Vindruve-/russinförgiftning hos hund

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för hundens njurar och orsaka akuta njurskador, vilket är livshotande. Det saknar betydelse vilken färg druvorna har och om de är kärnfria eller inte.
Det är oklart vilken mekanism som ligger bakom den toxiska effekten av russin/vindruvor och den toxiska mängden varierar. Så lite som intag av enstaka russin/vindruvor kan ge symtom. I andra fall kan en betydligt större mängd intas utan att symtom iakttas. Varför vissa individer tycks tåla russin/vindruvor bättre än andra är okänt.

Förebygg vindruve-/russinförgiftning hos hund

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din hund inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din hund får i sig så långt det är möjligt.

Vindruve-/russinförgiftning hos hund – symtom

I de fall symtom iakttas är kräkningar inom ett par timmar efter intag dominerande. Snabbt utvecklad diarré kan också förekomma. Dessa symtom ses i regel från 2-48 h efter intag. Övriga symtom kan vara:

 • Buksmärta
 • Vinglighet/svaghet
 • Symtom på njurskador som minskad urinering/utebliven urinering men även ökad urinering, ökad törst mm

Dessa symtom är livshotande och uppträder i regel så sent som flera dygn efter intag av russin/vindruvor. Tillståndet kräver intensivvård.

Kontakta alltid veterinär om din hund får ett eller flera av dessa symtom.

Försök aldrig få din hund att kräkas själv. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge hunden salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte hunden salt, den kan få saltförgiftning istället. Hunden ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär. Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp.

Förgiftning hos hund – undersökning

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig.
  – Hur länge har symtomen pågått.
  – Har hunden haft problem tidigare.
  – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.
 • Veterinären undersöker hunden.
 • Prover tas utifrån misstanke om vad som kan ha intagits och behandlingen inleds
 • En eventuell fortsatt behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen