Besvär med könsorgan hos hund och katt

Besvär relaterade till  könsorganen hos hund och katt kan ha flera olika orsaker. Nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

 

Förhudskatarr

Det flesta könsmogna hanhundar har då och då sekret som droppar från penis. Det beror på en inflammation i förhuden. Blir denna inflammation mer omfattande och hunden verkar besvärad och slickar mer kan man behöva göra rent förhuden med speciella preparat som finns att köpa på apoteket.

Paraphimos

Paraphimos är ett tillstånd när penis fastnat utanför förhuden. Om inte besväret går över snabbt av sig självt och penis åter placeras i förhuden måste veterinär uppsökas. Tillståndet kan bli akut med minskad blodförsörjning till penis.

Prostatabesvär

Prostatan är en könskörtel som producerar sädesvätska. Den är lokaliserad vid urinröret strax under ändtarmen. Prostatan växer till genom åren och det är vanligt att äldre, okastrerade hanhundar drabbas av förstorad prostata. Lindrig förstoring ger sällan problem men om prostatan är mycket stor kan den trycka mot ändtarmen. Hunden kan sitta länge och krysta och avföringen kan bli smalare. Hunden kan även få besvär att kissa ordentligt, småskvätta och det kan droppa blod från penis. Om hunden drabbas av en inflammation i prostatan - så kallad prostatit - kan den bli mycket dålig med bland annat feber, buksmärta, svårt att resa sig och blod i urinen. Hunden behöver akut veterinärvård. Mer kroniska förlopp ses också. Hundar kan även drabbas av
 tumöromvandlad prostata men det är mindre vanligt.


Pyometra är vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma i alla åldrar

Inflammation i livmodern - pyometra

Har din tik variga, illaluktande flytningar beror det i regel på inflammation i livmodern, så kallad pyometra. Inflammationen uppstår oftast cirka en till två månader efter löp, men kan uppkomma närsomhelst i löpcykeln. Din tik kan bli mycket dålig med bland annat feber, buksmärta, ökad törst, ökad urinering, nedsatt aptit och dämpat allmäntillstånd.

Man ska även känna till att tiken inte alltid har flytningar trots pågående sjukdom. I dessa fall är livmoderhalsen är stängd och den variga vätskan kan inte komma ut. Pyometra är vanligast hos medelålders till äldre tikar men kan förekomma i alla åldrar. Har man en tik med misstänkt pyometra måste man omedelbart kontakta veterinär.

Slidkatarr, vaginit

Andra orsaker till flytningar hos tik kan bero på en inflammation i vaginan - så kallad vaginit (slidkatarr). Ibland kan besvären härledas till en samtidig urinvägsinfektion.

Juvenil vaginit

En ung tik som ännu inte haft sitt första löp kan drabbas av juvenil vaginit. Dessa besvär går över av sig själv när tikenblivit könsmogen och genomgått sitt första löp. Oftast behövs ingen behandling om inte tiken är besvärad.

Flytning efter valpning 

Efter valpning är det normalt att tiken har en lindrig flytning i ett par veckor - så kallat avslag. Blir dessa flytningar illaluktande, variga eller kraftiga kan det tyda på en infektion.

Tumörer i vagina

Hos medelålders till äldre tikar händer det att djurägaren ser att ”något hänger ut från vulva". Då rör det sig i regel om tumörer som utgår från vagina. De kan vara stjälkade och kan då sticka ut från vulvaöppningen. Ibland kan dessa även blöda lite. Om tiken löper med avvikande löpcykel, det vill säga kortare eller längre mellan löp än tidigare gör man klokt i att kontakta veterinär då det ibland kan vara sjukdom som ligger bakom.


Det finns en högre risk för besvär om katten står på p-piller eller tidigare stått på p-piller.

Besvär med könsorgan hos katt

Katter har inte lika ofta besvär med flytningar eller livmoderinflammation men står de på p-piller, eller om de tidigare fått  p-piller, är risken betydligt högre. Precis som för hunden är lindriga flytningar normalt efter förlossning, men om flytningarna är kraftiga eller illaluktande så kan det tyda på infektion.

Besvär med könsorgan hos hund och katt

Har du fler frågor gällande besvär med könsorganen hos hund och katt och vill komma i kontakt med en veterinär kan du boka en videokonsultation direkt i mobilen. Om du vill komma i direkt kontakt med klinik hittar du din närmsta djurklinik här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen