Chokladförgiftning

Vad gör man vid chokladförgiftning? Leg. veterinär Linnéa Sundling, avdelningschef på akutmottagningen vid Södra Djursjukhuset Evidensia i Kungens Kurva, tar med oss på ett akutbesök där hon förklarar varför choklad är så giftigt för hundar och vad som händer hos veterinären när en hund har fått i sig choklad och riskerar chokladförgiftning.

Matte Caroline kommer in med hunden Stig som ätit okänd mängd choklad.

Vad är det som gör att choklad är, eller kan vara, så farligt för hundar?

Choklad, eller snarare kakao, innehåller substansen teobromin och den är giftig för hundar eftersom de inte kan bryta ner teobromin lika effektivt som människor, och därför ansamlas en farlig mängd i kroppen vilket är skadligt/farligt”? Ju mörkare choklad desto högre halt av kakao och teobromin. Vit choklad, som innehåller obetydliga mängder av teobromin, är alltså inte giftig men däremot väldigt fet och ingenting som våra hundar mår bra av att äta. Fet mat kan ge magsmärtor, diarré och kräkning men det är ofta ofarligt och går över av sig själv.

Vilka är de vanligaste symtomen på chokladförgiftning?

Symtom på chokladförgiftning är ökad salivering, kräkning, diarré, magsmärtor och oro. Vid allvarlig förgiftning kan hunden drabbas av hjärtklappning, skakningar, kramper och kollaps.
Tecken på chokladförgiftning kan uppkomma från 2 till 24 timmar efter att hunden ätit choklad. Tiden är en viktig faktor vid chokladförgiftning så alla förändringar i hundens allmäntillstånd bör tas på största allvar, och om man vet eller misstänker att en hund ätit choklad ska man kontakta veterinär omgående, inte vänta på att hunden utvecklar symtom på förgiftning.

Vad ska jag göra om jag vet, eller misstänker, att min hund har ätit choklad?

Först och främst bör du försöka ta reda på vilken typ av choklad som din hund har ätit, vilken kakaohalt chokladen har samt uppskatta mängd som hunden ätit. Sen kontaktar du veterinär som kan hjälpa till att bedöma om det är en giftig mängd teobromin eller inte. Har din hund ätit en giftig eller okänd mängd choklad så rekommenderar vi alltid att du kommer in med din hund omgående.

Vid förgiftningsmisstanke bör du söka hjälp så snart som möjligt. Det är viktigt eftersom det inte finns något motgift mot teobromin. Den bästa behandlingen är därför att få hunden att kräkas medan chokladen fortfarande ligger kvar i magsäcken och inte har hunnits ta upp i kroppen, det bör allra helst ske inom tre till fyra timmar efter intag och ju tidigare desto bättre.

Försök inte själv att framkalla en kräkning hos din hund.

Vad händer hos veterinären?

Först går veterinären igenom förloppet med dig som djurägare samt frågar om hunden är frisk i övrigt. Det kallas för anamnes eller sjukdomsberättelse. Vid chokladförgiftning är det förstås viktigt att försöka förstå hur mycket choklad och av vilken sort (kakaohalt) din hund har fått i sig, ta gärna med dig chokladförpackningen till veterinären om du har den kvar.

Stigs matte Caroline svarar så gott hon kan på veterinär Linnéas frågor och beskriver händelseförloppet även om hon inte vet exakt vilken typ av choklad och chokladmängd Stig har fått i sig.

Därefter brukar veterinären göra en snabb och kort allmän undersökning av hunden för att se om den eller visar några tydliga symtom på förgiftning. Att lyssna på hjärtat är viktigt eftersom rytmrubbningar på hjärtat är ett symtom vid lite allvarligare förgiftning.

Veterinär Linnéa lyssnar på hjärtat eftersom hjärtklappning kan indikera förgiftning.

Om vi bedömer att hunden har ätit en dos som kan vara giftig så ger vi den ofta en portion mat för att det ska vara lättare för den att kräkas och därmed få upp så mycket choklad som möjligt. Helst hela mängden. Om den är illamående och inte vill äta så matar vi den lite försiktigt och vill den ändå inte äta så stämmer vi av med dig som djurägare när den åt senast. Kanske var det nyligen så att extra mat för att underlätta kräkning inte behövs.

För att underlätta kräkning erbjuds Stig lite mat.

I regel accepterar hunden dock maten och så fort den har ätit upp ger vi en dos kräkningsframkallande medel. Antingen i form av en spruta eller som ögondroppar. Sen låter vi hunden vara till dess att den kräks. Det brukar ske inom 10-15 minuter.  Ofta kräks den ett par gånger vilket kan vara påfrestande för kroppen och göra den trött och slö. Efteråt brukar de flesta vara fortsatt illamående en stund men det avtar relativt snabbt.

Stig får kräkmedel i form av ögondroppar.

Vid kräkning kan vi dessvärre inte säkerställa att all choklad kommer tillbaka upp. I stället utgår vi från hur länge sedan det var hunden åt den. Ju längre tid som hinner gå desto mer har hunnit passera vidare från magsäcken till tarmen. Är det sannolikt att det finns choklad kvar i magsäck eller tarm så skickar vi med aktivt kol hem. Kolet binder de skadliga ämnena till sin yta och förhindrar därmed att de tas upp i kroppen.

I de fall hunden visar tydliga symtom på förgiftning eller där det gått så lång tid att vi vet att en giftig mängd choklad hunnit lämna magsäcken, och därmed inte kommer att komma upp genom kräkning, så kan det bli aktuellt att lägga in hunden på djursjukhuset för övervakning och stödjande behandling. Då får den aktivt kol och dropp. Om hunden utvecklar kramper eller rytmstörningar på hjärtat så behandlas de också.

Eftersom veterinär Linnéa inte säkert kan veta att Stig fått upp all choklad så får matte Caroline med sig medicinskt kol hem tillsammans med ett skriftligt hemgångsråd.

Det som styr vår behandling och våra insatser är alltså mängden kakao/teobromin, hur länge sedan hunden åt chokladen samt hur mycket som kommer upp genom kräkning.

Hur ser prognosen ut? Kan min hund få men eller till och med avlida sin chokladförgiftning?

Det kan gå illa om hunden har fått i sig en stor mängd choklad med hög kakaohalt och inte får behandling i tid. Då kan den drabbas av allvarlig förgiftning och i värsta fall avlida. Men om vi hinner hjälpa den att kräkas inom tre till fyra timmar efter intag av choklad så är prognosen god och sannolikheten stor att den blir helt återställd och klarar sig utan men. De allra flesta hundar klarar sig bra och får gå hem direkt efter kräkning och lite vila.

Stig klarade sig bra och får gå hem så fort illamåendet lagt sig lite.

Tips till dig som hundägare

  • Lämna aldrig choklad inom räckhåll för hunden, se till exempel till paket/presenter som innehåller choklad inte ligger framme under granen, hundar har bra luktsinne!
  • Kontakta veterinär så fort du ser eller misstänker att din hund har fått i sig choklad.
  • Informera gärna barn och eventuella gäster att choklad är giftigt för hundar.
  • Missa inte vår kalkylator för chokladförgiftning, som kan ge dig en uppfattning om mängden hunden har satt i sig är farlig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen