Avmaskning katt

Det finns flera olika preparat att välja bland. De olika medlen angriper olika sorters parasiter, räcker till olika många behandlingar, har olika sorters förpackningar och priserna skiljer sig åt. Några medel tas som engångsdos, andra skall upprepas några dagar i följd. Valet av avmaskningsmedel har att göra med ålder och om det är en inne- eller utekatt. Kontakta oss så ger vi dig råd om hur du ska gå till väga.

Som ett led i försöken att minska på onödig användning av mediciner så börjar man mer och mer gå ifrån rutinmässig avmaskning av djur, och i stället inrikta sig på avmaskning endast då behovet finns. Katter ska inte avmaskas om de är dåliga i magen. Katter som äter möss, råttor och småfåglar utsätts för ett större smittryck och kan få i sig olika slags inälvsparasiter via sina byten. Katterna avmaskas när man misstänker parasitinfektion, inte i förbyggande syfte. Kontakta gärna oss för råd!

I samband med resa

Vid utlandsresor med katt gäller särskilda regler och krav för avmaskning. Det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Olika regler gäller för olika länder och reglerna ändras ibland. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa.
För att förhindra att rävens dvärgbandmask sprider sig, är avmaskning innan du kommer in i vissa länder ett krav. Denna avmaskning ska utföras av veterinär. Kontakta alltid din veterinär i god tid innan du planerar att resa. 
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas