Vinterhagar

Hästar ska ges möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter varje dag, och hästar mår bra av friskt luft, social samvaro och fri motion i hage. Men vinterhagar är inte alltid det lättaste att hålla i optimalt skick. Det blir lätt lerigt och upptrampat. Förutom att det inte är trevligt att gå i för häst och ägare ökar det risken att hästarna drabbas av hudinfektioner eller halkar och skadar sig, och det ökar läckaget av näring från hästarnas gödsel vilket leder till övergödning av våra vattendrag.

Hästar ska ges möjlighet att röra sig fritt utomhus varje dag året runt.

Hagarna storlek

Det är tveklöst så att ju större hage desto bättre. Dels rör sig hästarna mer i en större hage, och dels blir det inte så upptrampat och därmed inte samma problem med gödselläckage och lera. För den som har tillräckligt med mark är det mest optimala för hästarna att ha riktigt stora hagar även på vintern. Och ännu mer optimalt är det om det går att rotera mellan olika hagar när marken börjar bli sliten.

Stora hagar ger möjlighet att hålla hästar i flock. Det ökar hästarnas motion och minskar slitaget på marken.

Sällskap i hagen

Generellt mår hästar bra av att leva i flock. Hästar som tillåts leva i grupp rör sig mer och får utlopp för normala beteenden. Många hästägare är rädda för skador när hästar hålls i tillsammans och väljer därför att hålla dem i enskilda hagar. Denna rädsla är inte helt obefogad, men många hästar kan hållas i grupp om bara vissa åtgärder genomförs.

Det viktigaste är att gruppen av hästar är stabil och att hästarna trivs tillsammans. Ju mer tid som hästarna spenderar tillsammans desto lugnare blir det, så om de stallas in på natten är det bra att hagkompisar har boxar nära varandra. Att få stabila grupper kan vara svårt i inackorderingsstall eller andra större stall där omsättningen av hästar är stor. Risken för skador är mångdubbelt större när hästar som inte är vana vid varandra släpps ihop, speciellt i en liten vinterhage med begränsad mängd foder.

För hästar i grupp är det viktigt att se till att alla hästar kan äta samtidigt. Då minskar risken för bråk i samband med utfodring. Det är också viktigt att vara observant på gruppens dynamik och säkerställa att alla hästar i en grupp kommer åt foder och vatten.

Risken för allvarliga sparkskador är större om hästarna har skor på bakhovarna och speciellt skor med broddar. Här får noga övervägning göras då risken för sparkskador får ställas mot risken att hästarna halkar.

Leriga vinterhagar är en vanlig syn och går ofta inte helt att undvika. Genom att ordna bra dränage, hårdgöra utsatta delar av marken, och mocka gödsel och foderspilla kan problemet minskas något.

Upptrampade hagar och lera

Att vinterhagarna blir söndertrampade och leriga är ett problem från flera aspekter. Det ökar risken att hästarna halkar i leran, eller vrickar sig när det ojämna underlaget fryser till. Vidare predisponerar lera och fukt för hudsjukdomar som mugg och rasp. Men en annan faktor är att i en söndertrampad hage finns ingen växtlighet som kan ta upp näringen från hästarnas gödsel, varvid läckaget av kväve och fosfor till våra vattendrag blir större.

För att minska risken att hagarna blir upptrampade och leriga krävs att de är ordentligt dränerade. Ibland kan underlaget behöva förbättras, speciellt vid foderplatser och utgångar, genom markarbete och hårdgjorda ytor. Alternativt kan man flytta ingången och foderplatsen några gånger under säsongen så att skadorna på marken inte blir så stora.

Att hålla hästar i grupp är bra för hästarnas sociala samvaro och motion, men samtidigt ökar slitaget på marken när hästarna rör sig och leker med varandra, vilket ställer ännu högre krav på hagskötseln.

Det är viktigt att ta bort foderspill som annars bidrar till att underlaget förstörs och att näringsämnen läcker ut. För de hästar som får fri tillgång på grovfoder är det bra om de inte bara kan dra ut fodret på marken, och för de hästar som fodras med begränsad mängd kan vara av värde att titta igenom foderstaterna och säkerställa att hästarna inte får onödigt mycket foder ute.

Mocka hagarna

Genom att mocka hagarna och ta hand om träcken minskar vi problemet med övergödning av vattendragen. Detta är speciellt viktigt i vinterhagarna där växtligheten ofta är obefintlig och marken söndertrampad.

Att mocka hagarna är också ett av de mest effektiva sätten att minska parasitbördan hos våra hästar. Läs mer om parasitkontroll här

Det är viktigt att mocka hagarna ofta och ta hand om så mycket som möjligt av gödseln. Det bästa är om hagen mockas varje dag eller ett par gånger i veckan. Om hagen bara mockas en gång per månad hinner mycket gödsel trampas ner och sköljas bort i stället.

Hästar är sociala och trivs bäst i flock. Det är viktigt att gruppen är stabil och att individerna passar ihop för att det ska fungera även i mindre vinterhagar.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen