Vaccinering av kanin

Vaccinering av kanin bör ske mot kaninpest och kaningulsot (klassisk typ1 och ny typ 2).

Kaniner kan smittas av dödliga sjukdomar och bör vaccineras regelbundet, precis som hundar och katter. I Sverige är både kaninpest och kaningulsot vanliga sjukdomar i områden där det finns vilda kaniner. Smitta kan även spridas på platser där många tamkaniner samlas, som t ex på utställningar eller hopptävlingar.

Myxomatos – Kaninpest

Kaninpest (myxomatos) orsakas av ett koppvirus. Inkubationstiden, dvstiden från att en kanin blivit smittad till dess att den visar tecken på sjukdom, är 5-14 dygn. Sjukdomen yttrar sig genom att kaninen får svullna ögon och könsorgan, varigt sekret från ögon och nos och vätskefyllda svullnader på huvud och övriga kroppen. Inom några dagar kan svullnaderna orsaka blindhet och kaninen får svårt att äta och dricka. Det finns kaniner som kan överleva i veckor eller månader efter infektion, men sjukdomen har ofta hög dödlighet.  Inom 12 dygn kan kaninen få andningssvårigheter och avlida.  Kaninpest sprids via blodsugande/bitande insekter som myggor och loppor samt genom direktkontakt med sjuka kaniner.

Kaningulsot (RHD1 och RHD2)

Kaningulsot (RHD – Rabbit Hemorrhagic Disease) orsakas också av ett virus, i detta fall ett calicivirus. Detta virus finns numera i två varianter – RHD1 och RHD2. RHD1 har mycket kort inkubationstid, bara 1-3 dygn. Viruset leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Sjukdomsförloppet kan variera men är ofta mycket akut, och kaninen kan dö utan att ha visat andra symtom än att ha varit lite hängig under några timmar. De kaniner som överlever lite längre kan få varierande symtom som feber, kramper samt blodigt sekret från nos och mun. Dessa kaniner dör inom 1-2 dygn. RHD2 har oftast ett lite längre förlopp och fler kroniska fall där gulsot och avmagring ses. Dödligheten är också lite lägre. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner. Viruset överlever länge i miljön och kaninerna kan därför även smittas indirekt genom till exempel djurägarens skor eller infekterade vatten- och matskålar, selar, eller andra saker som kommit i kontakt med sjuka kaniner.

Förekomst:

Kaninpest och kaningulsot kan drabba alla kaniner, vilda som tama. Sjukdomarna är utbredda i Europa. I Sverige följer de vildkaninernas utbredning. Smittrisken är störst i södra Sverige och upp till Gävleborgs län. Även platser där många kaniner samlas, t ex på utställningar och hopptävlingar utgör en smittrisk.

Vaccination:

Kaniner kan numera vaccineras mot både myxomatos, RHD1 och RHD2 med ett vaccin. Vi använder det nya vaccinet Nobivac® Myxo-RHD PLUS som möjliggör skydd mot alla tre virussjukdomarna i ett och samma vaccin. Kaninen ska vara frisk vid vaccinationstillfället.

En kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 7 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 5-7 veckors ålder. Därefter årlig vaccinering, från att kaninen fyller ett år. Kombinera gärna vaccinationen med en årlig hälsokontroll.

Immuniteten inträder inom tre veckor efter vaccination och varaktigheten är 12 månader. Statens Veterinärmedicinska Anstalt rekommenderar vaccination på våren, eftersom fall av RHD vanligtvis uppträder tidigt på säsongen. Nobivac® Myxo-RHD PLUS är godkänt att användas till dräktiga kaniner.

Om kaninen tidigare är vaccinerad mot både myxomatos, RHD1 och RHD2 förväntas ett fullt skydd mot samtliga sjukdomar. Likaså om den bara är vaccinerad med RHD-vaccin. Kanin som tidigare vaccinerats mot myxomatos och RHD1 (inte mot RHD2) skall vaccineras med ett RHD2-vaccin innan bytet till Nobivac® Myxo-RHD PLUS.

Både kaninpest och akut hepatit smittar vid direktkontakt mellan kaniner. Kaninpest smittar även via blodsugande insekter och Akut hepatit smittar även indirekt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen