Vaccination kanin

Vi hjälper dig med vaccination kanin. Det finns olika sjukdomar de kan vaccineras mot.

Myxomatos – kaninpest

Sjukdomen orsakas av ett koppvirus, och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar helt igen och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner.

RVHD – kaningulsot

Kaningulsot, även kallat RVHD efter sjukdomens engelska namn (Rabbit Viral Hemorrhagic Disease) är en sjukdom som har funnits i södra Sverige sedan många år. På senare år har sjukdomen snabbt spridits norrut, och tycks nu ha stabiliserat sig i Mälardalen. Bilden har nu komplicerats av att sjukdomen nu finns i en ny variant, kallad RVHD2. Även denna har spritts över landet och har även denna nått Mälardalen.

RVHD1, dvs den klassiska sjukdomen, orsakar ett mycket snabbt insjuknande efter en mycket kort inkubationstid på 1-3 dagar, och är så gott som alltid dödlig. Många gånger hittas kaninen död trots att den bara någon timme tidigare varit pigg och ätit. Ibland ses blödningar från näsa, mun, ändtarm och/eller könsöppning. Kaninungar under 2 månaders ålder verkar vara resistenta och insjuknar inte. Kaninägare kan skydda sin kanin mot sjukdom genom vaccinering. De i Sverige vanligast förekommande vaccinen är NobiVac Myxo-RVHD (som även skyddar mot kaninpest) eller Cunivac RVHD.

RVHD2 är också en ofta dödlig sjukdom, men tycks ha ett något långsammare förlopp än RVHD1. Sjukdomsbilden är densamma men insjuknandet kan ske över 1-3 dagar. Unga kaniner tycks inte ha samma resistens mot RVHD2 som mot RVHD1. Däremot tros en del unga kaniner infekteras utan att visa symptom. De överlever och blir friska smittobärare, något som tros vara orsak till att sjukdomen haft så snabb spridning jämfört med RVHD1 – vid den sjukdomen överlever mycket få kaniner och sjukdomen sprids därför långsammare. Vaccin mot RVHD2 måste till skillnad från tidigare vaccin ges 2 gånger per år, och det får inte ges samtidigt som vaccin mot kaninpest. Det innebär att kaninen kommer behöva ges 1 vaccination årligen.

Både RVHD1 och RVHD2 sprids via:

  • Bitande insekter
  • Direktkontakt med infekterad kanin
  • Föremål som förorenats av infekterad kanin.

I praktiken innebär detta att:

  • I möjligast mån försöka skydda tamkaniner mot bitande insekter, t ex genom att sätta upp myggnät.
  • Förhindra vilda kaniner tar sig in på gårdar där tamkaniner vistas.
  • Inte samla växter som foder från områden där vilda kaniner kan ha vistats.
  • Iaktta mycket noga hygien då man själv har vistats i miljöer där vildkaniner kan ha befunnit sig, dvs byta skor och kläder och tvätta händerna, innan man hanterar tamkaniner igen.

Förutom att undvika ovanstående riskfaktorer bör man helt undvika kontakt med okända kaniner, samt ha ny införskaffade kaniner i karantän minst 14 dagar. De calicivirus som orsakar RVHD kan även infektera vissa typer av harar. Dock finns inga uppgifter om att svenska harar ska vara känsliga, och svenska tamkaniner behöver alltså inte skyddas från harar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas