Därför är fysisk aktivitet och rörelse viktigt för din hund eller katt

Drabbar stillasittande ditt husdjur? I takt med att vi människor blir mer stillasittande och rör på oss mindre drabbas även våra hundar och katters möjligheter att få den fysiska aktivitet och stimulans som de behöver.

 

 

Vi pratar med vår kollega Britta Johnsson, legitimerad sjukgymnast med lång erfarenhet kring fysisk aktivitet, träning och rehabilitering för hund och katt. Tillsammans går vi igenom det som är viktigast för dig som djurägare att känna till om fysisk aktivitet.

Britta Johnsson, Legitimerad sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket samt CCRT (certified canine rehabilitation therapist) med lång erfarenhet kring fysisk aktivitet, träning och rehabilitering för hund och katt.

Britta, varför är det viktigt att hundar och katter rör på sig?

Det finns förstås många olika anledningar men i huvudsak handlar det om att djur, precis som vi människor, är anpassade för ett liv i rörelse och att det är ett naturligt grundbeteende hos oss. Det medför att för lite fysisk aktivitet riskerar att skapa oönskade beteenden som leder till allmän frustration och stress. Dessutom ökar risk för övervikt vilket i sin tur ökar risken för sjukdom och en kortare livslängd.

Hur vet man om ens katt eller hund rör på sig tillräckligt mycket?

Det är oerhört svårt att veta. Bäst är att utgå från allmäntillståndet hos just sitt djur. En harmonisk och normalviktig hund som får daglig motion i form av långa promenader rör förmodligen på sig tillräckligt mycket för att må bra. Både fysiskt och mentalt.

På vilka vis skiljer sig kattens och hundens grundbeteende och behov av motion åt?

Det är stor skillnad eftersom katter generellt sett är explosiva medan hundar är mer uthålliga. Man kan se det som att katten är en sprinter med långa perioder av vila som följs av korta, snabba och intensiva stunder av rörelse medan hunden generellt är en långdistanslöpare som behöver mindre vila och mer aktiv tid och längre sträckor i kroppen för att tillfredsställa sitt behov av fysisk aktivitet.

Skiljer sig vilja och intresse för motion åt mellan olika katt- och hundraser?

Visst är det så men det är en komplex fråga så här vill jag svara lite mer generellt för att inte krångla till det för mycket.

Som regel kan man säga att raser som är avlade för att jaga eller valla (exempelvis pointer, vorsteh och border collie) har stor vilja och intresse av regelbunden fysisk aktivitet och även mental stimulans. De behöver ofta komplettera den fysiska aktiviteten med någon form av uppgift som ska lösas för att de ska få tillräckligt stimuli och fullt utlopp för sitt fysiska behov.

Sen har vi de raser som är avlade för sällskap (exempelvis bichon frisé, pudel och chihuahua) och de har inte samma behov av fysisk aktivitet som jakt- och vallhundar även om de givetvis också behöver regelbunden motion.

När det gäller katter så kan man säga att avlade innekatter (vissa raskatter) har ett lite mindre behov än andra kattraser. Förstås skiljer sig intresse och behov också mellan olika individer. Oavsett inne- eller utekatt.

Hur ser behov och förutsättningar för fysisk aktivitet ut baserat på djurets ålder?

Generellt sett kan man säga att en frisk hund bör vara pigg på fysisk aktivitet och lek genom hela livet. Har man en hund som visar brist på intresse, eller som får minskat intresse för fysisk aktivitet, bör man uppsöka veterinär då orsaken kan vara skada eller sjukdom. En passiv hund är inte normalt.

Då kikar vi lite på hur behov och förutsättningar kan skilja sig åt hos den friska hunden.

För valpen är det viktigt att få leka och röra sig på sina egna premisser. Pressa aldrig din valp/unghund till aktivitet. Tänk på att hålla lekstunderna korta och låt om möjligt valpen leka med hundar i samma storlek. Bortsett från de effekter som valpens lek har på kondition och styrka så är den också viktig för att valpen ska lära känna sin egen kropp och för att dess muskler och leder ska utveckla sig som de ska.

För hunden mitt i livet handlar det mycket om att bibehålla den styrka och kondition som byggts upp tidigare i livet. Här är det viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv med långa promenader och/ eller jakt, tävlingar och annan aktivitet. Även smidighet och balans blir viktigare hos den lite äldre hunden.

För senioren är det extra viktigt att hålla igång och inte dra ner på fysisk aktivitet baserat på enbart ålder utan i så fall på grund av skada, sjukdom eller annat som förändrat hundens förutsättningar genom åren. En frisk hund kan vara aktiv hela sin livstid.

Hur motiverar och aktiverar jag bäst min katt respektive hund?

Som vi just har nämnt ska man inte behöva motivera en hund. En frisk hund har en naturlig vilja att röra på sig men visst kan hundar, precis som vi människor, tröttna lite om aktiviteten alltid är densamma och dessutom alltid äger rum på samma plats. Byt gärna miljö.

När det gäller katter kan man däremot få ligga i lite för att uppmuntra till fysisk aktivitet. De spenderar betydligt mer tid i viloläge och kan lätt fastna där om man som djurägare inte skapar förutsättningar och tillfällen som bryter mönstret. Man kan till exempel sprida ut deras mat och låta dem leta runt efter den. Likaså kan man förse dem med klätterställning och andra leksaker som håller dem aktiva.

Hur sammankopplat är övervikt med bristfällig fysisk aktivitet och allmän hälsa hos katter och hundar?

Det är tätt sammankopplat. Många av de katter och hundar som kommer till oss med besvär och sjukdomar så som artros, diabetes, hälta och/eller korsbandsskador behöver även hjälp med sin övervikt för att minska belastning på leder och andra organ. Det kan vara övervikten som är grundorsaken till de symtom och sjukdomar som tillkommit. Kan vi som djurägare bli mer uppmärksamma på övervikt hos våra djur så kan vi också skona dem från onödiga sjukdomar och onödigt lidande.

Hur vanligt är det med övervikt hos våra djur idag?

Det är dessvärre väldigt vanligt. Vi har inte gjort några egna studier och kan inte säga exakt hur vanligt förekommande det är men det finns studier som visar att cirka 30-40 % av alla katter och hundar är överviktiga idag. Det är så pass vanligt att vi måste uppmärksamma det och ta det på stort allvar. Är man som djurägare osäker på om ens hund eller katt är överviktig så kan man boka tid för viktkoll hos veterinär som också kan tipsa om lämplig kost, motion osv. En normalviktig hund/katt bör ha en tydlig midja och man ska kunna känna revbenen precis under huden/pälsen.

Kan det någonsin vara försent att börja motionera sin katt eller hund?

Nej. Det är aldrig försent att börja med fysisk aktivitet men har djuret varit sjukt, skadat eller haft en lång period av passivitet så bör man såklart börja försiktigt. Ta gärna hjälp av utbildad rehabiliteringspersonal för att få ett individanpassat träningsprogram.

Vilken är djurägarnas vanligaste missuppfattning om djurens fysiska aktivitet?

Det kan vara att hundar klarar hög nivå av fysisk aktivitet och rörelse helt utan förberedelse, träning och regelbunden motion. Alltså att man som djurägare inte behöver vara med och träna sin hund för att den ska ha förutsättningar att klara av aktiv lek och rörelse i vardagen.

Många djurägare känner inte till att djurens naturliga lekar är otroligt krävande med mycket tung belastning. Den innehåller ofta snabba rörelser, korta intervaller med snabba vändningar och mycket kroppskontakt. En otränad hund kan ha svårt att hänga med och till och med riskera skada.

Hur minimerar djurägaren risken för skador på sin katt eller hund?

Ett normalviktigt och vältränat djur skadar sig mer sällan än ett otränat och lite klumpigare djur så ett effektivt sätt att minimera risken för skador är att hålla koll på vikten, säkerställa att djuret är tränat för den aktuella uppgiften/aktiviteten och allra helst att den är uppvärmd innan ni sätter igång. För en hund kan det vara en kort promenad och för en katt lite lugn lek.

Kan man överträna en hund eller katt?

Tveksamt när det gäller katt men en hund kan man absolut överträna. Är man aktiv och motionerar sitt djur ofta och länge så är det viktigt att man och lägger in vilodagar för uppbyggnad och återhämtning. Både muskler och leder behöver vila för att återhämta sig.

Finns det motionsformer man helt bör undvika?

Egentligen inte men väldigt intensiva övningar med tung belastning samt all träning som återkommande belastar samma muskler riskerar förstås att leda till förslitningsskador. Vi rekommenderar därför att man försöker variera träningen så mycket som möjligt. Som djurägare kan man tänka att den fysiska aktiviteten bör varieras mellan övningar för styrka, kondition, smidighet och balans.

Kan jag få hjälp med att motionera min katt eller hund om jag själv inte har möjlighet?

Är man temporärt förhindrad på grund av skada eller sjukdom så kan man ta kontakt med en rehabiliteringsavdelning eller ett hunddagis för hjälp med aktivering av djuret. Man kan givetvis också få hjälp av grannbarn eller en dagmatte/husse men som regel är det viktigt att man som djurägare är intresserad av att vara aktiv tillsammans med sitt djur.

Det är också viktigt att låta veterinär undersöka djuret om de ändrar beteende och går från lekfull och aktiv till passiv. Denna förändring kan bero på sjukdom eller skada som är viktigt att upptäcka i tid.

Hos veterinären kan man bl a få hjälp med kostrådgivning, rehabilitering, behandling av skada/sjukdom och medicinering.

Tusen tack Britta! Vi avslutar med några tips för ökad fysisk aktivitet för katter och hundar

Jag vill gärna tipsa alla djurägare om att utgå från det enkla. Att låta den fysiska aktiviteten bli en del av vardagen och att utforma den så att både djurägaren och djuret uppskattar den.

Om vi börjar med maten så får man enkelt in lite fysisk aktivitet om maten serveras i en aktiveringsboll. Då får djuret både en uppgift att lösa och en rörelselek att delta i.

Man kan också välja att dela upp måltiden och lägga ut små portioner på olika ställen. Antingen i olika rum inomhus eller i trädgården. Kanske till och med gömma maten längs med promenaden så att hunden får leta. Man kan samtidigt uppmuntra hunden att genomföra olika trix för att få sin mat.

Om vi fortsätter med promenaderna vill jag tipsa om att variera både distans och miljö. Varva gärna korta snabba pulshöjande promenader med längre sträckor som fokuserar på uthållighet. Även cykel- och skidturer där hunden springer med kan vara både skoj och effektivt. Jag rekommenderar dock att man börjar med kortare sträckor som sen kan förlängas när hunden har vant sig vid den här typen av aktivitet.

Att avvika från väg eller stig kan också vara effektivt. Skogen erbjuder många olika hinder, ytor, material, växter och miljöer som tränar både fysik och sinne hos hunden.

Man kan också lära hunden att ”köra” slalom mellan trädstammar, gå balansgång på nedfallna träd eller ta sig fram under låga grenar/stockar eller liknande. Det är både roligt, utmanande och effektivt.

När det gäller katter vill jag dessutom betona att man som djurägare kan ha mycket hjälp av leksaker. Det kan vara enkla varianter så som en papperstuss men också klätterställningar, bollar, laserpekare och gosedjur. Katter tycker om jaktlekar och letar gärna efter mat. En rekommendation är att aktivt leka med katten 5-10 minuter några gånger om dagen.

Kom ihåg!

  • Fysisk aktivitet, träning och regelbunden motion är viktigt för alla djur.
  • Tänk på uppvärmning och nedvarvning före och efter aktivitet.
  • Behov, vilja och intresse av fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan raser och individer.
  • Skapa en vardag där fysisk aktivitet blir en rolig och självklar del.
  • Variera aktiviteterna så att ni tränar uthållighet, styrka, balans och smidighet.
  • Byt miljö för att hålla igång motivation och variation.
  • Minimera skaderisk genom att undvika sådant som din hund inte är tränad för. Introducera nya aktiviteter och moment successivt. 
  • Håll hunden normalviktig.


Vi hjälper dig!

Vi hjälper er gärna med inspiration och upplägg kring fysiska aktiviteter för just ditt djur. Regelbunden och individanpassad motion är viktigt för alla djur, inte minst för de som är avlade för mycket aktivitet eller de som lider av övervikt. Genom att följa ett individanpassat träningsupplägg har du möjligheten att förbättra ditt djurs allmänna hälsa och välbefinnande. Du kommer att få ett piggare, gladare och mer aktivt djur med högre livskvalitet. Ett individuellt träningsupplägg kan öka prestationsförmågan och hållbarheten hos tävlingshundar och hundar som används inom polis, militär och annan verksamhet.

Kontakta närmaste klinik för mer information

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen