Seniorkoll hund

Börjar din trogna följeslagare bli till åren? Pälsen vid nosen grånar och kanske märker du av små subtila förändringar i både beteende och fysiska förmågor? Långpromenaderna går i ett lugnare tempo, de lättsamma lekarna blir lite klumpigare och behovet av vila och återhämtning ökar. Då kan det vara dags för en seniorkoll hos veterinären.

Vi besöker Evidensia Djursjukhuset Västerort för att följa med jaktlabradoren Keeto på en seniorkoll, där vi får förklarat hur det går till och varför det är så viktigt.

Varför bör du göra en seniorkoll på sin lite äldre hund?

Som hundägare har du alltid ett ansvar att hålla koll på hälsa och välmående hos din hund. Det gäller inte desto mindre i takt med att hunden blir äldre.

Precis som hos oss människor finns det naturliga ålderskrämpor i form av lägre energinivå, nedsatt hörsel, förlust av muskelmassa, viss stelhet, försämrad syn och så vidare, men eftersom vi inte delar språk med våra hundar kan det vara svårt för dig som djurägare att upptäcka och avgöra vad som är ”normalt åldrande” och vad som är symtom på begynnande sjukdom eller annan problematik som kräver någon form av åtgärd eller behandling.

En veterinär däremot, med sin utbildning och erfarenhet, har både vana och goda möjligheter att snabbt upptäcka och gradera eventuell sjukdom, smärta, övervikt och problematik som inte är ”normal” utan beror på underliggande orsaker och därmed kräver specifika insatser. Tidig upptäckt är alltid bäst och med rätt behandling och/eller förebyggande åtgärder kan man undvika svåra problem och förbättra hundens framtida livskvalitet avsevärt.

Vid en seniorkoll undersöker veterinären bland annat hundens rörelseförmåga, och kan upptäcka eventuell stelhet och/eller smärta.

Vid vilken ålder är det relevant med en seniorkoll på hund?

Det beror förstås lite på ras. Större hundraser har generellt sett kortare livslängd än mellanstora och små hundraser. Det betyder att en stor Sankt Bernhard kan räknas som senior redan vid 4-5 års ålder medan en liten malteser blir senior först vid 7-8 års ålder. Därför skiljer det sig en hel del när det är lämpligt att vara uppmärksam på åldersrelaterade förändringar. Rådgör med din veterinär och var lyhörd på förändringar hos just din hund.

Hur går seniorkollen till?

Det är en helt vanlig klinisk undersökning där veterinären går igenom hunden från ”nos till svans”. Vi kikar på ögon, öron, munhåla, klor, tassar och lymfknutor. Lyssnar på hjärta och lungor samt känner på buken, undersöker könsorgan och gör en hullbedömning. Till detta läggs också ägarens beskrivning av hunden och de eventuella förändringar som skett genom åren. Denna så kallade sjukdomshistoria är en mycket viktig del eftersom hunden själv inte kan berätta och beskriva sin upplevda hälsa eller ohälsa.

Informationen som hundägaren ger om livet hemma är ett viktigt komplement till den kliniska undersökningen, t ex hur hunden äter, dricker och rör sig dagligen.

Vid seniorkollen har vi dessutom särskilt fokus på den äldre hundens allra vanligaste problemområden. Det betyder att vi lägger lite extra tid på undersökning av leder, hjärta, tänder och hull. Eventuell problematik med dessa kan leda till allvarlig eller besvärande sjukdom så förebyggande åtgärder eller anpassad behandling bör sättas in så tidigt som möjligt.

När veterinären lyssnar på hjärtat kan tidiga tecken på hjärtsjukdom upptäckas, t ex blåsljud. De ger inte alltid så tydliga kliniska symptom och kan därför vara lätta att missa av djurägaren.

Vilket är den vanligaste problemet som upptäcks vid en seniorkoll på hund?

Det brukar vara tandsten, ibland till och med tandlossning. Alltså lösa tänder, uppdraget tandkött och inflammation. Även övervikt är vanligt. Och detta trots att en hullbedömning är något som alla hundägare kan göra själva hemma. Du känner lätt med händerna längs med ryggraden och bröstkorgen på hunden. Både revben och ryggkotor ska kännas tydligt utan att sticka ut. Då har du en hund med normalt hull. Den exakta vikten är mindre viktig.

Veterinären känner över bröstkorgen för att göra en hullbedömning.

Varför är just dessa vanliga problemområden?

Den huvudsakliga anledningen är förstås ålder och slitage men besvär och begynnande sjukdom i dessa områden är också särskilt svåra för djurägaren att upptäcka i tid. Det kan bero på att till exempel hjärta och leder är ”osynliga” för dig som djurägare. Först när hunden visar symtom som hälta, stelhet, hosta och nedsatt ork blir avvikelser från det normala märkbara.

Samma sak gäller hundens mun och tänder. Många djurägare har svårt att få till en daglig tandborstning eller att ens få möjlighet att titta/känna i hundens mun. Ofta tänker man att så länge hunden äter är som det ska, men så behöver det inte vara.

Tandsten och tandsjukdomar såsom tandlossning (parodontit) är vanligt förekommande hos äldre hundar.

Ska vi förklara varför hull och eventuell över-/undervikt är så svår att upptäcka så beror det ofta på att den sker gradvis över lång tid och därmed inte blir direkt synlig för ögat förrän den är ett faktum. Obehandlad övervikt ökar bland annat risken för att utveckla diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar. Den kan också medföra oönskad belastning på leder som förvärrar symtom på artros.

Undervikt kan förstås bero på helt naturlig förlust av muskelmassa men också vara symtom på en underliggande sjukdom så som nedsatt njurfunktion.

Vad händer efter seniorkollen?

Det beror förstås på om vi hittar något som behöver åtgärdas eller inte. Är hunden frisk och välmående för sin ålder så rekommenderar vi att du kommer kommer tillbaka med din hund för en ny seniorkoll efter ett år. Hittar vi däremot något som kräver förebyggande åtgärder eller specifik behandling sätter vi igång den processen direkt. Alltid i samråd med dig som djurägare.

 Tips till dig som hundägare:

  • Förbered sjukdomshistorien inför er seniorkoll och meddela oss gärna om hunden brukar känna obehag eller stress hos veterinären. Då har vi möjlighet att individanpassa besöket så gott det går.
  • Håll koll på alla förändringar och ta dem på allvar. Det finns ofta en bakomliggande orsak.
  • Gör en hullbedömning på din hund minst en gång i månaden och var uppmärksam på eventuell över- eller undervikt eftersom detta kan leda till besvärande/allvarlig sjukdom och problematik.
  • Försök få till daglig tandborstning eller åtminstone en titt på hundens mun och tänder.
  • Var uppmärksam på aptiten och anpassa hundens foder efter ålder och individuella behov.

Under vår sida för tjänster så hittar du vilka kliniker som erbjuder seniorkoll. Fler artiklar, tips och goda råd om hund hittar du i Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen