Rävskabb hos hund

Misstänker du att din hund fått rävskabb? Typiska tecken är klåda och skorvig hud på öronkanter, armbågar och hasspetsar, men en del hundar får nästan inga symtom alls. Rävskabb är en vanlig hudsjukdom hos hund.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Orsak och smittvägar för rävskabb

Rävskabb - sarkoptesskabb - orsakas av ett kvalster som angriper hunddjur men mer sällan kattdjur. Det kan även smitta till människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvariga besvär. Sarkopteskvalstret, Sarcoptes scabiei, är bara ca 0,2-0,45 mm stort och kan inte ses med blotta ögat. Kvalstren lever inne i hundens hud där de gräver gångar och förökar sig.

Smittan sprids både genom direktkontakt med smittat djur och indirekt kontakt med platser där smittade djur vistats. Sarkopteskvalstret är relativt känsligt utanför värddjuret, men kan ligga vilande i utomhusmiljön och kan aktiveras när utetemperaturen når över 18 grader. Inomhus dör kvalstret som regel redan inom ett par dygn.

Symtom på att hunden infekterats med rävskabb

Symtomen på sarkoptesskabb uppträder vanligtvis ca 3-4 veckor efter smittotillfället. Hunden kan få intensiv klåda, som typiskt är kraftigast nattetid. Klådan och inflammationen i huden kan leda till en sekundär bakterieinfektion varvid klådan kan bli intensiv. Det finns dock hundar som bara får lindrig klåda eller knappt några märkbara symtom alls. 

  • Klåda
  • Besvär som tilltar på natten
  • Hudförändringar på öronkanter, vid svansfästet samt på armbåge och hasspets
  • I det tidiga skedet ses hudrodnad och små hudupphöjningar/plitor
  • Senare utvecklas krustor och håravfall på de angripna ställena
  • Mjäll

Vad kan jag göra själv hemma?

Har din hund rävskabb måste den behandlas av veterinär. Du kan lindra klådan genom att använda klådstillande medel samt schamponera med antibakteriella schampon (exempelvis klorhexidinbaserade schampon). Läs mer här »

När ska jag söka hjälp?

Om din hund har kraftig klåda bör du kontakta veterinär. Vänta inte med att ta tag i besväret.

Du kan boka en tid vid någon av våra kliniker här. Du kan också få hjälp och rådgivning via ett videomöte med en av våra onlineveterinärer. Boka tid i appen. 

Vad gör veterinären?

Diagnosen kan ofta ställas genom att man tar ett skrapprov från huden och undersöker i mikroskop. I vissa fall är det svårare att påvisa skabbdjuren, eftersom redan ett mycket litet antal skabbkvalster kan orsaka svår klåda hos känsliga hundar. Cirka 2-3 veckor efter att symtom uppträtt brukar man även kunna påvisa antikroppar mot sarkoptesskabb i blodprov som analyseras på särskilda laboratorium. Antikroppar finns kvar i flera månader efter genomgången sjukdom, men om blodprovet är positivt och hunden har typiska symtom kan diagnosen anses vara ganska säker.

Om din hund är infekterad behandlas din hund med receptbelagd medicin. Det är viktigt att alla hundar som haft kontakt med det smittade djuret behandlas samtidigt.

Tänk på att klåda hos hund kan bero på många orsaker. Ibland måste man också behandla hudinfektionen som kliandet orsakat, samtidigt som man går vidare med behandlingen av sarkoptesskabb.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen