Patellaupphakning hos häst

Vid patellaupphakning låses ett av knäskålens ligament fast så att hästen inte kan röra benet normalt. Patellaupphakning kan variera från akut och permanent till lindrigt och intermittent.

Patellaupphakning är vanligt hos unga hästar. Om problemen är lindriga växer det ofta bort i takt med att hästens muskler stärks.

Orsak

Knäskålens inre ligament låses normalt över ett benutskott på lårbenet när hästen står på benet. Denna låsning ska släppa direkt när hästen rör benet, men vid patellaupphakning fallerar mekanismen och benet blir fast i låst läge.

Patellaupphakning är vanligare hos unga hästar och ponnyer och hos vissa ponnyraser finns en ärftlig komponent. Risken är större hos hästar med väldigt raka bakben (sett från sidan). Andra faktorer som ökar risken är om hästen är dålig kondition och svagt musklad. Patellaupphakning kan till exempel uppstå hos hästar som står på boxvila länge efter en annan skada.

Symtom

Vid patellaupphakning fastar benet i ett sträckt läge, men tån kan släpa. I många fall lossnar upphakningen med ett litet snäpp när hästen backas eller vänds och hästen kan då röra sig normalt igen. En häst som har patellaupphakning blir ofta orolig och kan även trilla omkull. Sjukdomen kan även vara lindrigare och på båda benen. I dessa fall ses mer ett ryck i steget när hästen böjer knäleden.

Patellaupphakning är vanligare hos vissa ponnyraser som shetlandsponny.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om din häst visar symtom som skulle kunna vara patellaupphakning rekommenderar vi att ni bokar tid för undersökning så att veterinären kan verifiera diagnosen och ge rekommendationer kring åtgärder.

Vad gör veterinären?

Veterinären gör vanligen en hältundersökning med böjprov och känner igenom hästens muskulatur. I vissa fall vill veterinären också se hästen riden. Om patellaupphakning misstänks kan röntgen och/eller ultraljud av knäet bli aktuellt för att utesluta andra eller bidragande problem.

Behandling

Patellaupphakning behandlas i första hand genom att försöka stärka hästens lårmuskler genom ökad motion. Ofta rekommenderas arbete på rakt spår och träning i backar. I vissa fall hjälper hovbeslag som höjer trakten något. Många unga hästar växer ifrån problemet.

Om hästen har allvarliga problem med patellaupphakning eller om upphakningen inte går att lossa kan operation hjälpa. Vid operationen gör kirurgen snitt eller små hål i det inre patellaligamentet. I enstaka, extrema fall kan det bli nödvändigt att skära av ligamentet helt, men detta ökar risken för komplikationer och används bara om det är helt tvunget.

Genom att låta unghästar vistas fritt i stora hagar med kuperad mark minskar risken för patellaupphakning.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av patellaupphakning?

Hos ponnyraser där ärftlighet påvisats är det såklart olämpligt att avla på hästar med problem med patellaupphakning. För övrigt är det svårt att förebygga patellaupphakning på annat sätt än att säkerställa att hästarna får röra sig så mycket som möjligt.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen