Borrelia hos hund – en av flera fästingburna sjukdomar

Borrelia, eller borrelios, orsakas en bakterie som överförs via fästingbett. Efter att fästingen sugit blod under cirka ett till två dygn överförs borreliabakterien till hunden via fästingens saliv. Infektion hos hund med bakterien är vanlig MEN det är mycket viktigt att poängtera att infektionen mycket sällan orsakar sjukdom. I de få fall symtom iakttas är de milda och snabbt övergående. Kroniska besvär förknippas inte med borreliainfektion. 
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Inkubationstiden är lång. Utveckling av kliniska symtom kan förväntas 2-6 månader efter exponering för infektionen (fästingbettet). Kliniska symtom till följd av borreliainfektion hos hund är betydligt mer ovanliga än infektion. D v s majoriteten av infekterade hundar (åtminstone 95%) uppvisar aldrig kliniska symtom av något slag.

Om symtom uppvisas kan de vara mycket lindriga. I de fall hunden drabbas av mer betydande sjukdom så att både veterinärbesök och antibiotikabehandling bedöms behövas för djurets välmående, förväntas ett kliniskt tillfrisknande inom en till två dagar. Återkommande eller kroniska/långvariga besvär förväntas inte, inte heller dödsfall.

Symtom

Vanliga symtom på djur som insjuknar i borrelios är:

  • I den absoluta majoriteten av fallen: en helt asymtomatisk infektion med eller utan hudreaktion (rodnad) vid fästingbettet.
  • Allmänt nedsatt välbefinnande
  • Feber
  • Ömhet och stelhet i leder
  • Hälta. Hältan kan vandra från ben till ben, så kallad vandrande hälta. Vanligen upphör hältan inom några dagar.

Om din hund har något eller några av dessa symtom ska du kontakta veterinär. Det gäller oavsett om du tror det beror på en fästingburen sjukdom eller inte.

Det är viktigt att poängtera att symtom på borreliainfektion är plötsliga och akuta. Man har inte kunnat knyta borreliainfektion till långvariga, diffusa symtom som återkommande hältor, långvarig trötthet och återkommande feberepisoder. Om symtomen, med eller utan behandling, inte är snabbt övergående ska diagnosen omvärderas och andra orsaker sökas. 

Eftersom sjukdom orsakad av Borrelia är så pass ovanligt är det svårt att fastställa en diagnos utan att först utesluta andra orsaker. Det är heller inte informativt att ta blodprover för att söka antikroppar på friska hundar eller hundar utan symtom. Borrelios hos hund har inte kopplats till långvarig trötthet, eller återkommande hälta, eller återkommande feber.

Hur skyddar du din hund mot borrelia?

Bästa sättet är att motverka fästingangrepp. Du kan läsa mer om fästingsjukdomar eller fästingmedel här på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen