Radiojodbehandling

Hypertyreos, eller giftstruma, är den mest förekommande hormonella sjukdomen hos äldre katter (≥ 10 år). Det kan botas med radiojodbehandling. Läs mer om sjukdomen i Djurvårdguiden»

Säker och effektiv behandling

Radiojodbehandling anses som den säkraste, enklaste och mest effektiva behandlingen mot hypertyreos. Istället för enbart undertryckande effekt innebär jodbehandlingen att sjukdomen botas i de flesta fall eftersom strålningen förstör den sjukliga vävnaden både i sköldkörteln och i eventuell ektopisk vävnad. En annan viktig fördel är att endast en behandling räcker i 87-95% av fallen (5-10% kvarstår hypertyreos efter behandlingen). En ovanlig biverkan av behandlingen är att all sköldkörtelvävnad skadas och katten utvecklar brist på sköldkörtelhormon och kräver behandling i form av ersättningshormon. Katten måste av strålskyddsskäl stanna på djursjukhuset under 5-7 dagar.

På Evidensia har vi valt att göra en så kallad individuellt baserad joddosberäkning för att i möjligaste mån undvika förekomst av kvarstående hypertyreos och minska risken för att slå ut hela sköldkörtelns produktion av hormon efter behandlingen. Det betyder att vi beräknar joddosen för din katt baserad på graden av hypertyreos (T4 blodprov), kliniska symptom och information om hur sköldkörteln är påverkad av sjukdomen.

 

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas