Endokrinologiska sjukdomar

Det endokrina systemet omfattar hormoner från bland annat hypotalamus, hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlar, njurar, binjurar, bukspottkörteln, äggstockar och testiklar. Obalans i hormonproduktion i dessa organ kan leda till olika sjukdomar beroende på vilka hormoner som är involverade.

Vid första besöket är det viktigt med en förhöra sig om vilka symtom djuret har haft över tid och genomförs en klinisk undersökning.  Blodprover analyseras, ibland görs så kallade stimulationstester och i vissa fall ett bukultraljud.

Behandlingen av dom olika hormonrubbningar är oftast medicinsk men ibland kan kirurgi (vid vissa cancerformer) eller radiojodbehandling (vid giftstruma hos katt) vara ett bra alternativ.