Feber hos häst

En förhöjning av kroppstemperaturen är en vanlig orsak till veterinärbesök. Hästens kroppstemperatur ligger normalt mellan 37,5 och 38,2 grader. En kroppstemperatur på 38,3 och över räknas därmed som förhöjd. Förhöjd kroppstemperatur kan orsakas av många saker så som stress, smärta, fysisk ansträngning och av feber. Feber kan vara ett tecken på smittsam sjukdom. Rådfråga alltid veterinär om din häst bör isoleras om den får feber.

När en häst har förhöjd kroppstemperatur på grund av ansträngning eller stress kommer den aktivt försöka göra sig av med värmen genom att svettas. När den däremot har feber kommer den tvärt om att försöka spara värme.

Vad är feber hos häst?

Feber innebär en förhöjd kroppstemperatur till följd av att kroppens egen termostat i hjärnan har ställt om till en högre grundtemperatur i kroppen. Den vanligaste orsaken till feber hos hästar är någon typ av infektion. Vid en infektion kommer immunförsvarets celler skicka signaler till hjärnan om att kroppen har drabbats av en infektion, och hjärnan kommer då höja kroppens temperatur som ett försvar. Den förhöjda kroppstemperaturen gör immunförsvaret mer aktivt mot det som orsakat infektionen och kan därmed bekämpa den mer effektivt. När kroppen ska höja temperaturen behöver den aktivt spara och producera mer värme. Det gör den genom att darra och skaka, och man upplever att man fryser. Även våra hästar visar dessa symtom när en feber uppstår.

I de flesta fall är febern hos vuxna, i övrigt friska, hästar i sig inte farlig utan hjälper kroppen att bekämpa eventuella bakterier eller virus som orsakat infektionen. Därför behöver man inte alltid behandla feber med febernedsättande medicin, så länge hästen i övrigt mår bra, samt äter och dricker normalt.

Feber innebär att hjärnan ställer om till en högre grundtemperatur i kroppen, och hästen kommer under tiden som kroppstemperaturen ökar skaka och darra för att aktivt höja kroppens temperatur.

Olika orsaker till feber hos häst

Feber kan orsakas av bland annat infektioner, inflammationer och neoplasier (tumörer). Den vanligaste orsaken till feber hos häst är någon typ av infektion med bakterier eller virus. En infektion kan drabba hästens alla olika organsystem, så som luftvägarna, magtarmkanalen, huden, leder, reproduktionsorganen med mera.

Infektioner i luftvägarna, så som kvarka och olika typer av virusinfektioner, hör till de vanligare infektionerna som drabbar hästar. Även infektioner i magtarmkanalen så som bukhinneinflammation (peritonit) och grovtarmsinflammation (kolit) är relativt vanliga. Även infektioner i sår och leder ses ofta hos hästar.

När ska man kontakta veterinär?

Feber ska alltid betraktas som ett tecken på en potentiellt smittsam sjukdom och man ska därför alltid kontakta en veterinär för rådgivning om en häst har feber.

Om en häst har feber och samtidigt har kolik, är mycket dämpad, har nedsatt törst eller aptit, har diarré eller om hästen samtidigt har ett sår eller är kraftigt halt ska veterinär akut kontaktas för undersökning och eventuell behandling.

Vad gör veterinären om hästen har feber?

Det första veterinären gör är att ta upp en detaljerad anamnes, en sjukdomshistoria, för att få mer ledtrådar om vad som kan ha lett till att hästen fått feber. Därefter gör veterinären en allmän klinisk undersökning där hela hästen gås igenom. Vid undersökningen görs ofta fynd som kan tala om i vilket organsystem som feber kommer ifrån. Vidare undersökningar beror på vilka symtom hästen har, förutom febern. Möjliga undersökningar är blodprov, rektalisering och bukpunktat (om hästen även visar symtom på kolik) endoskopering (om hästen har symtom från luftvägarna så som hosta, näsflöde, förstorade lymfknutor) med mera. Man kan även ta svabbprov från näshålan för att undersöka om några av de vanligaste virussjukdomarna har gett upphov till febern.

Vissa sjukdomar som orsakar feber är smittsamma och hästen som haft feber kan därför behöva isoleras för att undvika att smitta andra hästar. Rådfråga alltid behandlade veterinär om isolering behövs och hur lång den behöver vara. Du kan läsa mer om smittskydd här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen