Besvär med könsorgan hund och katt

Besvär med könsorgan hund och katt kan ha flera olika orsaker. Nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste.

Förhudskatarr

Det flesta könsmogna hanhundarna har då och då sekret som droppar från snoppen. Det beror på en inflammation i förhuden. Blir denna inflammation mer omfattande och hunden verkar besvärad och slickar mer kan man behöva göra rent förhuden med speciella preparat som finns att köpa på apoteket.

Paraphimos

Paraphimos är ett tillstånd när snoppen fastnat utanför förhuden. Om inte besväret går över snabbt måste veterinär uppsökas då tillståndet kan bli akut med minskad blodförsörjningen till penis.

Prostatabesvär

Prostatan är en könskörtel som producerar sädesvätska. Den är lokaliserad vid urinröret strax under ändtarmen. Den växer till genom åren och det är vanligt att äldre intakta hundar har en förstoring. Lindrig förstoring ger sällan problem men om prostatan är mycket stor kan den trycka mot ändtarmen. Hunden kan sitta länge och krysta och avföringen kan bli smalare. Hunden kan även få besvär att kissa ordentligt, småskvätta och det kan droppa blod från penis. Om hunden drabbas av en inflammation i prostatan så kallad prostatit kan den bli mycket dålig med feber, buksmärta, svårt att resa sig och blod i urinen mm. Hunden behöver akut veterinärvård. Mer kroniska förlopp ses också. Hundar kan även få tumöromvandlad prostata men det är mindre vanligt.


Pyometra är vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma i alla åldrar

Inflammation i livmodern, Pyometra

Har din tik variga, illaluktande flytningar beror det i regel på inflammation i livmodern sk pyometra. Denna inflammation kommer oftast ca 1 till 2 månader efter löp men kan uppkomma närsomhelst i löpcykeln. Din hund kan bli mycket dålig med feber, buksmärta, ökad törst, ökad urinering, nedsatt aptit och dämpat allmäntillstånd mm.

Man ska även känna till att tiken inte alltid har flytningar trots pågående sjukdom, det beror då på att livmoderhalsen är stängd och den variga vätskan inte kan komma ut. Pyometra är vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma alla åldrar. Har man en hund med misstänkt pyometra måste man direkt kontakta veterinär.

Slidkatarr, vaginit

Andra orsaker till flytningar hos tik kan bero på en inflammation i vaginan så kallad vaginit (slidkatarr). Ibland kan besvären härledas till en samtidig urinvägsinfektion.

Juvenil vaginit

En ung hona som ännu inte haft sitt första löp kan ibland få så kallad juvenil vaginit. Dessa flytningar går över av sig själv när tiken får sitt första löp. Oftast behövs ingen behandling om inte tiken är besvärad.

Besvär med könsorgan hund och katt – valpning och löp

Efter valpning är det normalt att tiken har en lindrig flytning i ett par veckor sk avslag. Blir dessa flytningar illaluktande, variga eller kraftiga kan det tyda på en infektion.

Tumörer i vagina

Hos medelålders till äldre tikar händer det att djurägaren ser att ”något hänger ut från vulva. Då rör det sig i regel om tumörer som växer i vagina, ibland är de stjälkande och trillar då utanför vaginan. Ibland kan dessa även blöda lite.  Om tiken löper med avvikande löpcykel, dvs kortare eller längre mellan löp än tidigare gör man klokt i att kontakta veterinär då det ibland kan vara sjukdom som ligger bakom.


Det finns en högre risk för besvär om katten står på p-piller eller tidigare stått på p-piller.

Besvär med könsorgan hos katt

Katter har inte lika ofta besvär med flytningar eller livmoderinflammation men står de på p piller eller tidigare stått på p piller är risken betydligt högre. Precis som för hunden är lindriga flytningar normalt efter förlossning men om kraftiga eller illaluktande så kan det tyda på infektion.

Besvär med könsorgan hund och katt

Har du fler frågor gällande besvär med könsorgan hund och katt och vill komma i kontakt med en veterinär kan du boka en videokonsultation direkt i mobilen. Om du vill komma i direkt kontakt med klinik hittar du din närmsta djurklinik här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen