Om din hund dricker och kissar mycket

Har din hund svårt att hålla tätt? Har din hund börjat kissa inomhus? Kissar den oftare och mer än vanligt? Eller har den börjat dricka mer än vanligt? Att hunden dricker och kissar mycket är vanliga symtom hos våra hundar och kan bero på en rad olika sjukdomar. Till exempel urinvägsinfektion, diabetes, livmoderinflammation eller problem med njurarna. Det finns också flera andra sjukdomar det kan bero på.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Om du misstänker att din vän dricker eller kissar på ett onormalt sätt, vänta inte med att kontakta veterinär. Ju tidigare du kommer desto bättre är chansen att ditt djur får bästa behandling i rätt tid. Du kan enkelt och tryggt boka ett videobesök med veterinär i mobilen om du behöver rådfråga, läs mer här

Var observant på om din hund kissar mer eller oftare än vanligt, ”läcker kiss”/visar symtom på inkontinens, kissar inomhus eller dricker mer än vanligt. Dessa symtom kan också vara tecken på en störning i beteendet, främst hos hundar som är aktiva men understimulerade.

Vad kan jag göra själv om hunden dricker och kissar mycket?

Om du misstänker att din hund dricker eller kissar mer än normalt är det viktigt att djuret alltid har fri tillgång till vatten. Annars finns risk att djuret kommer att drabbas av vätskeförlust.

Mät hur mycket hunden dricker genom att ge hunden vatten i en stor skål. Mät och anteckna hur mycket vatten du fyllde i och mät därefter hur mycket som gått åt under 24 timmar (d v s den mängd du fyllde i från början minus den mängd som kvarstår i skålen). Dricker hunden mer än 100 ml/kg per dygn är det för mycket (polydipsi).

Boka alltid tid för undersökning hos veterinär om hunden dricker eller kissar onormalt. Det kan vara symtom på en allvarlig sjukdom, även för ett i övrigt till synes friskt djur.

När ska jag söka hjälp?

Kontakta veterinär om din hund:

 • Dricker eller kissar onormalt
 • Läcker kiss
 • Kissar inomhus

Du kan enkelt och tryggt boka ett videobesök med veterinär i mobilen, läs mer här.

Alternativt hittar du här djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund behöver undersökas. Ta gärna med ett urinprov när du ska till veterinär.

Tänk på detta när du tar urinprovet:

 • Morgonurin är bäst
 • Ta inte den första eller sista urinen som kommer, för att undvika partiklar från huden och yttre urinvägar
 • Använd skål för uppsamling på stora hundar, och ett lock eller liknande till små hundar.

Var uppmärksam på om din hund dricker ovanligt mycket och ofta.

Vad gör veterinären?

Ofta kan veterinären utifrån undersökning av din hund och genomgång av dess historik, hitta möjliga diagnoser till varför hunden kissar eller dricker mycket. Eftersom onormalt drickande och kissande är ett mycket stort område finns också mycket kunskap samlad och ditt djur kan i många fall antingen botas eller förbättras markant med behandling.

Så går undersökningen till:

 1. Urinprov analyseras. Antingen tar du med ett urinprov eller så tas det vid besöket. Detta kan även tas direkt från urinblåsan med spruta och kanyl.
 2. Man undersöker bland annat på hur koncentrerad urinen är, om den innehåller socker, om det finns tecken på urinsten eller infektion.
 3. Om urinprovet inte ger klar information om vilken diagnos det gäller kan det behöva tas blodprover.
 4. Ibland undersöks hunden även med röntgen eller ultraljud.

Behandling om hunden dricker och kissar mycket

Behandling sker utifrån vilken sjukdom det gäller. Det kan till exempel innebära antibiotika vid urinvägsinfektion, operation vid livmoderinflammation och insulinbehandling och viktminskning vid diabetes. Du kan också behöva göra uppföljande besök hos veterinär med din hund. I de ytterst få fall det rör sig om tumörsjukdom innebär behandling av hundar medicin, strålning och operation beroende på cancerform.

Sjukdomar som leder till att hunden dricker och kissar mycket:

 • Urinvägsinfektion
  Förekommer oftast hos tikar. Ökad risk vid vissa sjukdomar, som njursjukdom, diabetes och Cushing’s sjukdom.
 • Livmoderinflammation
  Vanligt hos äldre tikar. Symtom uppstår oftast 2–10 veckor efter löp. Andra symtom kan vara flytningar från vulva, trötthet, kräkning, utspänd buk och buksmärta.
 • Diabetes
  Gäller oftast medelålders till äldre hundar. Andra symtom kan vara viktförlust trots ökad aptit.
 • Njursjukdom
  Ses ibland hos hundar. Kan ibland vara medfött och diagnostiseras vid unga år. Andra symtom kan vara nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, avmagring och kräkning.
 • Leversjukdom
  Är ibland medfött. Andra symtom kan vara nedsatt allmäntillstånd, avmagring/minskad växt, magtarmsymtom och neurologiska symtom.
 • Cushing’s sjukdom
  Orsakas av för hög produktion av kroppens stresshormon kortisol och ses oftast hos medelålders till äldre hundar. Andra symtom är ökad aptit, håravfall, motionsintolerans och muskelsvaghet.
 • Tumörsjukdomar
  Vissa tumörsjukdomar har symtom som ökad törst och urinering, samt minskad aptit och trötthet.

 

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen