Hur mycket medicin ska jag ge?

Det händer ofta att ett djur ordineras flytande medicin som ska ges via munnen. Ibland följer det med en doseringsspruta till medicinförpackningen, ibland skickar veterinären med sprutor hem att använda för att ge medicinen. Mängden av den medicin som ska ges anges i milliliter, ml. Läser man engelskspråkig text kan man ibland se att djuret ska doseras med en ”cc”-syringe. En cc betyder en kubikcentimeter och innebär samma mängd som en milliliter.

Olika spruttyper till olika mängd medicin

Det finns olika typer av sprutor som används beroende på hur stor mängd medicin som ska ges. Om det endast är en liten mängd som ska ges så använder man oftast en spruta som rymmer 1 ml totalt.

Sprutan är graderad med 10 ganska stora streck vid enheterna 0,1 ml, 0,2 ml , 0,3 ml och så vidare upp till 1 ml. Mellan de stora strecken finns små streck för varje hundradels ml. Man kan alltså med ganska stor noggrannhet mäta upp och ge till exempel 0,17 ml med hjälp av denna spruta.

Om mängden som ska ges är mellan 1-2 ml så används oftast en spruta som är graderad i upp till 2 eller 3 ml.

I en 3 ml spruta anger de stora strecken 1 ml, 2 ml respektive 3 ml. Mellan dessa finns mindre streck för varje tiondels ml vilket gör det lätt att till exempel dra upp och ge 1,7 ml.

Det är ganska sällan man ger större doser av flytande medicin än vad som ryms i en 3 ml-spruta. I de fallen använder man sig snarare av tabletter. Men i enstaka fall kan man behöva använda sig av en 10 ml-spruta. Här anger de stora strecken varje milliliter, dvs 1 ml, 2 ml, 3 ml osv. De mindre strecken mellan de stora anger 0,5 ml. En spruta av denna storlek ska alltså aldrig användas för att ge doser som är angivna annat än i hela eller halva millilitrar.

Kontrollera noga att du förstår vilken storlek av spruta du har fått och hur mycket medicin som ska ges. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Det vanligaste felet är att man missuppfattar 0,1 ml och 1 ml, vilket kan innebära att djuret antingen får 10 gånger för mycket eller 10 gånger för lite medicin i sig.

Det finns många olika typer av doseringssprutor. Var noga med att dosera rätt när du ger ditt djur medicin!

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen