Kastrera kanin

Att kastrera sin kanin är ofta klokt. I nuläget är det vanligast att kastrera hankaniner. Men det finns många fördelar med att låta kastrera kaniner av båda könen, inte minst för att undvika allvarliga sjukdomar.

Kastrera kanin

Vi rekommenderar kastration av både han- och honkaniner. Kastrerade djur blir vanligen lugnare och mer tillgivna sällskapsdjur. Framför allt hankoaniner har ett starkt territoriellt beteende som kan leda till risk för aggression både mot djurägaren och burkompisar. Beteendet är hormonellt betingat. Kastration innebär också minskad risk för urinmarkering av reviret. Kaniner ska inte vara ensamlevande och genom att kastrera djuren kan man hålla dem i flock utan att de parar sig. En kastrerad hane kan hållas tillsammans med honor. Har man två hanar tillsammans rekommenderas kastrering då de oftast inte håller sams annars. Att kastrera honkaniner är viktigt för att undvika oönskad dräktighet samt cancer eller andra sjukdomar i livmodern (se nedan). Kastration av båda könen kan ske så snart tecken på könsmognad uppvisas, oftast vid 4-5 mån ålder.

Det går att hålla okastrerade djur också. Vissa individer uppvisar inte de beteenden som förknippas med könsmognad. Vissa honor (framförallt om kastration övervägs sent i kaninens liv) mår nog bättre av att vara okastrerade. Även hondjur som redan drabbas av livmodersjukdom kan kastreras, men där behöver bedömas om operationen är fortsatt värdefullt för djuret. Om en cancersjukdom har redan spridit sig eller djuret är för svagt, är kirurgi ofta kontraindicerat.

Varför kastreras hankaniner?

Kastrering av kaninhannar görs oftast för att eliminera reproduktionsförmågan, och för att ändra beteendet. Ofta anses kastrerade handjur bli lugnare och trevligare sällskapsdjur. Driften att ”skvätta” urin kan minska betydligt. Som en positiv bieffekt kan kaninen inte heller senare drabbas av testikelcancer. Tänk på att en nykastrerad hane måste hålla isär från honorna 4-6 veckor efter operationen då de under denna tid fortfarande kan befrukta honan. 

Stora vinster med att kastrera honkaniner

Kastrering av honor är ännu inte så vanligt bland kaniner, trots att det är här som de stora vinsterna kan göras i sjukvårdsförebyggande syfte. Många sjukdomar är nämligen beroende av höga halter honliga könshormoner i kroppen. Vid en kastrering opereras äggstockarna och livmodern bort varefter halten könshormoner drastiskt minskar.

Det finns flera allvarliga sjukdomar och svåra tillstånd som helt undviks om du låter kastrera din hona. Kastrering är en möjlighet att både förlänga livet och öka livskvaliteten för ditt djur.

Kaninhonor över tre års ålder löper extremt hög risk att drabbas av livmoder­cancer. Genom kastrering omöjliggörs denna sjukdom. Medan behandling av livmodercancer genom kastration i flera fall är möjligt, finns det en betydlig riskökning för kaninen när den redan har drabbats. Operationen är då mer komplicerad, samt att spridning av cancerceller i kroppen kan förekomma. Utan behandling är sjukdomsförloppet alltid dödligt.

Hur går det till att kastrera kanin?

Kaniner kastreras under narkos. Efter ingreppet kan djuret bli lite medtaget men blir snabbt piggt igen.

  • Kaninhonan opereras genom ett snitt i buken.
  • Livmoder och äggstockar avlägsnas.
  • Buksåret sys ihop med stygnen gömda inuti huden, så kaninen själv inte kan bita bort dem.
  • För kaninhanar finns olika operationsmetoder och du får aktuell information från din behandlande veterinär. 

Till hund finns det idag så kallad kemisk kastrering, men denna har ännu inte visat sig fungera på kanin.

 

Eftervård efter du har kastrerat din kanin

  • Väl hemma behandlas kaninen med smärtlindrande läkemedel de första dagarna efter operationen.
  • Du som djurägaren håller noga kontroll så att kaninen kommer igång att äta. Är aptiten dålig måste kaninen stödmatas en första period.
  • Det är naturligt att ett operationssår svullnar något och det kan uppstå blåmärken runt omkring såret. De första en till två dagarna kan det också komma enstaka droppar blodblandad vätska. Såren ska dock inte börja blöda, producera var eller lukta illa.
  • Hygien. Så länge såret vätskar sig är det viktigt att djuret får bo på ett rent underlag utan småpartiklar som kan fastna i såret. Tidningspapper eller handdukar kan vara lämpligt. Såret ska kontrolleras dagligen och tvättas med koksaltlösning vid behov.
  • Börja äta. Det absolut viktigaste efter en operation är att kontrollera att djuret snabbt kommer igång att äta igen. För kaniner kan det däremot ta 1 – 2 dagar innan de börjar äta på egen hand. De måste i så fall stödmatas 3 – 4 gånger dagligen med t ex Oxbow Critical Care, en speciell välling för kaniner som är höbaserad och ger bra stimulering till djurens känsliga magtarmapparat.

Medicinska problem kaninhonor

Den vanligaste livmodersjukdomen hos honkaniner är cancer. Ofta rör det sig om elakartad tumörer - s k  adenocarcinom. Hos avelskaniner yttrar sig sjukdomen ofta till en början som diverse problem med dräktigheten och aborter. Hos andra kaninhonor ses vanligen en blödning från slidan. Detta kan ofta misstolkas som blod i urinen.

Denna cancerform kan förebyggas genom att kastrera kaninen så tidigt i livet som möjligt. Kastrering innebär att man opererar bort kaninens livmoder och äggstockar. 

Idag är risken av komplikationer i samband med kastrationen relativt låg om en erfaren kirurg utför ingreppet. Då kaniner är känsligare för anestesi än hundar och katter är det alltid en fördel att operera yngre, friska djur jämfört med sjuka eller äldre djur.

Medicinska problem hanar

Vissa hankaniner, framför allt dvärgkaniner, kan uppvisa starkt revirhävdande beteende när de uppnår könsmognad. De kan bitas samt spraya urin utanför kisslådan. Urinen har ofta en mycket stark och obehaglig lukt på grund av närvaron av hanligt könshormon. Dessa hanar kan även vara dåliga på att putsa sig, och utveckla missfärgade och kletiga bakdelar. De kan börja angripa andra kaniner och orsaka allvarliga bitsår. Bästa lösningen är kastrering, dvs att operera bort testiklarna. I vissa fall man man kastrera så tidigt som vid 3 månaders ålder – men det bygger på att kaninen är välvuxen och frisk och bedöms klara av sövningen. Normalt anses kastrering vara lämplig vid ca 4-6 månaders ålder.

Hanar löper små risker för komplikationer efter kastration jämfört med kaninhonor. Det är för att ingreppet vanligen sker utanför buken vilket innebär små snitt lokalt vid testiklarna.

Mer om att kastrera kanin »

Kastration av andra sällskapsdjur »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen