Parasiter som orsakar klåda hos hund

En orsak till att din hund kliar sig kan vara att den har drabbats av en parasitinfektion. Parasiter som resulterar i klåda är i första hand loppor, löss, rävskabb, mjällkvalster och hårsäckskvalster (demodex). Även andra parasiter kan vara aktuella, framför allt när det gäller importerade hundar eller om din hund vistats utomlands. De enda parasiter man kan se med blotta ögat är löss och loppor. För att se mindre parasiter behöver man mikroskop. Här berättar vi mer om olika typer av parasiter, hur de kan förebyggas och vilken hjälp veterinären ger.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Öronskabb

Öronskabb hos hund, Otodectes cynotis, är en relativt ovanlig parasit som lever i hörselgången och ytterörat. Parasiten drabbar även katter som är mycket vanligare värddjur än hundar. Hundar kan smittas, men det är ovanligt. En hund som drabbas av öronskabb smittas oftast av en katt, men kan även smittas av en hund som bär på parasiten. Symtom på öronskabb är klåda från öronen, vilket hunden brukar visa genom att den kliar sig mot öronen eller skakar på huvudet. Parasiten orsakar inflammation i hörselgången/ytterörat, vilket såklart skapar obehag hos hunden. Här kan du läsa mer om öronskabb och behandling.
Provtagning från hörselgången

Rävskabb

Rävskabb, Sarcoptes scabiei, orsakas av ett kvalster som oftast angriper hunddjur men mer sällan kattdjur. Det kan även smitta människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvariga besvär. Typiska tecken är klåda och skorvig hud på öronkanter, armbågar och hasspetsar, men hos en del hundar syns nästan inga, eller mycket milda, symtom. 

Löss  

Lusen är en parasit som lever hela sitt liv på hundens hud, och smitta sker främst genom direktkontakt mellan hundar. Lusangrepp kan orsaka klåda och andra hudbesvär. Löss är värdspecifika, d v s hundlöss angriper inte andra djurslag eller människor. En hund med löss har klåda i varierande grad samt ibland torr och mjällig hud. Den kan ha rivsår till följd av klådan och ibland ses sekundär hudinfektion med utslag och rodnad. Kraftigare angrepp av blodsugande löss kan leda till blodbrist, inte minst hos valpar. Lusen är synlig med blotta ögat och oftast hittas de i armhålor och ljumskar, bakom öronen och på halsen. 

Mjällkvalster

Mjällkvalster, Cheyletiella yasguri, är små parasiter som lever på hudens yta hos husdjur och ibland även människor. Dessa kvalster livnär sig på hudceller och orsakar i många fall mjällbildning och klåda hos hunden.

Hårsäckskvalster

Hårsäckskvalster, Demodex spp, är en typ av parasit som förekommer i liten mängd hos de flesta hundar och orsakar i dessa fall inte symtom. Kvalstren är cigarrformade och lever i hårsäckarna på huden. Smittspridning sker via tiken till valparna under digivning. Vuxna individer smittar inte varandra och hundar smittar inte heller andra djur eller människor. Vad som hos vissa individer utlöser sjukdom är inte helt känt, men viss ärftlighet tros föreligga. Även sjukdomar som påverkar immunförsvaret kan bidra. Hudsjukdomen som benämns demodikos (demodectic mange) kan yttra sig på olika sätt beroende av utbredning – allt från lokal demodikos till mer generella symtom. Behandlingen beror av hur pass utbredda symtomen är. Symtomen kan vara lokala/generella med håravfall, rodnad och inflammation i huden, skorpbildning eller sår samt klåda.

 

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen