Avmaskning hund

Det finns flera olika preparat att välja bland när det gäller avmaskning hund. De olika medlen angriper olika sorters parasiter, räcker till olika många behandlingar, har olika sorters förpackningar och priserna skiljer sig åt. Några medel tas som engångsdos, andra skall upprepas några dagar i följd. Valet av avmaskningsmedel har att göra med med ålder och vilken typ av parasit som är aktuell. Kontakta oss så ger vi dig råd om hur du ska gå till väga.

Som ett led i försöken att minska på onödig användning av mediciner, så börjar man mer och mer gå ifrån rutinmässig avmaskning av djur, och i stället inrikta sig på avmaskning endast då behovet finns. Hundar ska inte avmaskas om de är dåliga i magen.

Valpar

Fortfarande rekommenderas rutinmässig avmaskning av valpar. Ofta är valpen redan avmaskad hos uppfödaren, men den nya valpägaren bör avmaska minst en gång efter hämtningen. På unga valpar räcker det med att använda ett medel som har effekt mot spolmask. Hunden bör sedan avmaskas igen någon gång mellan 6 mån och 1 års ålder. Vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att använda ett avmaskningsmedel med bredare spektrum (med effekt mot olika slags maskar).

Vuxna hundar

Äldre hundar behöver inte avmaskas rutinmässigt. Vid misstanke om inälvsmask är det i dessa lägen bättre att lämna in ett avföringsprov till din veterinär för kontroll av om hunden verkligen har inälvsparasiter, och i så fall vilken slags parasiter, så att rätt avmaskningsmedel kan väljas.

I samband med resa

Vid utlandsresor med hund gäller särskilda regler och krav för avmaskning. Det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa.

För att förhindra att rävens dvärgbandmask sprider sig, är avmaskning innan du kommer in i vissa länder ett krav. Denna avmaskning skall utföras av veterinär. Kontakta alltid din veterinär i god tid innan du planerar att resa. Vid införsel av hund till Norge har de norska myndigheterna bestämt att hundar som kommer från Sverige måste avmaskas mot rävens dvärgbandmask. Läs mer om reglerna på norska Mattilsynet.

I Europas bergstrakter och andra delar av Europa är rävens dvärgbandmask vanlig. Parasiten kan spridas med räv och hund till människa och ge allvarlig sjukdom. Prata med oss om vilket avmaskningsmedel som behövs.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas