Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

Kastrering katt

Den enda påtagliga nackdelen med kastrering katt, vare sig det är en hona eller en hane, är viktökning. Det gäller att man som djurägare är mycket noga med att kontrollera matintag och vikt hos katten för att förhindra att den blir stor och tjock. Fetma hos katt kan leda till olika hälsoproblem precis som hos oss människor.

Kastrering honkatt

Förutom att undvika oönskade kattungar ger kastrering av honkatter också andra effekter. En kastrerad hona kan inte drabbas av livmoderinflammation och tumörer i eller på äggstockarna. Om man gör det i rätt tid minskar också risken för juvertumörer. Kastrering är ett vanligt rutiningrepp som innebär att veterinären går in i buken och opererar in bort kattens äggstockar, äggledare och livmoder (ovariehysteriektomi). Ingreppet utförs genom ett snitt i buken i nivå med naveln eller genom ett snitt i varje sida, så kallat flanksnitt.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen, om det inte redan gjorts.

När ska man göra det?

Du kan låta kastrera katten tidigast när den är fyra månader gammal. Lämplig tid är när hon är 5 – 6 månader gammal. Tänk på att en katt kan bli dräktig tidigt, redan vid några månaders ålder.

Före besöket

För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska din katt fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon. För att hålla uppsikt över detta är det bra om du håller katten inne från kvällen innan det planerade besöket hos veterinären. Läs mer om dagkirurgi här»

Så går det till

Vid ankomsten till kliniken tar veterinären emot och undersöker din katt för att kunna bedöma att hon är god form för att sövas och opereras. Veterinären avlägsnar äggstockar och livmoder och syr igen buksåret. När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din katt vakna lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får hon ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när katten är helt vaken och operationssåret kontrollerat som hon kan åka hem.

Eftervård

Du får både muntliga och skriftliga hemgångsråd vilka bör följas strikt för optimal läkning och återhämtning. För att bibehålla smärtlindringen under de närmaste dagarna får du med ett recept att hämta ut på apoteket. Under de närmaste dagarna efter operationen bör din katt vara inomhus för att återhämta sig.

Det är viktigt att hon inte kan slicka på såret. Använd krage när du lämnar katten utan uppsikt. Du kan även köpa en slags body som skyddar såret. Kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontakta din djurklinik för råd och eventuell läkningskontroll. I regel behöver stygnen inte tas bort, de försvinner av sig själva. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider kontaktar du din klinik för råd och eventuell läkningskontroll. Normalt läker huden på 10-12 dagar.

Kemisk kastrering, p-piller

Hormonpreparat i form av p-piller eller injektion är ett alternativ om honkatten ska användas i avel någon gång i framtiden. P-piller ger du till din katt en gång per vecka. Det finns alltid en osäkerhet om katten får i sig pillret. Den kan kräkas upp eller spotta ut pillret när du inte ser. Det kan också öka risken för juvertumörer och livmoderinflammation när de blir äldre. P-piller kan därför ges under en kortare period, men rekommenderas inte som permanent lösning.

Kastrering hankatt

De flesta katter i Sverige kastreras. Lämplig tid att kastrera en hankatt är när han är 4 – 6 månader gammal. Kastrering av hankatt är ett relativt enkelt ingrepp. Det innebär att testiklarna opereras bort via två små snitt i pungen. Blodkärlen som har försörjt testiklarna knyts av. Snitten i pungen lämnas att läka öppet, inga stygn behöver tas. Normalt repar sig katten fort efter operationen. Din katt vaknar lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får han ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när katten är helt vaken och operationssåret kontrollerat som han kan åka hem.

Passa gärna på att ID-märka och vaccinera din katt i samband med kastreringen, om det inte redan gjorts.

Genom kastrering försvinner hankattens sexualdrift och de beteenden som hör ihop med det upphör. En kastrerad hane blir oftast lugnare, håller sig mer hemma mer och hamnar inte i slagsmål med andra katter. Du slipper också en katt som ”duschar” urin både inne och ute för att markera revir. Dessutom slipper du bidra till oönskade kattungar. Baksidan med kastration är risken för övervikt, som kan vara en fara för kattens hälsa. Men det finns specialfoder du kan ge och du kan även se till aktivera katten.

Före besöket

Inför kastrationen ska katten vara så ren som möjligt. Den brukar sköta det själv men det kan vara ett problem hos katter med lång päls. Se till så att katten är inne kvällen före besöket. För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska katten fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon.

Efter kastrering katt

Efter narkosen och den smärtstillande medicinen är många katter lite trötta och vingliga när de kommer hem. Låt den få lugn och ro i ett mörkt och tyst rum. Lägg gärna över en filt för att förhindra avkylning. Ge honom mat och vatten först när han är helt vaken och stadig på benen. De första portionerna ska vara små. För att såret ska läka bra bör hanen ska hålla sig inomhus åtminstone de första två till tre dagarna. Han behöver få smärtstillande och antiinflammatorisk medicin i några dagar. Du får hjälp av din veterinär. Nykastrerade hanar brukar inte slicka på såret, men om han skulle göra det behöver han få en krage på huvudet. Detta för att undvika svullnader. Kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker, kontakta oss för råd och eventuell läkningskontroll. Det finns inga stygn som behöver tas bort.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas