Ledmobilisering

Att röra på en led i dess naturliga rörelsemönster motverkar stelhet och rörelseinskränkningar, samt främjar cirkulationen. Djuret bör vara avslappnat när ledmobiliseringen utförs, och det ska inte göra ont.

Det är alltid av stor vikt att som djurägare lära sig känna skillnader i muskler och leder hos sitt djur (ledsvullnad, värmeökning, försämrad rörlighet, muskelknutor med mera). Du kan då bli mer uppmärksam på både förbättring och försämring hos ditt djur.