Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Borrelia hos hund – en av flera fästingburna sjukdomar

Borrelia, eller borrelios, orsakas en bakterie som överförs via en fästing. Den behöver suga blod på hunden i minst ett dygn för att en infektion ska uppstå. Därefter kan det ta lång tid innan sjukdomen uppträder. De allra flesta hundar blir inte sjuka även om en fästing överfört smitta på dem.

Borrerlia hund

Symptom: Feber, trötthet och hälta

Vanliga symptom på djur som insjuknar i borrelios är:

  • Allmänt nedsatt välbefinnande
  • Feber
  • Trötthet
  • Avmagring
  • Ömhet och stelhet i leder
  • Hälta. Hältan kan vandra från ben till ben, så kallad vandrande hälta.
  • Djuren kan utveckla en rodnad i huden, precis som människor, men den är svårare att se på grund av behåringen. Såret som fästingen lämnat behöver inte nödvändigtvis visa rodnad.
  • I ovanliga fall kan även njurskador, oregelbunden hjärtrytm och neurologiska symtom uppstå

Om din hund har något eller några av dessa symtom ska du kontakta veterinär. Det gäller oavsett om du tror det beror på en fästingburen sjukdom eller inte.

Eftersom sjukdom orsakad av Borrelia är så pass ovanligt är det svårt att fastställa en diagnos utan att först utesluta andra orsaker.

Hur skyddar du din hund mot borrelia?

Bästa sättet är att motverka fästingangrepp. Du kan läsa mer om fästingsjukdomar eller fästingmedel här på Djurvårdguiden.