Om katten eller hunden får fästingar

Brukar din hund eller katt få fästingar? Är du orolig att ditt djur ska insjukna i en fästingburen sjukdom? De flesta känner till riskerna med fästingar men man ska också komma ihåg att det ska mycket till för att drabbas av sjukdom. De flesta fästingar bär inte på smitta. Dessutom behöver ditt djur inte bli sjukt även om det blivit smittat. Hittar du en fästing på din hund eller katt är det ändå viktigt att ta bort den så fort som möjligt. Gör det till en vana att undersöka ditt djur regelbundet under fästingsäsongen.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Fakta om fästingar

Normalt pågår fästingperioden i Sverige mellan mars och slutet av oktober. Det är olika vanligt med fästingar i olika landsändar. Fästingarna är aktiva när det är 5 plusgrader eller varmare. Det innebär att fästingarna är aktiva nästan året om i vissa delar av södra Sverige.

Fästingen är ett litet leddjur som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser, gärna i lövskog.

Fästingen går igenom fyra olika stadier i sin utveckling, från ägg till larv och nymf och därefter till vuxen fästing. I de tre sistnämnda stadierna behöver fästingen suga blod för att utvecklas vidare.

När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10-20 cm från marken, och väntar på att ett lämpligt djur eller en människa ska passera. Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter.

Fästingen kryper runt en stund på djuret för att hitta ett bra ställe att sätta sig på innan den biter. Fästingen sitter i 3-11 dagar och suger blod, sedan släpper den taget.

 


Fästingen sitter i 3-11 dagar och suger blod, sedan släpper den taget.

 

Symtom och sjukdomar

De flesta fästingar bär inte på någon smitta och även om de gör det behöver smittan inte överföras till din hund, men självklart finns det en risk. De sjukdomar ditt djur kan få är främst borrelios och anaplasmos. Både infektion med Borrelia och Anaplasma är vanligt hos hund, men det är ovanligt att det leder till symtom och sjukdom. Katter kan också bli infekterade med Anaplasma men det är ovanligt att de blir sjuka. Kliniska symtom på borrelios hos katt har inte verifierats i litteraturen.

Anaplasma

Anaplasmos är en bakteriell infektionssjukdom som kan ge akuta symtom som feber, trötthet, hängighet, dålig aptit, mag- och tarmstörningar, tecken på smärta eller ömhet. Vid blodprovstagning noteras brist på blodplättar (trombocyter). I miksroskop kan man ofta upptäcka s k inklusionskroppar i de neutrofila granulocyterna. För att överföra infektionen måste fästingen ha sugit blod minst ett dygn. Även om din katt eller hund infekteras behöver den inte bli sjuk. Det tar ungefär 1-2 veckor från att djuret blivit bitet tills det visar symtom. Djuret återhämtar sig oftast mycket fort när man satt in behandling med antibiotika.

Borrelia

Borrelios orsakas av en bakterie som finns i fästingens tarmar. För att kunna infektera djuret måste fästingen suga blod i minst ett dygn. Det tar två till fem månader innan sjukdomen uppträder. De allra flesta hundar och katter blir inte sjuka även om en fästing överfört smitta till dem.

Symtomen är nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma, stela leder och hälta som ibland förflyttar sig mellan olika ben, så kallad vandrande hälta.

Det finns vaccin mot borrelia hos hund. Man grundvaccinerar två gånger med tre veckors mellanrum, därefter vaccinerar man årligen i god tid före fästingsäsongen. Läkemedelsverket bedömer dock att värdet av vaccination är begränsat - de flesta hundar som infekteras får inga eller milda symtom. Även ridken för biverkningar efter vaccinering bör beaktas. 

Eksem

Fästingbett kan, precis som andra småsår i huden, utlösa fukteksem, som också kallas hotspots. Ditt djur får då fuktande eksem som kan orsaka klåda och vara smärtsamt.

 


När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. Ju snabbare, desto bättre. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.

Vad kan du göra hemma?

Fästingen sitter i 3-11 dagar för att suga blod och kan öka sin vikt flera hundra gånger. På en del hundar och katter är fästingar svårare att upptäcka, som långhåriga katter eller djur som inte är så roade av att bli klappade eller undersökta för länge.

När du upptäcker en fästing, ta bort den på en gång. Då minskar risken att ditt djur smittas av sjukdom.

Undersök din katt eller hund regelbundet

Fästingar kan sätta sig överallt på djuret. De gillar att sitta framme vid ansiktet, bakom öronen, på halsen eller vid armhålorna. Där djuret inte själv kommer åt dem sitter de förstås längre.

Så tar du bort fästingar

Använd helst fästingplockare. En del använder hellre fingrarna, och andra pincett. Med pincett finns risk att krossa fästingen om man är oförsiktig. Ta tag om fästingen nära huden och dra rakt ut. Det är bra att få med alla delar av fästingen men om huvudet eller mundelarna sitter kvar är det inte farligt. Det släpper inom något dygn. Fästingbettet kan ge en lindrig, varig infektion. Tvätta då med klorhexidinlösning.

Fästingmedel

Det finns olika former av både receptbelagda och receptfria fästingmedel för djur på apotek. Om du har katt, använd alltid bara fästingmedel godkända för katter, aldrig medel för hundar. Katten kan bli sjuk och vi värsta fall få kramper och dö av dessa.

För alla djur är det viktigt att du tänker igenom de biverkningar som finns. Djuret kan till exempel slicka i sig fästingdropparna från pälsen om man har givit det för långt bak på kroppen, eller från andra djur som är nybehandlade och därmed få i sig giftet. Om djuret blir påverkat - duscha och schamponera pälsen och skölj noga. Blir djuret mycket dåligt, kontakta veterinär.

Fästingar på vintern?

Om du hittar fästingar på ditt djur under vintern (vid temperaturer under 5 plusgrader) bör du spara och skicka in dessa för analys. Fråga din veterinär om hjälp. Det finns fästingarter som vi normalt inte har i Sverige. Har du fått in utländska fästingar behöver det åtgärdas med sanering.

 


Kontakta alltid veterinär vid minsta misstanke om att ditt djur inte mår bra.

Vad gör veterinären?

I regel är det inte för just fästingburna sjukdomar som djurägare söker veterinärhjälp. Eftersom inkubationstiden för Borrelia är flera månader kanske man inte kopplar ihop symtomen med att hunden eller katten haft fästingar. Kontakta alltid veterinär vid minsta misstanke om att ditt djur inte mår bra.

 1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  • Hur länge symtomen noterats
  • Om den finns andra djur i familjen som har besvär
  • Om besvären är säsongsberoende
  • Hur djuret äter och dricker
 2. Veterinären undersöker hunden eller katten.
 3. Utifrån vad veterinären misstänker att orsaken är tas prover.
 4. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 5. En behandlingsplan läggs upp, inklusive eventuella återbesök för uppföljning.

Behandling

Behandlingen sker baserat på aktuell sjukdom. Vid anaplasmainfektion samt borreliainfektion fungerar antibiotika som regel väl.

När det gäller eksem orsakade av hudsåret efter en fästing rakar man bort den kladdiga pälsen och tvättar rent. Beroende på problemets storlek kan man också behöva ge medicin.

Fästingrecept

Vill du ha recept och fästingmedeltill ditt djur kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här. Vill du komma i kontakt eller boka ett besök hos din närmsta Evidensiaklinik gör du det här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen