Mjällkvalster hos hund - symtom, förebyggande och behandling

Mjällkvalster är en relativt vanlig, men ofta förbisedd, parasit som kan leda till obehag för din hund. I denna artikel går vi igenom vad mjällkvalster är, symtom att hålla utkik efter, samt tips för förebyggande och behandling.
Inte akut Inte akut

Inte akut

Avvakta 1-2 dagar. Ser du ingen förbättring, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är mjällkvalster?

Mjällkvalster, även benämnt Cheyletiella, är små parasiter som lever på hudens yta hos husdjur och ibland hos människor. Dessa kvalster livnär sig på hudceller och orsakar i många fall mjällbildning hos hunden.

Symtom på mjällkvalster

Symtomen kan variera beroende på hundens allmänna hälsa, men vanligast är:
•    Ökad mängd mjäll
•    Klåda eller obehag
•    Röda eller irriterade hudområden
•    Håravfall i vissa fall
Vissa hundar kan dock vara asymtomatiska, vilket gör det svårare att diagnostisera problemet.

Hur kan mjällkvalster förebyggas?

Förebyggande åtgärder inkluderar:
•    Regelbundna bad och regelbunden hudvård.
•    Undvik direktkontakt med infekterade djur.
•    Rutinmässig städning: detta inkluderar tvätt av hundens säng och leksaker. Glöm inte heller bilen om din hund vistas där.
•    Veterinärbesök: regelbundna allmänundersökningar kan hjälpa till tidig identifiering och behandling.

När ska du söka hjälp? 

Om du misstänker att din hund har mjällkvalster, eller om du noterar något av de nämnda symtomen, är det viktigt att boka en tid hos veterinären för diagnos och behandlingsplan. Diagnos kan vara svår att fastställa. Vanligen tas skrapprov från huden som analyseras i mikroskop. I vissa fall kan man även se kvalstren i förstoringsglas. 

Hur behandlas mjällkvalster?

Behandlingen kan variera beroende på svårighetsgraden av infektionen, men de mest använda metoderna inkluderar:
•    Anti-parasitära läkemedel förskrivs av din veterinär.
•    Miljöbehandling: sanering/rengöring av hundens levnadsmiljö ärnödvändig för att helt utrota parasiterna. 
Det är viktigt att följa veterinärens anvisningar noggrant för att säkerställa att behandlingen är effektiv.

Sammanfattning

Mjällkvalster hos hundar är ett behandlingsbart tillstånd, men det kräver uppmärksamhet och proaktiv vård. Genom att känna igen symtomen och vidta förebyggande åtgärder kan du bidra till ett hälsosamt och bekvämt liv för din hund.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen