Reptilen slutar äta

Upphörd aptit hos reptil är en av de vanligaste anledningarna till att reptiler besöker veterinär. Att reptilen slutar äta kan ha olika orsaker: skötselorsakade, fysiologiska och sjukdomsorsakade.

Som djurägare bör man alltid uppsöka veterinär när reptilen inte har ätit normalt vid de senaste 2-3 utfodringarna.

Hos veterinären är ofta första steget vid besöket en noga genomgång av skötselrutinerna. Det kan finnas självklara problem som kan ha betydelse för hur reptilen äter. Felaktigheter i skötseln måste självklart justeras.

Skötselorsakade:

 • Reptilen erbjuds mat vid fel tid på dygnet.
 • Reptilen erbjuds mat på fel ställe i buren.
 • Felaktig mat.
 • Mat av fel storlek.
 • Brist  på tryggt gömställe.
 • Hantering alltför ofta.
 • Miljöbyte.
 • Felaktig temperatur.
 • Dominant burkamrat hindrar djuret äta.
 • Låg omgivningstemperatur.
 • Ingen temperaturgradient.
 • För mycket aktivitet runt buren.
 • Felaktigt underlag.
 • För hög/låg luftfuktighet.
 • Felaktig belysning.
 • Inget vatten i buren.

I andra hand måste olika ”naturliga” orsaker till upphörd aptit uteslutas. Faktorer som ömsning och dräktighet kan självklart inte behandlas. Dessa fysiologiska förlopp måste fortskrida.

Fysiologiska orsaker till att reptilen slutar äta

 • Inför ömsning:  Ormar och vissa ödlor slutar att äta inför ömsning. Känns igen genom att ögonen blir blåvita och skinnet matt i färgen. Vänta tills ormen har ömsat klart innan foder bjuds. En av de bästa tidpunkterna att få igång en ny orm att äta är just efter ömsning.
 • Dräktighet:  Hos den dräktiga honan fylls hela buken upp av ägg eller foster. Det finns helt enkelt inte mycket plats kvar för mat i magtarmkanalen. De sista veckorna av dräktigheten är det därför helt naturligt att hon inte äter.
 • Nyfödd/nykläckt:  Reptilen har kvarbliven gulesäck i buken att leva på. Den börjar normalt inte äta förrän efter den första ömsningen, 10-14 dagar efter födelsen.
 • Fetma:  En fet orm tar ibland en självpåtagen fasta.
 • Äldre, stor orm:  Äter inte lika ofta som en ung. Äter ibland bara en gång per 1-2 månader. Det är vanligt framförallt hos jätteormar som pyton.
 • Brunstperiod:  Under avelssäsongen kan en del hanar bli hyperaktiva, vilket i sin tur kan leda till upphörd aptit. Normalt ätande återtas när reptilen lugnar ner sig i slutet av avelssäsongen.
 • Vinterdvala:  Vissa reptiler från tempererade zoner försöker instinktivt gå i dvala under vintern även om de hålls varmt. Likaså kan en minskad ljusintensitet under höst-vinter väcka reptilens instinkt att gå i dvala. Den börjar äta normalt igen på våren.  Observera att en ovan djurägare inte bör dvala sin reptil. Under den mörka årstiden bör i stället både värme och ljusintensitet ökas för att ”lura” reptilen att det fortfarande är sommar.  Tropiska arter, och reptiler med tecken på sjukdom, ska aldrig dvalas.

Sjukdomar som gör att reptilen slutar äta

Om felaktigheter i skötseln uteslutits och några fysiologiska orsaker till aptitlösheten inte kunnat fastställas måste en noggrann utredning göras för att påvisa eventuell bakomliggande sjukdom.

Ofta innebär detta att man tar blodprov och att reptilen röntgas.

Vilka åtgärder som måste sättas in beror självklart på resultatet av dessa undersökningar.

Skötselråd exotics »

Om din reptil slutar äta ska du uppsöka veterinär.

 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen