Cancer hos hund – Upptäckt och behandling

Det viktigaste du kan göra för att upptäcka knölar eller tecken på cancersjukdom hos din hund är att undersöka den regelbundet. Har du dessutom koll på vad som är normalt beteende för din hund kan du tidigare upptäcka förändringar. När din hund börjar bli äldre eller om du upptäcker något avvikande är det lämpligt att genomföra en hälsokontroll hos veterinären. Här får du veta mer om cancer hos hundar och om hur sjukdomen behandlas.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Ordet tumör betydet knöl och det kan ibland handla om cancer men det finns andra knölar och utväxter som inte innebär cancersjukdom. Läs mer om knölar här.

Förebyggande behandling vid cancer

Undersök din hund. Gå igenom hundens kropp regelbundet och noga från huvud till svans. Kläm och känn längs med hela kroppen ner till varje tass. Känn mellan trampdynorna. Titta i öron och mun, glöm inte att titta under tungan. Lyft på svansen och titta på området kring analöppningen. Känn på lymfkörtlar och juver. Se hur hunden rör sig, finns någon hälta, verkar djuret ha ont någonstans?

Upptäcker du en knöl, börja med att bara notera den, och håll sedan koll på om den växer. Känn på knölen varje vecka. Växer den, kontakta veterinär. Det gäller att ställa diagnos snabbt. Knölar kan också vara bölder som vuxit, till exempel om hunden blivit riven eller biten.

När söker jag hjälp för misstänkt cancer?

Har din hund något eller flera av följande symptom kan det vara symptom på cancer:

 • Onormala svullnader som växer eller inte försvinner.
 • Sår som inte läker.
 • Blödning från någon kroppsöppning utan känd orsak.
 • Smärta.
 • Ovillighet att röra sig.
 • Ihållande hälta eller stelhet.
 • Feber.
 • Snabb eller extrem viktminskning.
 • Konstant trötthet.
 • Svaghet.
 • Tydligt nedsatt aptit.
 • Problem att svälja eller äta.
 • Motbjudande lukt.
 • Svårighet att andas, onormal urinering och eller avföring.

Vad gör veterinären åt cancer hos hund?

Varje klinik kan hjälpa dig att undersöka knölar och symtom på tumörsjukdom hos hund och du kan få remiss till ett större djursjukhus som erbjuder avancerad diagnostik, kirurgi och flera typer av behandling med cellgifter.

Så här går undersökningen till:

Diagnos ställs genom undersökning där blodprover, cellprov, röntgen, ultraljud, vävnadsprov oftast ingår. Ibland behövs även DT (datortomografi/skiktröntgen) och MRI (magnetkameraundersökning) för att ställa diagnos.

En hund undersöks med datortomografi, DT.

När man vet vilken tumörtyp det rör sig om görs ibland kompletterande undersökningar för att kunna föreslå den bästa behandlingen. De tankar, önskemål och förutsättningar du som djurägare har påverkar naturligtvis valet.

När diagnos är ställd kan behandling påbörjas. Inom veterinärmedicinen används kirurgi, medicin och strålning mot cancer. Metoderna används var och en för sig eller i kombination och beroende på tumörens typ, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd. Syftet kan vara att bota djuret, hålla tumören under kontroll, att fördröja symtom och att öka eller behålla djurets livskvalitet. Att behandla cancer hos hund är alltid ett etiskt ställningstagande.

Hund får cytostatika mot cancer.

Cancer och etik

Att behandla cancer hos hund och katt är alltid ett etiskt ställningstagande. Även om det finns möjlighet att behandla cancer är det en sammanvägning av olika faktorer som påverkar beslutet för just ditt djur. Cancer går inte alltid att bota, men i många fall kan djuret få förbättrad livskvalitet och ett längre liv. Målet är att djuret ska må bättre under och efter behandlingen än vad den gjorde innan. Djuret ska också kunna leva sitt vanliga liv under behandlingen. Du har en tät dialog med veterinären kring vad de olika stegen innebär och du kan välja att avbryta en behandling när du vill.

Få hjälp

Om du vill boka en tid för rådgivning eller en undersökning  hittar du din närmaste Evidensiaklinik här. För diskussion och rådgivning kan du även få hjälp i ett videomöte med en av våre onlineveterinärer. Boka i appen. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen