdas eller inte. Är hunden frisk och välmående för sin ålder så rekommenderar vi att djurägaren kommer tillbaka för en ny seniorkoll efter ett år. Hittar vi däremot något som kräver förebyggande åtgärder eller specifik behandling sätter vi igång den processen direkt. Alltid i samråd med djurägaren.Tips till dig som hundägare:Förbered sjukdomshistorian inför er seniorkoll och meddela oss gärna om hunden brukar känna obehag eller stress hos veterinären. Då har vi möjlighet att individanpassa besöket så gott det går.Håll koll på alla förändringar och ta dem på allvar. Det finns alltid en bakomliggande orsak.Gör en hullbedömning på din hund minst en gång i månaden och var uppmärksam på eventuell över- eller undervikt eftersom detta kan leda till besvärande/allvarlig sjukdom och problematik.Försök få till daglig tandborstning eller åtminstone en titt på hundens mun och tänder.Var uppmärksam på aptiten och anpassa hundens foder efter ålder och individuella behov.Under vår sida för tjänster så hittar du vilka kliniker som erbjuder seniorkoll. Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du på Djurvårdguiden.

Djurvårdguiden

Furunkulos hund

Furunkulos innebär en djup infektion och inflammation i hundens hårsäckar där bölder (furunkler) bildas. Vanligen ser man dessa mellan hundens tår. Tillståndet kan vara svårbehandlat och hunden får ofta återfall med nya problem trots behandling.Vad är furunkulos?Furunkulos är en åkomma i huden där en eller flera hårsäckar blivit inflammerade och spruckit. Orsaken är ofta en infektion med stafylokockbakterier. Infektionen leder till en inflammation djupt ner i hundens hud och hårsäckar. När de inflammerade hårsäckarna rupturerar bildas en böld där material från hud och hårsäck kapslas in som en ”främmande kropp”.Orsaker till furunkulos hos hundFurunkulos hos hundar har oftast en bakomliggande orsak. Vanliga orsaker är:Allergier.Sticka eller annat främmande föremål som hamnat i huden.Hårsäckskvalster.Felbelastning av tassarna, till exempel på grund av artros eller övervikt.Hormonsjukdomar.Furunkulos hund symtomBölder mellan tårna.Sår om/när bölderna spricker.Ömhet.Svullnad.Rodnad.Värme.Hälta eller ovilja att gå.Hunden slickar eller biter sig på tassarna.Furunkulos uppstår oftast mellan tårna men även haka och läppar kan drabbas.Ibland uppkommer furunkulos endast tillfälligt men ofta blir det ett återkommande problem. Är det ett engångstillfälle kan du eventuellt råda bot på det själv. Blir det återkommande bör bakomliggande orsak redas ut av veterinär.Furunkulos hund behandling hemmaBada tassarna i desinficerande/bakteriedödande schampo.Håll tassarna rena och torra.Hunden får inte slicka på drabbat område då det kan förvärra problemet. Använd krage vid behov.Om det inte blir bättre snart ska du kontakta veterinär.Furunkulos hund, behandling och undersökning av veterinärHos veterinären försöker man ta reda på den bakomliggande orsaken till furunkulosen.Prover kan tas för att reda ut om eller vilken bakterie det rör sig om.Med skrapprov och mikroskopering kan man kontrollera om hunden har problem med hårsäckskvalster.Vid behov görs en allergiutredning.Röntgen kan behövas för att utesluta ledproblem.Blodprov kan behövas för att kolla upp hormonella sjukdomar.Hittar man bakomliggande sjukdom/orsak sätts behandling in mot den.Behandlingen av själva furunkulosen består ofta i kortisonterapi och ibland behövs även antibiotika.Vilka hundar får furunkulos?Ibland kallas furunkulos för boxersjuka. Sjukdomen är vanligast förekommande bland boxrar och andra korthåriga hundar som exempelvis stövare, labrador, bullterrier, bulldog, rottweiler och tax. Dock kan åkomman ses hos alla raser.Överviktiga hundar drabbas något oftare, liksom hundar med artros och/eller allergier.

Djurvårdguiden

Fukteksem eller ”hotspots” hos hund

Fukteksem eller ”hotspots” hos hund är ett fuktande eksem med sekret som orsakar en ytlig hudinfektion. En hotspot kan misstas för ett sår eftersom det blir som en skorpa av hoptorkat och kladdigt sekret. Den här typen av fuktande eksem kan sprida sig explosionsartat. Från ett litet område till ett stort område på en dag. Här får du läsa mer om orsaker, symptom och hur behandling går till.Fukteksem har inga perforerande sår, men däremot är huden ytligt infekterad. Hotspots börjar med att hunden kliar sig, huden vätskar sig, vätskan irriterar huden omkring, det kliar mer och eksemet sprider sig.Hotspots är vanligast på sommarhalvåret, särskilt hos hundar med varm, tät päls. Badvatten kan reta en känslig hud.Hotspots är vanligast på sommarhalvåret när det är varmt och bakterier har lättare att växa. Särskilt i varm, tät päls. Badvatten, men även pollen, kan reta en känslig hud.Pälslag spelar in ifall man har en hund som ofta drabbas av hotspots, men det kan även finnas en underliggande allergi. Då har hunden sämre motståndskraft. Allergi kan orsaka klåda och när hunden kliar sig kan huden skadas och ett fuktande eksem bildas.Så kan du förebygga fukteksem/hotspotsFukteksemen är vanligare sommartid. Det är svårt att ange orsaken till varför en hund drabbas. Om du har en hund som älskar att bada, bör du vara noga med att skölja ur pälsen med rent vatten och torka hunden väl efteråt, så att hunden inte går med fuktig päls. En långhårig hund kan klippas ner över sommaren, det underlättar både för hundens värmereglering och gör att pälsen torkar fortare efter bad.Hotspots börjar ofta som små, vätskande eksem som snabbt växer sig stora. Det är viktigt att raka rent en stor yta runt det drabbade området för att hålla det torrt samt upptäcka små eksem som ännu inte vuxit sig stora. Behandling vid fukteksemEftersom det kan gå fort är det bra att börja behandla fukteksem så snabbt som möjligt. Om din hund drabbas av hot spot, gör så här:Undersök hudenKlipp eller raka rent in på frisk hud. Observera att vissa hundar kan ha mycket ontTvätta med tvål och vatten samt behandla med klorhexidinspray/mousseMan kan även smörja på något klådhämmande, till exempel klådstillande gelHindra hunden från att klia och slicka på såret, till exempel med hjälp av en krageKontakta veterinärBehöver jag söka hjälp om jag misstänker hotspots?Ja, om fukteksemet gör väldigt ont och är svårt att behandla hemma.Ja, om fukteksemet är stort och blir större trots att man rakat ner och tvättat med klorhexidinlösning eller liknande.Vad gör veterinären vid fukteksem hos hund?Veterinären kan ge smärtstillande för att kunna genomföra behandling utan onödigt lidande för hunden. Om hunden får återkommande hudinfektioner kan det ha en allergisk grund som i så fall behöver utredas.Ibland är hunden så besvärad av sitt eksem att den behöver få lugnande och smärtlindrande för att veterinären ska kunna raka bort pälsen.Om du vill boka en tid för rådgivning eller undersökning så hittar du din närmaste Evidensia klinik här.

Djurvårdguiden

Sår på hund

Hundar riskerar alltid att få sår och skador. För det mesta är såren mindre och du kan sköta om dem och få dem att läka själv. Men ibland är oturen framme och du behöver kontakta veterinär.Ta alltid sår och sårskador på allvar. Om såret blir infekterat kan bakterierna tas upp av blodcirkulationen och sprida sig i resten av kroppen.Här får du veta hur du behandlar sår och mindre skador själv, när du bör kontakta veterinär och hur veterinären hjälper din hund.Sårskador kan uppstå på många sätt. Hundslagsmål med bitsår eller rivskador som följd är vanliga. Hundar som skadat sig i skogen på stora grenar eller pinnar ser vi också ofta. Din hund kan också skada sig på glas, taggtråd och annat. Det kan även handla om sår som infekterats och blivit till en böld som inte vill läka, eller som spruckit.Akuta skador Oftast upptäcker man akuta sår på hund snabbt, men inte alltid. På en långhårig hund kan det ta tid innan man ser sårskadan. Om din hund har ett sår som behöver sys är det viktigt att den får komma till veterinär så fort som möjligt.Bitsår Har din hund fått en bitskada, ska du vara extra noga. Om bitsåret är mycket ytligt och bettet inte har gått igenom huden kan det räcka med vanlig sårvård hemma. Men bitskador kan också leda till infektion, rådfråga alltid veterinär.Bölder Får en hund en böld beror det ofta på ett äldre sår som infekterats och som sedan läkt ihop och blivit till en böld. En böld kan spricka, och tjockt och illaluktande var kan läcka ut. Det är inte ovanligt att en hund med en böld/sårinfektion mår allmänt dåligt med exempelvis aptitförlust, feber mm.Du kan enkelt och tryggt besöka veterinären i mobilen, läs mer här.Vad kan jag göra själv åt sår på min hund?Små sår och skråmor på din hund kan du ofta ta hand om själv. Det viktigaste vid vård av sårskador är att såret blir rent, annars finns det risk för komplikationer, framförallt infektioner. Ha alltid detta hemma:KoksaltBandageBomullKompresserSå kallat vetflex som du lägger på utsidan av ett bomullslagerTvätta rent. Använd koksaltlösning för att tvätta rent såret. Det är viktigt att göra rent såret noga, antingen genom att spola rent det eller tvätta med en kompress eller en bomullstuss indränkt i sårtvätt. Intorkat blod och smuts i pälsen löses upp med ljummet vatten och torkas bort. Kompresser fungerar oftast bättre än bomull eftersom de inte fastnar i såret som bomull kan göra.Det underlättar att göra rent om man klipper bort pälsen vid såret. Det är viktigt att vara väldigt försiktig när man klipper nära huden så att ytterligare sår inte skapas. Undvik tvättning med antiseptiska medel som jodopax på öppna sår eftersom de inte bara dödar bakterieceller utan senare också läkningsceller.Använd tratt eller krage. Kontrollera och rengör såret regelbundet i några dagar, även om det inte ser så farligt ut vid första anblicken, eftersom det kan bildas infektioner. Det är bra att kontrollera kroppstemperaturen. Din hund får inte slicka på såret innan det är läkt då detta innebär stor risk för komplikationer och infektion. Oftast behövs en krage eller uppblåsbar halsring användas.Blödande sår. På blödande sårskada, läggs tryckbandage för att skydda sårområdet, och stoppa blödning. Det är viktigt att söka veterinärhjälp om såret inte slutar blöda efter några minuter. Försök hejda blodflödet om du är på väg till veterinär vid akut skada. Om såret sitter på magen eller bröstkorgen kan du behöva linda in djuret ordentligt med bomull och bandage.När söker jag hjälp?Uppsök veterinär om:Din hund fått sticksår.Hunden har sår som glipar.Såren är vid ögonen.Det är stora eller djupa sår där den underliggande vävnaden kan vara skadad.Ett sår har infekterats.Också mindre sår kan behöva sys för att de ska kunna läka ordentligt, till exempel om de glipar när hunden rör på sig. En del sår kräver smärtstillande och ibland narkos för ordentlig rengöring.Nu kan du besöka veterinären i mobilen, läs mer här. Vad gör veterinären åt sår på hund?Sår som behöver sys Om din hund har ett sår som behöver sys är det viktigt att ni kommer till veterinär så fort som möjligt så att såret inte hinner infekteras och för att läkningen skall gå fort.Infektion och bitsår Om hunden blir hängig, får feber, såret svullnar eller blir rött/varigt är det tecken på infektion, och hunden kan behöva antibiotika. Det händer ofta vid bitsår från en annan hund eller katt. Ofta ser bitsår inte så allvarliga ut till en början, men djurens munflora innehåller en mängd bakterier som kan orsaka infektion. Ofta bildas fickor under huden vid ett bett, där bakterierna kan frodas. Efter några dagar bildas då en svullnad eller böld med var. Uppsök alltid veterinär i detta läge.Dränage På kliniken försöker man alltid stänga såret, även om det till en början är infekterat. I vissa fall måste ett infekterat sår lämnas öppet några dagar innan det kan stängas. Kan veterinären stänga det placeras drän (en gummislang) för att underlätta dränage. Denna ska sitta 3–5 dagar och tas sedan bort på kliniken. Efter det ska såret läka ihop. Under tiden dränaget sitter och även en tid efter det behöver din hund ofta ha en krage på sig så att den inte kommer åt att slicka på såret.Läs om sår på katt »

Djurvårdguiden

Förlossningsproblem hos hund

Förlossningsproblem hos hund är ganska vanligt. Det finns många orsaker till varför man måste göra kejsarsnitt när tikar ska valpa. När det börjar närma sig förlossning är det bra att vara extra vaksam. På hundar kan man ta reda på om det är dags genom ett blodprov som mäter nivån av hormonet progesteron. Progesteron är det hormon som upprätthåller dräktigheten och det sjunker till basnivå dygnet före förlossningen. Ett annat tecken är att kroppstemperaturen sjunker för att precis innan förlossningsarbetet stiga.Förlossningskomplikationer heter dystoki på veterinärspråk och det drabbar mellan 5 och 15 procent av dräktiga tikar.Varningstecken på förlossningsproblem hos hundFörsta har valpen inte kommit 4 timmar från de första värkarna.Tiken har krystvärkar i över 30 minuter som inte leder till något.Om det går mer än 2-4 timmar mellan två valpar.Valpningen bör av djurskyddsskäl inte pågå mer än ett dygn.När ska jag söka hjälp?Du bör söka hjälp om hunden:Är orolig och flåsig.Är dämpad och skakig.Har flytningar.Har onormal temperatur.Inte vill äta.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa till vid förlossningsproblem.Vad gör veterinären?1. Ofta börjar undersökningen med att veterinären ställer följande frågor:Hur långt gången är tiken?Hur många dygn har gått sedan parningen?Är det första valpkullen för tiken eller för dig?Har det kommit några valpar?Har tiken krystvärkar utan resultat?Verkar hon ha smärta från buken?Vilken temp har tiken?Om det kommer flytningar från vulva, vilken färg har de?2. Blodprov tas för att bland annat analysera kalcium och glukos. Nästa steg är att göra ett ultraljud för att se hur valparna mår. Röntgenundersökning visar hur många valpar det är, eventuella fellägen och annat.Röntgenbild som visar hur många valpar tiken bär.3. I första hand försöker veterinären lösa förlossningsproblem medicinskt genom dropp och värkstimulerande medel. Om det är många foster, om de inte mår bra, om de ligger fel eller om tiken inte svarar på den medicinska behandlingen beslutas det om kejsarsnitt. Kejsarsnitt är inget som går att boka hos veterinären, ett kejsarsnitt sker alltid akut.4. När ungarna är ute tas de om hand av djursjukvårdspersonal som frigör dem från navelsträng och hinnor och ser till att de kan andas och syresätta sig själva.5. Det är extra viktigt att hålla nyfödda valpar varma eftersom deras kroppstemperatur sjunker lätt. Man gnuggar dem med mjuk och torr handduk över buk och bröst. Innan tik och valpar får gå hem vill djursjukvårdspersonalen se att valparna kommit igång att dia.Här kan du läsa om förlossningsproblem hos katt »

Djurvårdguiden

Så mycket bör din hund dricka

Så mycket bör din hund dricka:En hund behöver normalt sett få i sig 50 ml vatten per kilo kroppsvikt och dygn. Det vill säga att en hund på 30 kg ska dricka ungefär 1,5 liter vatten per dygn.Dricker hunden mer än 1 dl/kg per dygn är det ett sjukligt drickande. Det kan utlösas av flera olika tillstånd.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund behöver undersökas.

Djurvårdguiden

Så här tar du bort fästingar

Så här tar du bort fästingar från ditt djurAnvänd helst en fästingplockare.En del använder hellre fingrarna, och andra pincett. Med pincett finns en risk att krossa fästingen om man är oförsiktig. Ta tag om fästingen nära huden och dra rakt ut.Det är bra att få med alla delar av fästingen men om huvudet eller mundelarna sitter kvar är det inte farligt.Det släpper inom något dygn.Fästingbettet kan ge en liten varig infektion, tvätta då med Klorhexidin som du kan köpa på VetApotek eller närmsta Evidensiaklinik/sjukhus.Det finns olika fästingmedel att använda för att undvika fästingar.Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund skulle drabbas av någon fästingburen sjukdom.Vill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen.Håll undan pälsen så att du bara tar tag i fästingen du ska dra loss.

Djurvårdguiden

Förgiftning hos hund

Så vet du om din hund blivit förgiftadMånga förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa vid förgiftning hos hund. Det kan handla om att hunden får feber, är trött, hängig, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att hunden kräks, får diarré, andas hastigt, får neurologiska symtom eller är ”speedat”.Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.Här får du veta mer om ämnen som är farliga och vilka symtomen är.En del saker, som råttgift och glykol är självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om.Några vanliga typer av förgiftning hos hundChokladförgiftningOftast ger choklad diarré och kräkningar men kan även leda till rastlöshet, kramper och hjärtstillestånd. Vid större mängder kan dödsfall inträffa.GlykolförgiftningEn av de farligaste förgiftningarna är glykolförgiftning. Det behövs inte mycket för att dosen ska vara direkt dödlig. Symptom som illamående, trötthet, kräkning, kramper och vinglighet kan ses redan efter 30 minuter. Orsakar akut njursvikt.RåttgiftOckså en liten dos råttgift är farlig. Symtom är att hunden blir slö, hängig, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen.LäkemedelLäkemedel för människor, som vanliga värktabletter, kan vara farliga för djuren. Medicinerna kan ge blodförändringar eller inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Sätt aldrig in medicin utan att först vara i kontakt med veterinär för korrekt dosering.LökI alla sorters lök finns toxiner, gifter, som skadar de röda blodkropparna. Symptom kan vara bleka slemhinnor, blod i urinen eller matvägran.Russin och vindruvorBåde russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket hunden tål, så lite som ett russin kan vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet.AlgerAlgförgiftning är potentiellt dödligt för hundar. Symtom på algförgiftning är bland annat darrningar, kräkningar, problem med andningen och balansen och ökad törst och urinering.BulldegDeg jäser i magen, vilket orsakar gasbildning och kan i värre fall resultera i magomvridning. Vid jäsningen bildas också etanol och stora mängder kan orsaka alkoholförgiftning.VäxterGiftiga växter för hund är bland annat ett flertal krukväxter, som är vanligt förekommande i våra hem och förgyller hemmiljön och ger ett vackert intryck. Dock är flera av våra vanliga växter giftiga för hund och kan utgöra en risk för barn och hundar som kan få för sig att ta en smakbit eller två.

Djurvårdguiden

Foderallergi hos hund

Foderallergi, eller AFR (adverse food reaction), är en av de bakomliggande orsakerna till klåda, hudbesvär och magtarmbesvär hos hund. Det går framgångsrikt att behandla när det upptäckts och är därför en viktigt del att undersöka i tidigt skede av en allergiutredning. Oftast uppträder allergi mot hundens mat redan när hunden är ung, men det förekommer även att äldre individer drabbas.Orsaker till foderallergiMycket är ännu okänt om foderallergi/AFR, men man vet att det är flera faktorer som samverkar för att en hund ska bli allergiker. Bland annat finns det en ärftlig komponent, allergi är vanligare i vissa raser än i andra. Den allergiska reaktionen utlöses av proteiner. Kolhydrater, spårämnen etc är alltså inte allergiframkallande, däremot finns det proteiner av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung.En hund med foderallergi kan vara allergisk mot vilket protein som helst som den kommit i kontakt med, men det brukar vara ett protein som hunden har ätit mycket av. De flesta hundfoder är baserade på kyckling, och därför har många foderallergiker utvecklat överkänslighet mot kyckling som proteinkälla. Med tiden kan en foderallergiker reagera på nya proteinkällor, efterhand som den exponeras för dem.Om din hund kliar sig mycket kan det vara ett tecken på foderallergiSymtom på foderallergiFoderallergi/AFR kan ta sig många olika uttryck. Det vanligaste är dock symtom från huden, följt av mag-tarmbesvär:Klåda som inte är säsongsberoende. Klådan kan omfatta hela kroppen, men ofta är bara vissa delar drabbade, däribland ansikte, öron, armhålor eller området kring ändtarmsöppningen. Det är också ganska vanligt att hundar med foderallergi kliar/slickar på benen, tassarna, magens undersida och ljumskarna.Återkommande öroninflammationer.Fukteksem eller andra hudinfektioner.Ibland ses nässelutslag, urtikaria, i nära anslutning till att hunden har ätit något den inte tål. Urtikaria kan komma plötsligt och yttrar sig som svullnader, upphöjningar eller knottror i huden. Det är ett tecken på en allergisk reaktion, som i ovanliga fall kan bli mycket svår.OBS – om din hund fått snabbt uppkommen urtikaria med ansiktssvullnad bör den snarast tas till veterinär. I värsta fall kan svullnaden påverka hundens andningsvägar, eller vara tecken på begynnande anafylaktisk chock.Symtom på magkatarr såsom kräkning, varierande aptit, att hunden äter mycket gräs, jord etc.Symtom på tarmkatarr som exempelvis lös och/eller slemmig avföring, återkommande diarréer, gasbildning, bullrig ”körig” mage.Eventuellt svårighet att gå upp i vikt.När ska jag söka veterinärvård?Om du misstänker att din hund reagerar på foder är det oftast bättre och ger snabbare resultat att göra en utredning hos veterinären, än att prova sig fram på egen hand. Det finns numera många foder som marknadsförs som lämpliga för allergiker, men vid en foderallergiutredning används speciella veterinärfoder, som är producerade under strikta förhållanden, med minimal risk för inblandning av andra proteiner. Veterinären utesluter även andra faktorer som orsak till hud- eller magproblem, såsom parasitinfektion eller sjukdom i inre organ.Hur ställs diagnosen foderallergi?Det finns inga prover man kan ta för att få ett snabbt svar på om hunden är foderallergiker, utan diagnosen ställs genom en så kallad eliminationsdiet med provokation. Då får hunden äta ett särskilt utvalt foder under en längre period, vanligtvis ca 8 veckor. Man försöker välja ett foder som är baserat på en för hunden ny proteinkälla, och ofta är proteinerna även hydrolyserade, det vill säga mycket finfördelade, så att deras storlek är för liten för att utlösa en allergisk reaktion.Dieten måste vara helt strikt, hunden får inte stoppa något annat i munnen än allergifodret. Under eliminationsdieten bör hundens besvär klinga av, och ett återbesök görs hos veterinären innan provokationen utförs. Vid provokationen ges utöver allergifodret små mängder dagligen av det som hunden tidigare ätit, såväl foder som belöning, tuggben och matrester. Ibland fås en snabb reaktion i form av nya problem med hud eller mage (och i så fall avbryts provokationen och hunden får återgå till allergifodret) men provokationen bör pågå i två veckor innan man säkert kan säga att den är negativ.Hur behandlas foderallergi?Man kan låta foderallergikern stå på veterinärfodret permanent, eller pröva att introducera andra proteinkällor en i taget. Foderallergisymtom kan dröja upp till två veckor, så varje förändring i dieten bör göras under minst denna tid innan den utvärderas. För en hund som är enbart foderallergiker (inte har andra allergier samtidigt) räcker det med att ge det foder som den tål för att hålla symtomen i schack.Dock kan hunden med tiden utveckla allergi även mot den nya proteinkällan och då behöver man hitta en ny. Ifall man väljer att ha hunden på hydrolyserat foder så brukar detta vara ett mindre problem.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen