Ledmobilisering

Att röra på en led i dess naturliga rörelsemönster motverkar stelhet och rörelseinskränkningar. Och det främjar cirkulationen. Djuret bör vara avslappnat när ledmobilisering utförs. Det ska inte göra ont.

Lär dig upptäcka förändringar

Det är alltid av stor vikt att som djurägare lära sig känna skillnader i muskler och leder hos sitt djur. Lär dig att känna igen ledsvullnad, värmeökning, försämrad rörlighet, muskelknutor med mera. Du kan då bli mer uppmärksam på både förbättring och försämring hos ditt djur.

Ledmobilisering hund.

Lär känna ditt djurs muskler och leder.

Kliniker som erbjuder denna tjänst