Diabetesmottagning

Diabetes mellitus är en vanligt förekommande sjukdom även hos hundar och katter. Hos hundar är insulinberoende diabetes (typ 1) den vanligaste typen, medan katterna kan drabbas både av typ 1 och icke-insulinberoende diabetes (typ 2). Hos oss finns diabetesmottagning.

Diabetesmottagning för hund och katt

Veterinären på diabetesmottagningen ställer diagnosen genom att kontrollera blodsocker och urinsocker. Dessutom kontrolleras fruktosamin, ett blodprov som visar hur blodsockervärdet varit ca 2-3 veckor tillbaka i tiden. Detta prov är särskilt viktigt att ta på katter, då katter vid stress tillfälligt kan få högt blodsocker. Andra sjukdomar kan ge liknande symtom som diabetes och därför tas även kompletterande blodprover för att utesluta dessa. Katter kan dessutom ha flera sjukdomar samtidigt.

Behandling vid diabetes

När diagnosen ställts och du som ägare beslutat att behandla ditt djur ska insulindosen ställas in under några dygn. Om djuret ska skrivas in på vårdavdelningen eller om det kan ske hemma bestäms tillsammans med veterinären.Tikar insjuknar oftast i diabetes strax efter avslutat löp då progesteronhalten är hög eller en tid efter p-spruta som innehåller samma hormon. Progesteron påverkar insulinets effekt, varför vi rekommenderar att tikar med diabetes kastreras.

Diabetesbehandling innebär en hel del nytt för husse och matte att lära sig. Som djurägare får man lära sig att injicera sitt djur med insulin och kontrollera blodsockret. De flesta hundar och katter får två insulininjektioner i nackskinnet per dag. Det är viktigt att man vet hur man ska hantera en insulinkänning (lågt blodsocker), något som kan drabba alla hundar och katter som behandlas med insulin.

Vi rekommenderar våra diabetespatienter ett väl anpassat veterinärmedicinskt foder vilket ger en så jämn blodsockernivå som möjligt. En del djur kan också behöva gå ner i vikt för att förbättra sin diabetessituation och blir kanske rekommenderade ett bantningsfoder.

I början krävs täta telefonkontakter och återbesök för att komma fram till rätt insulindos för just ditt djur. Återbesöken är speciellt viktiga för katter, vars egna insulinproduktion kan komma igång igen när de insulinproducerande betacellerna fått återhämta sig.

Trots att insulinbehandlingen innebär en hel del arbete och regelbundenhet för djurägaren tycker de allra flesta att det är värt det extra arbetet när de ser sitt djur återhämta sig och må bra igen.

Läs mer om diabetes på hund på Djurvårdguiden

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas