Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Aktivering för kaniner

Aktivering för kaniner är mycket viktigt. Våra tamkaniner måste få möjlighet till naturligt beteende med flockmedlemmar, möjligheter att gräva och tillräckligt med motion.

Att ha ett sällskapsdjur ställer stora krav på djurägaren. Den nya omarbetade djurskyddslagen som snart kommer fastställas betonar ännu mer än tidigare djurens rätt att kunna utföra sina naturliga beteenden. Ett djur som inte har möjlighet till detta löper ofta större risk att insjukna eftersom stressen att leva ett onaturligt liv hämmar immunförsvaret. Dessutom finns risken att djuret – i brist på naturlig aktivitet och naturliga beteenden – uppvisar någon slags problembeteende. För en kanin kan det till exempel leda till överdrivet putsande, bitande i galler eller hö-grind samt aggressivitet. Det är inte alltid uppenbart för djurägaren att kaninen faktiskt har någon typ av problembeteende, eftersom kaniner ofta är ”tystlåtna” och tillbakadragna i närvaro av människor.

Vilda kaniner är aktiva framför allt vid gryning och skymning. De lever vanligen i stora grupper, upp till 400 individer, som tillsammans hjälps åt att gräva långa och ibland djupa gångar i marken. Om flera kaniner är uppe och betar samtidigt så turas de om att hålla vakt på faror. Så snart en kanin vädrar fara så stampar den i marken för att varna sina kamrater, och tar sedan sin tillflykt ner i gångarna. Inom den stora flocken bildas smågrupper om 2-8 individer, oftast bestående av en kaninhona och hennes döttrar. Dagtid vistas de ofta tillsammans nere i en jordhåla. Ofta ligger de tätt tillsammans och vilar. Ibland kan de hjälpas åt att putsa varandra.

Aktivering för kaniner – berikning av miljön

Berikning av miljön innebär att man försöker skapa en miljö där kaninen kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Viktigast är att försöka se till att kaninen

 • Har en flockmedlem
 • Har möjlighet att gräva
 • Kan söka efter foder på ett naturligt sätt

Flockmedlemmar

Att leva ensam är inte naturligt för en kanin. När du skaffar kanin bör du alltid köpa minst två stycken. Köper man två unga hannar så kan dessa ofta leva tillsammans utan bråk under förutsättning att de kastreras direkt vid könsmognaden. Köper man i stället två unga honor så kan dessa likaså vanligen leva tillsammans utan problem. Det händer dock att vuxna okastrerade honor ryker ihop och slåss så att hårtussarna ryker, så för säkerhets skull rekommenderas kastration även av dessa.

Har man en vuxen hona så brukar hon inte tolerera att det kommer in en ny hona på hennes revir. Märkligt nog är kaninhonorna oftast mest aggressiva mot unga kaniner. Har du en vuxen kanin rekommenderas därför att denna kastreras, oavsett kön, och att du sedan skaffar en ny likaså kastrerad kanin av motsatt kön. När två vuxna kaniner ska paras ihop så måste detta göras mycket lugnt och metodiskt eftersom det annars kan uppstå slagsmål med allvarliga bitskador som följd.

Möjlighet att gräva

Förutom behovet av att få leva med en kaninkompis är behovet av att kunna gräva viktigt att ge utlopp för. Det bästa sättet tillgodose detta behov är genom att låta kaninerna få bo i en rymlig utehage med grävbart underlag. Tänk då på att kaninerna kan gräva sig ner mycket djupt, och alltså eventuellt rymma från sin hage. Hagens staket måste därför vara nergrävt en bra bit ner i marken. Om du inte har tillgång till en grävbar uteplats kan grävbehovet tillfredsställas på andra sätt. Några sådana lösningar är

 • en stor kartong eller låda inomhus fylld med grävbart material som sand och halm
 • ha ett mycket djupt lager strömaterial i buren av t ex halm, där kaninen kan gräva ner sig och gömma sig i
 • tunnlar av hårdpapp, t ex rör av den typen som mattor är upprullade runt, eller PVC-rör
 • bygga upp tunnlar av kvistar och grenar inuti buren

Söka foder

Att låta djuret själv leta upp sin mat i stället för att servera den i en skål, så kallat fodersök, blir en alltmer populär metod för att stimulera djurets hjärna oavsett om det gäller ett sällskapsdjur eller ett djurparksdjur. För kaniner kan man sprida ut matbitar här och var i underlaget samt gömma dem i gamla toalettrullar eller kartonger. Det finns även så kallade aktiveringsbollar där man kan stoppa in mat- och godisbitar, som kaninen får putta framför sig så att bitarna faller ut en i taget. Kaninen får då användning för sitt goda luktsinne och får även utlopp för sitt grävbehov. Du kan även gömma mat bland kvistar av lövträd. Samtidigt som kaninen får chansen att leta efter föda så kan den även på att passa på att gnaga på kvistarna.

Aktivering för kaniner – motion

Förutom stimulans av olika naturliga beteenden så behöver kaniner även få röra på sig mycket. Ett stillasittande liv utan möjlighet till motion är inte nyttigt för kroppen. För kaniner leder det lätt till fetma och trycksår under haserna.

Några olika sätt att aktivera sin kanin kan vara

 • fodersöksleksaker enligt ovanstående beskrivning. Kaninen får då utlopp för sin instinkt att leta föda samtidigt som den får motionera
 • ha en stor rasthage ute eller inne där kaninerna kan röra sig fritt
 • ha skiljeväggar mellan olika delar av kaninburen som kaninerna måste hoppa över för att ta sig till olika delar av buren
 • börja med kaninhoppning eller trickträning med kaninerna. Du kan träna din kanin med klickerträning precis som en hund och till och med lära den en agilitybana

Alldeles för många kaniner sitter ensamma i små burar, utan möjlighet till att umgås med en annan kanin eller att motionera. Vi hoppas att ovanstående råd kan inspirera dig att göra förändringar i dina kaniners miljö så att de får ha ett så spännande liv som möjligt.

Fler skötselråd för kaniner » 

Kaniner behöver möjlighet att röra ordentligt på sig.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen