Rinnande ögon hos hund

Det finns många olika orsaker till att din hund får rinniga ögon. Alltifrån helt ofarliga orsaker till allvarliga ögonsjukdomar. Produktionen av tårvätska ökar för att kroppen försöker rena ögat och skydda det mot skada.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.


Så fungerar ett friskt ögas tårar

Vid varje blinkning fördelas tårvätska över ögat. Därefter rinner tårvätskan ner i  kanaler i ögonvrån och vidare till nos och svalg. Om det av någon anledning produceras ett överskott av tårvätska så rinner tårarna istället ut ur ögat.

Vätskan i hundens tårar har som främsta uppgift att hålla hornhinnan fuktig så att ögat inte torkas ut. Den transporterar också bort partiklar från hornhinnan. Dessutom innehåller tårvätskan bakteriedödande komponenter som ska hålla ögat fritt från infektioner.

För att detta ska fungera består vätskan i tårarna av tre olika komponenter. Innerst finns ett lager med trögflytande slemämnen som hjälper tårvätskan att binda sig mot och över hela ögats yta. Utanför det finns ett lager salthaltigt vatten som sköljer bort bakterier och partiklar. Det innehåller också viktiga ämnen för ögats immunförsvar och näringsämnen till hornhinnan. Ytterst finns ett fetthaltigt sekret. Det lagret gör att tårvätskan inte avdunstar för snabbt och den höga ytspänningen gör även att tårarna inte så lätt rinner över ögonlockskanterna.

Ögat och slemhinnan runt ögat ska vara fuktiga. Huden och pälsen runt ögat ska vara torra.

Orsaker till ökad tårproduktion

 • Kyla och blåst kan göra att ögonen rinner.
 • Främmande ämnen, till exempel sandkorn eller brandrök, kan irritera.
 • Stopp i tårkanalen. Kan uppkomma till exempel på grund av skräp som täpper till eller infektion/inflammation.
 • Problem med tårproduktionen.
 • Ögoninflammation.
 • Allergi hos hundar kan ge rinniga ögon - då ofta tillsammans med andra symtom som till exempel klåda.
 • Felväxande hår vid ögonen som irriterar kan ge rinniga ögon. Exempel på det är distikiasis, ektopiska cilier och dermoid.
 • Exteriört avvikande ögonlock som entropion och ektropion. Vid entropion är hundens ögonlock inåtrullade vilket innebär att päls kommer i kontakt med själva ögat och retar både hornhinnan och ögats slemhinnor. Vid ektropion är ögonlocken istället utåtrullade vilket i sin tur ökar risken för ögoninflammationer.
 • Skador/sår på hornhinnan.
 • Djupare inflammation i själva ögat (uveit).
 • Grön starr (glaukom).
 • Det finns också olika rasbetingade orsaker till rinnande ögon.

Om din hund får problem med ögonen ska du alltid kontakta veterinär, såvida det inte endast handlar om blåsigt väder eller liknande. Du hittar närmaste Evidensiaklinik här. Du kan också boka ett videomöte i appen och få hjälp och rådgivning av en av våra onlineveterinärer i mobilen. 

Rasbetingade orsaker

 • Raser med kort, trubbig nos och utstående ögon får lättare rinniga ögon än andra raser. Det beror ofta på en inrullning av undre ögonlocket precis vid tårkanalens öppning. Tårarna rinner då ut ur ögat istället för ner i tårkanalen.
 • Raser med intryckt nos har också ofta trånga tårkanaler och därför rinner deras tårvätska delvis ut ur ögat.
 • Hundar med långa pälshår i ansiktet får lätt hår som skaver mot ögat.

Finns det något man kan göra själv?

Om det endast rinner lite ur ögonen och hunden i övrigt är opåverkad, kan det räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning och droppa smörjande tårersättning. Det kan få bort irriterande partiklar från ögat och håller samtidigt hornhinnan fuktig. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.

Om hunden kliar sig mycket i ögonen är bra att sätta på en krage eller uppblåsbar halsring tills du ska träffa veterinär.

Undersökning

Hos veterinären undersöks hunden. Ögonen undersöks noga. 

Behandling

Behandlingen varierar beroende på vad som orsakar de rinniga ögonen. Lämplig behandling sätts in när hunden är undersökt av veterinär och man vet ögonproblemens orsak.

Om tårkanalsmynningarna är tilltäppta kan veterinären spola tårkanalerna. Föreligger entropion eller ektropion och hunden har återkommande besvär förknippat med detta kan kirurgiska åtgärder diskuteras.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen