Epilepsi hos hund – När söker jag hjälp?

”Epilepsi” hos hund är upprepade tillstånd med kramper där man inte kan hitta någon annan underliggande sjukdom. Hos vissa raser vet man att epilepsi är ärftligt. Precis som det finns ärftliga former av epilepsi hos människor. Denna sjukdom debuterar vanligen hos hundar som är 1-5 år gamla.

Det finns även andra orsaker till att storhjärnan startar krampanfall. Ibland finns ett bakomliggande problem såsom medfödd missbildning. Också förgiftning, inflammation, tumörsjukdom och systemiska sjukdomar som lågt blodsocker eller allvarlig leversjukdom kan orsaka kramper.

Så ser ett epileptiskt anfall ut hos hund

Epileptiska kramper är ofrivilliga och ofta kraftiga muskelryckningar som orsakas av storhjärnan. Under ett epilepsianfall blir hundens kropp stel. Det kan rycka i hela eller delar av kroppen. Hunden kan tugga fradga och kissa på sig. Krampanfallen pågår oftast bara under en minut och vanligast är att kramperna uppstår i vila.

Direkt efter ett krampanfall är det vanligt att hunden beter sig annorlunda. Förvirring, trötthet, blindhet, förändrad törst och aptit kan ses de närmaste timmarna.

När ska jag söka hjälp för epilepsi?

Om din hund drabbas av ett krampanfall bör du alltid kontakta en veterinär. Du måste åka in akut om krampanfallet pågår i mer än 5 minuter eller om flera anfall kommer på samma dag.

Åk in direkt om:

  • Anfallet pågår över 5 minuter.
  • Hunden får flera anfall på samma dag.

Vad gör veterinären?

Undersökningen hos veterinären syftar till att undersöka eventuell bakomliggande orsak till anfallen. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:

  • Hur länge har hunden haft anfallen och hur ofta?
  • Har hunden fått i sig något olämpligt som kan utlösa krampanfall?
  • Är din hund frisk i övrigt?
  • Står hunden på medicinering sedan tidigare?
  1. Veterinären gör både en klinisk och neurologisk undersökning på din hund.
  2. Veterinären tar prover för att utesluta andra bakomliggande sjukdomar i kroppen.
  3. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs. Beroende på provsvar och symtom läggs en behandlings- eller utredningsplan upp inklusive planering av eventuellt återbesök för uppföljning. Epilepsi kan behandlas med varierande resultat.

Här hittar du din närmsta Evidensia klinik.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen