Förmaksflimmer på häst

Med arrytmi menas att hjärtat slår oregelbundet. Hästens hjärta slår mestadels regelbundet 30-40 slag per minut, men det förekommer också en rad olika arrytmier hos häst som är vanliga och räknas som normalvariationer. Förmaksflimmer är däremot en oregelbundenhet som är sjuklig. Det är den vanligaste onormala arrytmin på häst och här berättar vi mer om vad förmaksflimmer är.

Orsak

Förmaksflimmer orsakas av en störning i retledningen i hjärtats förmak. Hos häst talar vi om primära eller sekundära förmaksflimmer. Med primära förmaksflimmer avses de tillfällen när hästen har förmaksflimmer utan att det finns någon uppenbar bakomliggande skada. Sekundära förmaksflimmer uppstår till följd av annan sjukdom i  hjärtat. Förmaksflimmer drabbar ofta hästar med stort hjärta. Det kan vara storvuxna hästar, vältränade hästar, eller, vid sekundärt förmaksflimmer, hästar där hjärtat förstorats på grund av till exempel klaffläckage.

Förmaksflimmer är vanligast hos hästar med stort hjärta. Det kan vara mycket stora hästar eller hästar som är väldigt vältränade.

Symtom

Symtomen på förmaksflimmer kan variera från inga symtom alls till plötslig kollaps.

Hos storvuxna hästar som inte arbetas så hårt förekommer förmaksflimmer ofta utan att hästen har kliniska symtom. I dessa fall upptäcks arrytmin ofta vid veterinärundersökning av annan anledning. I vissa fall märks det även hos lågpresterande hästar att hästen plötsligt blir nedstämd och trött vid minsta ansträngning.

Hos hästar som arbetar mer fysiskt intensivt noteras ofta en plötsligt påkommen prestationsnedsättning. Dessa hästar kan utan förvarning tappa orken helt under maximal ansträngning. De kan även få näsblod eller kollapsa.

Vid förmaksflimmer sekundärt till annan hjärtsjukdom noteras vanligen andra symtom på hjärtsvikt också. Dessa kan komma smygande och innefattar att hästen verkar nedstämd och trött, samt att den tappar vikt.

Det förekommer att primära förmaksflimmer är tillfälliga och går över av sig själv inom 1-2 dygn. Detta är vanligast hos kapplöpningshästar och kan bero på störning i hästens saltbalans. I andra fall är förmaksflimret bestående och då behövs behandling för att hjärtat ska återgå till normal rytm igen.

Travhästar får ofta symtom direkt när förmaksflimret uppstår. Då noteras att de plötsligt, kanske mitt i ett lopp, tappar all ork och stannar av helt.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om du misstänker att din häst har förmaksflimmer rekommenderar vi att du kontaktar veterinär. I de flesta fall räcker det att hästen undersöks inom några dagar, men i de fall hästen kollapsat kan det bli fråga om akut undersökning.

Det verkar som att förmaksflimret skadar hjärtmuskeln ytterligare, och ju längre hästen står med förmaksflimmer desto mer ärrvävnad blir det i hjärtat, och därmed svårare att lyckas konvertera tillbaka till normal rytm igen. Av denna anledning är det bra om diagnosen konfirmeras inom någon vecka och behandling inleds om det är aktuellt.

Vad gör veterinären?

Veterinären lyssnar på hästens hjärta med stetoskop och konfirmerar oregelbundenheten. För att definitivt diagnosticera förmaksflimmer görs en EKG undersökning. I de flesta fall rekommenderas även en ultraljudundersökning av hjärtat innan behandling diskuteras för att fastställa ifall det finns underliggande hjärtsjukdom. Blodprov för kontroll av elektrolytbalansen kan också bli aktuellt.

Tillfälliga förmaksflimmer kan vara utmanande att diagnosticera eftersom de kan inträffa under ett lopp, men när hästen stannats har hjärtat redan återgått till normal rytm igen. I dessa fall kan övervakning med mobilt EKG under längre period behövas.

Veterinären gör ofta en ultraljudsundersökning för att avgöra ifall det finns en underliggande hjärtsjukdom som ligger bakom förmaksflimret.

Behandling

Förmaksflimmer kan behandlas medicinskt eller med elkonvertering.

Vid medicinsk behandling ges ett läkemedel som heter kinidin. Läkemedlet är inte helt ofarligt utan måste ges under noggrann övervakning när hästen står på klinik, och även då kan hästen få allvarliga biverkningar.

Elkonvertering görs genom att elektroder förs ner i hjärtat via halsvenen och kontrollerade elchocker depolariserar förmakets muskelceller. Behandlingen görs med hästen i allmän narkos. Elkonverteringen görs inte i Sverige, men det går att remittera till djursjukhus där behandlingen utförs.

När diagnosen konfirmerats diskuteras lämplig behandling för den enskilda hästen.

Hästar som har underliggande hjärtsjukdom behandlas vanligen inte eftersom återfallsrisken är mycket stor.

Hästar som inte har några symtom behöver inte alltid behandlas. Dels har dessa hästar ofta gått med sjukdomen länge varför sannolikheten att behandlingen  kommer att lyckas är låg och risken för återfall är hög, dels är det onödigt att utsätta hästen för riskerna med behandlingen om den mår bra trots förmaksflimret. Så länge hästen inte rids eller körs är det inget problem att den går med förmaksflimmer om den mår bra, men för hästar som används till sport kan det vara lite mer problematiskt. Många hästar presterar bra högt upp i klasserna trots förmaksflimmer, men även om risken är låg så förekommer det att hästar med förmaksflimmer plötsligt kollapsar även om de fungerat bra i flera år. Om en häst med förmaksflimmer trots det ska användas till ridning rekommendera regelbundna kontroller med EKG i vila och arbete, och användning av pulsklocka under arbete.

På hästar som presterar på hög nivå och där det är uppenbart genom symtombilden att förmaksflimret uppstått i närtid rekommenderas vanligen behandling med med kinidin. Dels är behandlingen tillgänglig i Sverige och prognosen för att lyckas konvertera en sådan häst med kinidin är kring 80 %. Risken för återfall är dock ganska stor, i vissa fall uppåt 30 %.

För hästar som har gått med sjukdomen längre, vilket tenderar att vara halvblod där symtomen är små eller obefintliga, är sannolikheten för lyckad konvertering med kinidin lägre. För dessa hästar kan elkonvertering vara ett bättre alternativ. Elkonvertering rekommenderas också för hästar som behandlats med kinidin utan önskvärt resultat, eller i de fall sjukdomen återkommit.  Chansen för lyckad konvertering med el är uppåt 95 % även inräknat de som inte konverterat med kinidin. Tyvärr finns risk för återfall även för de hästar som elkonverterats.

Vissa hästar kan prestera på ganska hög nivå trots att de har förmaksflimmer. Dessa hästar kan ha haft problemet en lång tid innan diagnosen ställs, vilket gör att de är svårare att behandla.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av förmaksflimmer?

Då vi inte vet vad som egentligen orsakar förmaksflimmer finns inget du kan göra för att minska risken för just din häst. Tidigt insatt behandling ökar chansen för lyckad konvertering och minskar risken för återfall, så genom att vara uppmärksam på din hästs välbefinnande och reagera i tid om den skulle bli sjuk blir prognosen bättre.

En häst som inte rids eller körs och inte har några problem på grund av sitt förmaksflimmer brukar vi vanligen inte behandlas.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen