DNA-test

DNA-test är ett av flera viktiga verktyg i kampen för en sund avel.

Det finns idag ett flertal DNA-tester som visar vilken variant av ett genetiskt anlag en hund eller katt bär på. Det gör att man både tidigt kan se om en individ löper risk att bli sjuk i en specifik sjukdom, och om det finns risk att djuret kan nedärva sjukdomen till avkomman.

DNA-tester används framförallt för sjukdomar som styrs av en enskild gen, med en autosomal recessiv nedärvning- Det betyder att sjukdom uppstår när en enskild mutation förekommer i dubbel uppsättning, dvs från både modern och fadern.

Ett DNA-test kan ge svar på om individen är fri från anlag (normal), anlagsbärare eller genetiskt affekterad. Om djuret bara är bärare av ett sjukdomsanlag kommer djuret inte själv att utveckla sjukdomen, men avkomman kan ärva mutationen. En genetiskt affekterad individ har dubbel uppsättning av mutationen och kommer med stor sannolikhet att utveckla den aktuella sjukdomen. 

Hur går ett DNA-test till?

Hitta din närmaste klinik, tidsbokning sker på telefon eller i samband med besök.

Du behöver ta med:

  • Ditt djurs registreringsbevis med fullständiga namn, chipnummer och ev. andra detaljer, såsom färg, till kliniken.
  • •    Ett remissformulär som ska fyllas i innan besöket. Du tar med dig ifylld remiss till kliniken. Formuläret finns att ladda ner via via SKK (hund) eller SVERAK (katt).
  • •    Du ska dessutom ladda ner och fylla i laboratoriets remiss/formulär och ta med till besöket. Tänk på att noggrant läsa genom instruktionerna för testet, så du vet om du till exempel måste fasta ditt djur inför blodprovstagningen, eller från vilken ålder unga djur kan testas.

Sjukvårdspersonalen kontrollerar identiteten på ditt djur och tar ut ett blod- eller svabbprov enligt krav, veterinären signerar SKK-remissen och laboratorieremissen.

Laboratoriets egna remiss skickas av kliniken tillsammans med provmaterial till aktuellt laboratorium.

Prov bör tas i början på veckan för att nå fram till aktuella laboratorium innan helgen, detta minimerar risken för att provmaterial förstörs.
SKK:s remiss behålls av djurägaren och skickas sedan av djurägaren, tillsammans med kopia på provsvaret/certifikatet från laboratoriet  till SKK resp SVERAK, som centralt registrerar resultatet.

Själva analysavgiften betalar du själv enligt instruktion på remiss med hjälp av till exempel VISA-kort.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas