Vaccinering av kanin

Vaccinering av kanin bör ske mot kaninpest och RVHD, kaningulsot.

Myxomatos – Kaninpest

Sjukdomen orsakas av ett koppvirus. Viruset leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar helt igen och fylls av var. Kaninen ser inte och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner.

Vaccination: Vi använder vaccinet Cunivak Myxo. Kaninungen ges en första dos vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad).

RVHD – Akut hepatit

Sjukdomen orsakas av ett calicivirus. Viruset leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige upp till Mälardalen samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner. De kan även smittas indirekt genom till exempel djurägarens skor.

Vaccination: Vi använder vaccinet Cunivak RHD. En kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder. Därefter årlig vaccinering.

Fyra kaniner ute.

Både kaninpest och akut hepatit smittar vid direktkontakt mellan kaniner. Kaninpest smittar även via blodsugande insekter och Akut hepatit smittar även indirekt.