Addisons sjukdom på hund

När en hunds binjurar inte kan producera tillräckligt med binjurehormoner uppstår Addisons sjukdom. Hormonerna är livsviktiga och Addisons sjukdom på hund måste behandlas för att den ska överleva.

Varför uppstår Addisons sjukdom på hund?

Addisons sjukdom innebär att binjurebarken inte producerar tillräckligt av hormontyperna glukokortikoider och mineralkortikoider. Sjukdomen uppstår oftast på grund av att hundens eget immunförsvar angriper dess binjurebark. En felaktig aktivering av immunsystemet gör att binjurebarken bryts ner. Då uppstår brist på de för hunden livsviktiga hormonerna. Sjukdomar av den här typen kallas autoimmuna sjukdomar.

Bland de glukokortikoider binjurebarken bildar är kortisol den viktigaste. Kortisol är kroppens motsvarighet till kortison. Kortisolet är bland annat till för att reglera blodtrycket och vätskebalansen i stressiga situationer.

Underskott av mineralkortikoider ger svårigheter för hunden att behålla natrium och göra sig av med kalium. Kroppen förlorar vätska tillsammans med natrium och torkar därför ut när det blir ett underskott av natrium. Överskott av kalium påverkar istället musklerna, inklusive hjärtmuskeln. I värsta fall kan en livshotande så kallad Addisonkris uppstå. Då kollapsar hunden med svag puls och bleka slemhinnor på grund av vätskebrist, lågt blodtryck och hjärtrytmrubbningar.

Symtom vid Addisons sjukdom och Addisonkris

 • Försvagat allmäntillstånd
 • Slöhet
 • Muskelsvaghet
 • Ökad törst
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Aptitnedgång
 • Viktminskning
 • Uttorkning
 • Kraftig buksmärta
 • Lågt blodtryck/sviktande blodcirkulation
 • Långsam puls
 • Förhöjda njurvärden
 • Svimningsanfall

För att undvika att det går så långt som till Addisonkris är det viktigt att sjukdomen behandlas i tid. Var därför uppmärksam på ovanstående symtom och uppsök veterinär om du misstänker Addisons sjukdom på din hund!

Ovanstående symtom uppträder även vid flera andra sjukdomar hos hund. Till exempel njursvikt, inflammerad bukspottkörtel och leversjukdom. Oavsett orsaken till symtomen behöver hunden komma till veterinär för utredning.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären tar blodprover för att undersöka saltbalansen i kroppen.
 • Blodsocker och njurvärden kontrolleras, liksom antalet röda blodkroppar.
 • En så kallad ACTH-stimulering görs. Det innebär att man stimulerar hormonutsöndringen från binjurebarken och mäter koncentrationen kortisol i blodet före och efter stimuleringen. Är kortisol vid båda mätningar lågt kan man ställa diagnosen Addisons sjukdom.
 • Är det en Addisonkris är det viktigt att hunden får dropp så snabbt som möjligt. Droppet avhjälper den grava uttorkningen och korrigerar saltbalansen.

Behandling

Addisons sjukdom på hund behöver behandlas livet ut. Hunden får mineralkortikoider och oftast även kortison. Den behöver även gå på återkommande kontroller. När hundens värden så småningom stabiliseras kan tiden mellan återbesöken förlängas från någon-några enstaka veckor till flera månader. Hundar som behandlas lever ofta ett normalt liv, förutom de återkommande besöken hos veterinär.

Vilka hundar drabbas av Addisons sjukdom?

Vissa raser är mer drabbade än andra vilket kan bero på en ärftlig belastning. Exempel på dessa raser är storpudel, portugisisk vattenhund, rottweiler, grand danois, nova scotia duck tolling retriever och bearded collie.

Sjukdomen kan i ovanliga fall också uppträda på grund av tumörer, infektioner eller blödningar i binjurebarken. Eller om signalerna från hjärnan till binjurarna störs.

Addisons sjukdom kan även uppstå om djuret stått på prednisolon, eller annan kortisonbehandling, under en längre tid och denna behandling avslutas tvärt. Kroppens egen kortisolproduktion stängs nämligen av på grund av medicineringen och plötsligt blir då kroppen helt utan både kortisol och kortison. Avsluta aldrig någon medicinering på egen hand utan tala först med din veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen