Brusten urinblåsa hos föl

Brusten urinblåsa hos föl är ett problem som ibland uppstår. Brusten urinblåsa är ett mycket allvarligt tillstånd.

När söker jag hjälp?

Brusten urinblåsa visar oftast till en början ganska små symtom och man ser mest att bukomfånget tilltar och att fölet har lättare koliksymtom.

Behandling vid brusten urinblåsa hos föl

Brusten urinblåsa kräver kirurgisk behandling och har oftast god prognos.

Om du vill boka tid för undersökning, rådgivning eller behandling hittar du djurkliniker och djursjukhus som är bra på hästar här.

Det känsliga fölet

När ett nyfött föl blir sjukt är det ofta bråttom. Några timmars tidigare behand­ling kan betyda skillnad mellan liv och död vid exempelvis fölsjuka.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om ditt föl blir sjukt.

Föl som dricker råmjölk.

Råmjölken är viktig för de små fölen.