Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Chokladförgiftning hos hund – vad gör jag?

Förgiftningar hos hund är ett mycket vanligt problem och däribland chokladförgiftning. Ju mörkare chokladen är desto farligare är den då kakao är det ämnet som är värst. Testa vår kalkylator för att beräkna chokladförgiftning om din hund har fått i sig choklad.

Kakao innehåller teobromin, vilket är giftigt för hundar. Det är självklart en fråga om hur mycket hunden äter och varierar från fall till fall.
Symptom på chokladförgiftning är kräkningar, magsmärtor, diarré, oro, hjärtklappning, kramper och törst.

hund i fönster, chokladförgiftning

Behandling

Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Var uppmärksam på symptom, som kan komma efter 4-24 timmar. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut. Försök inte själv att framkalla en kräkning hos ditt djur.

Du kan hitta till en av våra klinker här.

Förebygg

Förvara alltid chokladen utom räckhåll för hunden.

När söker jag hjälp efter att hunden ätit choklad?

 • Om ditt djur fått i sig en större mängd choklad ska veterinär alltid kontaktas.
 • Ju mer du vet om kakaohalt och mängd uppäten choklad desto lättare är det för veterinären att avgöra om ditt djur behöver akutvård eller inte.
 • Det är bättre att ringa än gång för mycket än en gång för lite!

Vad gör veterinären åt chokladförgiftning?

Veterinären undersöker hunden och sätter in behandling utifrån de symtom som hunden uppvisar.  Om din hund precis har fått i sig stora mängder kakao i någon form kan vi hjälpa den att kräkas upp det genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att hunden hinner utveckla några förgiftningssymtom.

Så här går undersökningen till:

 1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker du att din hund fått i sig.
  – Hur länge sedan var det din hund åt chokladen.
 2. Veterinären gör en noga undersökning av din hund.
 3. Eventuellt behöver prover tas.
 4. Behandlingsplan efter din hunds symtom påbörjas.