Rinnande ögon hund

Det finns många olika orsaker till att en hunds ögon blir rinniga. Alltifrån helt ofarliga orsaker till allvarliga ögonsjukdomar. Mängden tårar ökar för att kroppen försöker rena ögat och skydda det mot skada. 

Så fungerar ett friskt ögas tårar

Vid varje blinkning fördelas tårvätska över ögat via många små gångar. Sedan rinner tårvätskan ner i små kanaler i ögonvrån och vidare till nos och svalg. Om det av någon anledning blir för mycket vätska så rinner tårarna istället ut ur ögat.

Vätskan i hundens tårar har som främsta uppgift att hålla hornhinnan fuktig så att ögonen inte torkas ut. Den transporterar också bort partiklar från hornhinnan. Dessutom innehåller tårvätskan bakteriedödande komponenter som ska hålla ögat fritt från infektioner.

För att detta ska fungera består vätskan i tårarna av tre olika lager. Innerst finns ett lager med trögflytande slemämnen som hjälper tårvätskan att binda sig mot och över hela ögats yta. Utanför det finns ett lager salthaltigt vatten som sköljer bort bakterier och partiklar. Det innehåller också viktiga ämnen för ögats immunförsvar och näringsämnen till hornhinnan. Ytterst finns ett yttre fetthaltigt sekret. Det lagret gör så att tårvätskan inte avdunstar för snabbt och den höga ytspänningen gör även att tårarna inte så lätt rinner över ögonlockskanterna.

Ögat och slemhinnan runt ögat ska vara fuktiga. Huden och pälsen runt ögat ska vara torra.

Rinnande ögon hund orsaker

 • Kyla och blåst kan göra att ögonen rinner.
 • Främmande ämnen, till exempel sandkorn eller brandrök, kan irritera.
 • Stopp i tårkanalen. Kan uppkomma till exempel på grund av skräp som täpper till eller infektion.
 • Problem med tårproduktionen.
 • Ögoninflammation är en ganska vanlig orsak.
 • Allergi hos hundar kan ge rinniga ögon, men då har de oftast även andra symtom, till exempel klåda.
 • Det finns några olika typer av felväxande hår vid ögonen som irriterar och kan ge rinniga ögon. Exempel på det är distikiasis, ektopiska cilier och dermoid.
 • Det kan bero på felställda ögonlock såsom vid entropion. Då kommer pälshår i kontakt med själva ögat och retar både hornhinnan och ögats slemhinnor.
 • Skador/sår på hornhinnan.
 • Djupare inflammation i själva ögat (uveit).
 • Grön starr (glaukom).
 • Det finns också olika rasbetingade orsaker till rinnande ögon på hund.

Om din hund får problem med ögonen ska du alltid kontakta veterinär, såvida det inte endast handlar om blåsigt väder eller liknande.

Rinnande ögon hund rasbetingade orsaker

  • Raser med intryckt nos och utstående ögon får lättare rinniga ögon än andra raser. Det beror ofta på en inrullning av undre ögonlocket precis vid tårkanalens öppning. Tårarna rinner då ut ur ögat istället för ner i tårkanalen.
 • Raser med intryckt nos har också ofta trånga tårkanaler och därför rinner deras tårvätska delvis ut ur ögat.
 • Hundar med långa pälshår i ansiktet får lätt hår som skaver mot ögat.

Finns det något man kan göra själv?

Om det endast rinner lite ur ögonen och hunden i övrigt är opåverkad, kan det räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning eller tårersättning. Det kan få bort irriterande partiklar från ögat. Rådfråga alltid din veterinär först! Ögonen är känsliga.

Om hunden kliar sig mycket i ögonen är bra att sätta på en tratt tills du ska träffa veterinär.

Rinnande ögon hund undersökning

Hos veterinären får djurägaren svara på frågor om hur hunden mår och vad som hänt. Sedan undersöks ögat.

Rinnande ögon hund behandling

Behandlingen varierar beroende på vad som orsakar de röda ögonen. Rätt behandling sätts in när hunden är undersökt av veterinär och man vet ögonproblemens orsak.

Om tårkanalsmynningarna är tilltäppta kan veterinären spola tårkanalerna.