126 matchande resultat i “Hund”

Djurvårdguiden

Vad är artros?

Vad är artros? Artros är en kronisk och fortskridande ledsjukdom. När artros uppstår i en led startas en retning eller inflammation.En del av kroppens försvarsmekanism är att försöka begränsa rörelserna, för att minska smärtan. Då bildas mer bindvävnad i ledkapseln och leden blir stelare.Kroppen bildar också benpålagringar runt leden, för att reducera ledens rörelseomfång.Framför allt kommer ledbrosket att förlora sina egenskaper. Ytan som normalt är jämn och glatt blir uppruggad, och den normala elasticiteten försvinner.Brosket kan till slut försvinna helt där belastningen är som störst.Denna process kallas artros. Smärtan från en led gör att hunden ändrar rörelsemönster för att undvika att röra leden.Detta bidrar till spända och smärtande muskler, något som begränsar rörelseomfånget ytterligare.Läs mer om artros här » Det finns lindrande behandlingar mot artros.

Djurvårdguiden

Kräkningar hos hund

Det är inte normalt att en hund kräks, men det är lätt hänt. Om din hund har problem med mag-tarmkanalen kan det ha många olika orsaker. Vad kan orsaken vara till kräkning hos hund?Akuta kräkningar hos hund orsakas oftast av att den fått i sig olämplig/skämd mat. Det kan även bero på en parasitinfektion, att den ätit ett föremål som fastnat eller som reaktion på förgiftning, sjukdom, medicin eller kost.Kräkningar hos hund kan också uppstå vid sjukdom i annat organ än själva magtarmkanalen, till exempel vid livmoderinflammation, njursjukdom, prostataproblem, leversjukdom och hormonell sjukdom. Därför kan tillståndet behöva utredas vidare.Under tiden besvären pågår finns det risk att vätskebalansen rubbas och djuret blir uttorkat. Särskilt valpar och små hundar är känsliga för vätskeförlust och behöver snabbare få veterinärvård. Läs mer om kräkningar hos hund och behandlingar nedan.Under tiden besvären pågår finns det risk att vätskebalansen rubbas och djuret blir uttorkat. Särskilt valpar och små hundar är känsliga för vätskeförlust och behöver snabbare få veterinärvård.Vad kan jag göra själv?Verkar din hund pigg i övrigt och får behålla vätska är det ett tecken på att symptomen är lindriga. Då kan du börja behandla själv genom att erbjuda skonkost hemma. Se till så att din hund får i sig vätska/föda och att tillståndet inte försämras inom de närmsta dagarna.Kostråd vid kräkningar hos hundSkonkost bör ges i små portioner fördelat på 6-8 givor över dagen och med fri tillgång till vatten. Första dagen ges en tesked-matsked per giva, beroende på hundens storlek. Du kan med fördel blanda upp maten med vatten så att din hund får i sig extra mycket vätska. Om din hund inte vill dricka hemma behöver du ge vätska med sked eller med spruta direkt i munnen. Ge då små mängder vätska många gånger per dag och var observant på att din hund sväljer vätskan normalt.Du kan försiktigt öka portionerna under 2-3 dagar och om kräkningarna och ev diarré har upphört, kan du därefter minska antalet givor under 3-4 dagar. När magen fortsatt förefaller stabil kan du successivt föra över din hund på sitt vanliga foder under 4-7 dagar. Låt gärna din hund stå kvar på ett specialfoder för mag- och tarmrubbning under längre tid, då dessa är lättsmälta och innehåller en bra sammansättning av vitaminer, mineraler och näringsämnen. Foder av denna typ är även rekommenderade att använda vid långvariga, kroniska problem.Skonkost finns att köpa färdig (både som torr- och våtfoder) på veterinärkliniker och på vetapotek.se. För att laga egen skonkost rekommenderas kokt vit fisk/kyckling samt välkokt vitt ris. Koka upp dessa med riklig mängd vatten och ge 1/3 av fisk/kyckling och 2/3 ris.Skonkosten kan med fördel kompletteras med kosttillskott för magtarm-besvär. De verkar tarmnormaliserande och innehåller vanligtvis bindande ämnen och ”goda bakterier”. Preparaten finns receptfritt på apotek eller hos veterinären. Ge aldrig din hund kosttillskott eller preparat för människor.Kontakta alltid veterinär om hunden inte snart blir bättre eller om kräkningarna återkommer.När söker jag hjälp?Kontakta veterinär om:Hunden har stora vätskeförluster och/eller inte äter eller dricker samt har påverkat allmäntillstånd.Kräkningen är blodig eller brunaktigt kaffesumpslik.Kräkningarna inte upphör trots dietrådHunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat någonstans i tarmkanalenDet finns en risk att hunden fått i sig något som kan vara giftigtHunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättningDen har under 38°C eller över 39°C i temp i kombination med något av ovanståendeOm hunden har intensiva kräkningar och/eller diarré, eller om den kräks blod är det mer bråttom. Om din hund inte kan dricka vatten utan att kräkas, får feber eller blir mycket slö behöver den undersökas av veterinär. På djurkliniken tas ofta prover för att få reda på mer om orsaken till kräkningarna.Vad undersöker veterinären vid kräkningar hos hund?Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Hur länge och vilka symtom har hunden haft – Har du sett blod i kräkningen eller avföringen – Hur brukar magen och avföringen fungera – Har hunden fått i sig något olämpligt/har något hänt som kan utlösa problem – Vad äter djuret normalt – Har hunden gått ner i viktVeterinären undersöker din hund.Veterinären tar prover för att ta reda på mer om sjukdomen.Vid kräkningar kan buken röntgas.Man kan också göra ett ultraljud för att bedöma magtarmkanalen.Beroende på provsvar och hur kraftiga symtom din hund visar läggs en behandlings- eller utredningsplan upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.Vad blir behandlingen?Behandlingen utgår från vilken sjukdom hunden har.Vid akuta besvär är vätsketerapi med dropp det viktigaste.Vid svåra kräkningar ges ibland medel mot dessa, men först efter att främmande föremål som exempelvis svalda nappar eller strumpor har uteslutits.Hittar man parasiter i kräkningar eller avföringsprov anpassas behandlingen utifrån vilken parasit det är.Hunden kan också få tarmslemhinneskyddande medel.I sällsynta fall sätts antibiotika in. Bakteriella infektioner från magtarmkanalen förekommer, men är inte vanligt och därför finns det få indikationer för antibiotikabehandling vid akut kräkning och/eller diarré.Ibland används endoskopi för att gå ner i magsäcken och tarmkanalen för att avlägsna föremål, upptäcka förändringar och ta vävnadsprov.När det behövs används buköppningsoperation för undersökning och behandling.Vid misstanke om kroniska problem påbörjas en utredning om det.  De flesta hundar med kroniska magtarmproblem kan efter utredning leva ett bra liv med behandling.

Djurvårdguiden

Kortison eller inte vid huggormsbett?

Kortison eller inte vid huggormsbett? Tidigare var det vanligt att behandla ormbitna hundar efter ormbett med kortison. Det finns dock studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett.I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset 2019 har man studerat effekten av kortisonbehandling hos huggormsbitna hundar.Hälften av hundarna fick kortison och resten gavs placebo.I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet. Inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Läs mer här »Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Djurvårdguiden

Så påverkar huggormens gift

Så påverkar huggormens gift. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel.Så påverkar huggormens gift din hund:Liknande effekter som ovan, men mer lokala, uppstår efter huggormsbett hos hund.Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår.Många gånger blir hunden tröttare och blodcirkulationen kan försvagas.Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar.Om hunden är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.Här finns mer information om huggormsbett på hund »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din hund blivit biten. Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar.

Djurvårdguiden

Köpa valp

Ska du köpa valp eller har du kanske redan köpt valp?Grattis, en härlig tid väntar! Oavsett om du är van hundägare eller om det är första gången du ska köpa valp så kan det vara bra att fräscha upp kunskaperna och lära dig det viktigaste om hundens skötsel och hälsa samt de risker som finns.Köpa valp – vad ska jag tänka på?Varför köper just du valp – praktisk användning, tävling eller sällskap? Vi uppmanar dig att köpa valp utifrån din egen livsstil och vad du vill använda hunden till. Beroende på om du vill träna och tävla med hunden eller om du mest bara vill ha den som mysigt sällskap så bör du fundera över lämplig ras. I Sverige finns över 300 raser framavlade för olika ändamål. Många raser är avlade utifrån sin arbetskapacitet, så som exempelvis vallhundsraser, jaktraser och bruksraser med flera. De raser som avlas för att användas i arbete behöver få mycket stimulans, både fysiskt och psykiskt, för att må bra och bli trevliga individer. En understimulerad hund blir snabbt en hund som hittar på egna aktiviteter, så välj ras med omsorg utifrån din egen kunskap och förutsättning gällande tid att lägga på motion och träning.Rasbundna sjukdomar En del hundar kan drabbas av sjukdomar och problem som är bundna till rasen. För dessa raser finns det särskilda kontroller som avelsdjuren ska genomgå, som till exempel röntgen av leder och ögonlysning. Det är viktigt att läsa på om de olika förutsättningarna för just den rasen du är nyfiken på. Seriösa hunduppfödare följer hälsoprogrammen och riktlinjer för sin ras så att du kan säkerställa att föräldradjuren inte har nedärvbara sjukdomar, ledproblem eller mentala problem. Fråga alltid uppfödaren hur det ser ut bakåt (föräldrar och deras föräldrar) och i sidled (syskon och tidigare kullar) gällande allergier och andra kända problem.Ta hjälp av rasklubben Be att få träffa föräldradjuren, helst båda om möjlighet finns. Olika raser är olika tillgängliga (sociala) men som utgångspunkt är det viktigt att se att föräldrarna är framåt, vänliga och nyfikna samt att de inte drar sig undan vid hantering. Om du ska ha en hund att träna med i olika hundsporter är det andra faktorer som spelar in, men även om du ”bara” ska ha hunden som familjemedlem är det viktigt med en stabil mentalitet. Som förstagångsköpare av valp kan det vara svårt att veta vad man ska leta och titta efter, vänd dig gärna till din rasklubb för att få hjälp.Första tiden hemma efter valpköpetDu får hämta valpen tidigast när den är åtta veckor gammal och när du får hem den ska den vara id-märkt, avmaskad, grundvaccinerad samt besiktad. Besiktningsintyget ska inte vara äldre än sju dagar och vara utförd och signerad av en legitimerad veterinär.Försäkring Teckna en försäkring så att den gäller från den dagen du får hem din valp och kontrollera så att din uppfödare har en ”dolda fel försäkring” på valpkullen. Med en försäkring kan du vara trygg i att få hjälp med ersättning för veterinärvård vid olyckor, skador och sjukdomar. Försäkringsbolagen har olika villkor så jämför de olika bolagens premier och villkor med varandra och läs igenom det finstilta så att du inte missar eventuella reservationer kring just din ras. Vanligast är att man tecknar både livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring som täcker veterinärvård men ibland även medicin och rehabilitering.Skapa trygghet för valpen och bygg en grund för framtiden För att få den där riktigt fina kompisen behöver du lägga extra mycket tid och träning under det första året. Då får du en hund som är trevlig och skänker glädje resten av livet. En bra start är förstås att läsa böcker om hundens behov. Då får du veta mer om hälsa, friskvård, sjukdomar, skador och risker för just valpar. Fundera också igenom hur du vill att ditt och hundens gemensamma liv ska se ut framöver och arbeta in rutiner och tydliga regler redan när valpen är liten. Att ha en hund som är lätt att hantera (borsta tänder, klippa klor, borsta), promenera med (inte dra i koppel) och leva med är verkligen härligt.Foder Din uppfödare kommer med stor sannolikhet rekommendera dig att fortsätta med det foder som denne har gett valparna innan de flyttade ifrån kullen. Om du väljer att gå över till ett annat foder är det viktigt att du gör det successivt under en övergångsperiod, så att valpens mage hinner vänja sig vid det nya fodret. Välj ett komplett helfoder anpassat till storleken på din hund och som är anpassat för unga, växande hundar för att få rätt energimängd. Man brukar övergå till vuxenfoder när hunden slutat växa på höjden, vanligen runt ett års ålder. Håll koll på vikten. Även en liten valp kan bli överviktig. Undvik extra belöningsgodis och ta hellre små bitar foder från dygnsransonen om du vill ge hunden belöning, exempelvis när ni tränar inkallning eller hantering. Läs gärna mer om foder till hund här.Sömn och vila Valpar behöver vila mycket och ska ha en egen bädd eller plats där den alltid har lugn och ro. Ge den alltid möjlighet att återhämta sig ordentligt efter en aktivitet. Sömn är en viktig del av valpens utveckling. Om det finns barn i familjen är det viktigt att de låter hunden vara i fred när den är vid sin bädd. Skärma gärna av med kompostgaller vid behov. Särskilt om ni har små barn.Säkra ditt hemPlocka bort småsaker som legobitar, mynt och strumpor samt ta bort giftiga växter.Förvara rengöringsmedel och mediciner där hunden inte kommer åt.Fäst sladdarna vid väggen eller täck över dem och dra ur kontakterna när sladdarna inte används.Stoppa valpen från att ta sig ut på eventuell balkong med dörrstängare eller barngrind.Se upp med giftiga växter inomhus och i trädgården.Säkra soptunna och soppåsar.Städa upp spill av kemikalier och målarfärger i bodar och garage.Har du pool, bör den vara övertäckt när du inte har uppsikt över den.Att få hunden rumsren Grundregeln när du ska få valpen rumsren är att ge beröm, att bestraffa valpen fungerar inte och skapar bara osäkerhet. Ta ut valpen så ofta du har möjlighet, så fort den har sovit, ätit eller lekt och beröm den varje gång den lyckas kissa utomhus. En valp behöver rastas väldigt ofta för att bli rumsren, ju mer konsekvent du är i början, desto snabbare kommer den att lära sig. När den blir äldre kan den förstås hålla sig längre stunder.Ensam hemmaHunden är ett flockdjur och många hundar tycker det är jobbigt att vara ensamma hemma. En valp kan inte lämnas ensam alls och behöver tränas att vara själv. Ensamhetsträning kan ni börja med så fort valpen har blivit hemmastadd och trygg i nya hemmet. Det brukar fungera bäst när valpen är rastad, trött och nere i varv. Börja med väldigt korta stunder där du kanske bara går in i ett annat rum. När det fungerar bra så kan du prova att lämna hemmet för att gå ut med soporna eller kanske hämta posten. Efter det kan det vara läge att åka till affären eller att göra andra kortare ärenden. Gör ingen stor sak av att du lämnar hunden eller kommer tillbaka, utan förbli lugn utan att påkalla uppmärksamhet. Träna korta stunder ofta och gå inte för fort fram. Alla hundar går inte att lämna ensamma trots noggrann träning, något du måste vara beredd på innan du köper valp. En hund behöver sällskap under större delen av dagen.Motion och rastningEn valp ska inte motioneras och gå promenader men gärna röra på sig ordentligt så lek, aktivera och träna gärna samarbetsövningar från det att du får hem din valp. Det är helt individuellt när en hund kan börja motioneras men vid 10-12 månaders ålder brukar man kunna utöka promenaderna. Det är viktigt att anpassa den fysiska aktiviteten till hur din hund växer. En stor och tung ras utvecklas långsammare än en liten och lätt ras. Valpens hjärna vill ofta mer än vad kroppen klarar av men för mycket rörelse kan ge framtida hälsoproblem.Du bör även vänja valpen vid att umgås med andra människor och snälla, trygga hundar som tycker om valpar. Det är också bra att träna på att åka buss och tunnelbana eller göra ett besök i djurklinikens väntrum. Gå gärna en eller flera hundkurser. Svenska Brukshundklubben har ett bra utbud.Vaccination av valpAlla valpar bör få ett så kallat grundvaccin mot parvo, valpsjuka och hepatit. Den första vaccinationen ges vid åtta veckors ålder (det sker innan valpen lämnar uppfödaren), den andra vid tolv veckors ålder och sen den tredje revaccinationen vid ett års ålder. Därefter upprepar man vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år.Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Den ska då fyllas på årligen. Låt inte din valp träffa ovaccinerade hundar innan den har fått sin andra vaccination (vid 12 veckors ålder). Det minskar risken för eventuell smitta.Avmaskning av valpSpolmask är den mask som förekommer oftast hos hundvalpar. Efter uppfödarens avmaskning kan din valp behöva avmaskas igen. Följ instruktionerna som kommer med det preparat som hunden har ordinerats. Rådgör gärna med veterinär om du misstänker mask.Kommer din hund från ett annat land så bör du ta reda på vilka typer av mask, parasiter och andra sjukdomar som är aktuella att skydda den mot.När du ska köpa valp – lär den blir hanteradVänj valpen vid att du handskas med den. Gå igenom pälsen varje dag, kläm och känn på kropp, ben och tassar. Tänk på att inte ha bråttom när du pysslar om hunden utan gör det till en lugn och mysig stund. Att ha en hund som är van vid hantering och inte associerar det med något negativt är något du (och de som kan behöva komma att hantera din hund) kommer att ha glädje av hela hundens liv, så lägg tid på detta under valpens uppväxt. Ta gärna hjälp av andra, trygga, lugna och hundvana vuxna för att träna valpen i att bli hanterad av främmande människor.Päls Vänj valpen vid att badas och borstas. En hund behöver inte badas ett speciellt antal gånger per år utan pälskvalité och er livsstil avgör hur ofta det behövs. Hundar med mycket päls behöver regelbunden vård, med borstning och klippning eller trimning. Om hunden får tovor i pälsen kan det, förutom att strama och vara obehagligt för hunden, bli en grogrund för smuts som kan leda till hudirritation och besvär.Öron Ta för vana att kolla valpens öron. Öronen ska vara rena, ha en jämn blek färg och inte innehålla sekret och inte lukta illa. Särskilt hundar med hängande öron kan behöva hjälp med ordentlig rengöring med jämna mellanrum. Använd ett milt rengöringsmedel avsett för öron och torka av ytterörat med lite bomull eller en kompress.Mun/tänder Valpen har mjölktänder som lossnar och ersätts med vuxentänder vid 4-6 månaders ålder. Att borsta hundens tänder varje dag är ett billigt och effektivt sätt att förebygga tandproblem i framtiden. Använd gärna hundtandkräm alternativt enbart vatten, då tandkräm för människor är direkt olämpligt eftersom hundar sväljer den tandkräm man använder.Tassar och klor Vänj valpen tidigt vid att du tar på och håller i tassarna, så blir det lättare att klippa klorna. Hur ofta de ska klippas beror på klornas kvalité, vilken miljö hunden vistas i och hur mycket aktivitet den får. Varje till varannan vecka är lämpligt för de flesta hundar.Temp och allmäntillstånd Kontrollera valpens kroppstemperatur när den är frisk och lugn. Normal temperatur är 38-39 grader. Ju mer du kan och vet om hundens normala fysik, beteende och anatomi, desto lättare är det att reagera när något inte stämmer.Sjukdom, skador och risker Normalt behöver du inte ta din valp till en veterinär. Men är den hängig, haltar, har feber, klåda eller kräks och har diarré bör du kontakta din djurklinik. Likaså om valpen har fått bitsår, skärsår eller skadat sig på annat sätt. Hundar undersöker gärna saker med munnen och vissa valpar tuggar på allt. Allt för ofta opereras valpar som fått i sig föremål som sedan fastnat i tarmen.Förgiftning Några av de saker som hundar inte tål och kan bli förgiftade av är lök, salt mat och choklad, ju högre halt av kakao, desto värre. Att få i sig glykol, medicin eller rengöringsmedel kan vara direkt livshotande. Dessutom kan en del växter vara giftiga för hunden. Om hunden blir huggormsbiten är läget akut och du bör omgående uppsöka veterinär.Valpköp – att ha hemma i hundens apotekGör i ordning en egen necessär för hunden med till exempel följande innehåll:KlotångFästingplockareFörsta-hjälpen-kitBomull, koksaltFebertermometerGasbindaKompresserKirurgtejpSaxÖvrigt som är bra att ha i denna låda: vaccinationskort, telefonnummer till veterinär och dygnet runt öppet djursjukhus, försäkringsnummerChecklista när du ska köpa valp – en frisk valp har:Klara, glänsande ögon, utan sekretFuktig och sval nos, utan sekretAndedräkt som inte luktar illaRosa tandkött och vita, rena tänderRena och luktfria öronPäls med glansKöpa valp, valpköp, köpa hund, köpa valp

Djurvårdguiden

Knölar hos hund – så kan du hitta dem

Det går sällan att säga säkert vad en knöl är enbart genom att titta och känna på den. Hittar du en knöl på din hund är det bäst att låta en veterinär undersöka den och kanske ta prov från den för analys. Ett annat alternativ är att operera bort hela knölen och skicka den till laboratorium för diagnos.Hur upptäcker jag knölar hos min hund?Du bör regelbundet känna igenom din hund för att tidigt upptäcka eventuella förändringar. En knöl kan uppkomma snabbt eller växa fram långsamt. Den kan vara ömmande, kliande eller inte orsaka hunden några besvär alls. Knölar av olika slag kan uppträda överallt på hundens kropp, inte bara i huden. Andra ställen som är bra att ha koll på är mellan tår och trampdynor, kring ändtarmsöppningen, i munhålan samt i juver respektive testiklar. Om du upptäcker någon avvikelse är det en god idé att skriva ner datum, var på kroppen knölen sitter och hur stor den är (mät gärna), så att knölens tillväxt och utseende går att följa över tid. Var observant på om knölen är sårig, om hunden gärna slickar sig mot området eller verkar besvärad på annat sätt.Orsaker till knölar hos hundI veterinärmedicinen gör man skillnad på dels godartade och elakartade tumörer, dels tumörer och andra förändringar i huden. Ordet tumör betyder kort och gott ”knöl” och säger ingenting om ifall den är godartad eller elakartad. Godartade tumörer växer enbart lokalt, det vill säga de sprider sig inte till andra ställen i kroppen och de invaderar inte kringliggande vävnad. Exempel på godartade tumörer i huden är vårtor (papillom) och hudflikar (”skin tags”). Den vanligaste godartade tumörformen under huden är fettknöl (lipom). Även godartade tumörer kan vara besvärliga om de sitter på ett olämpligt ställe. En stor fettknöl i armhålan kan göra det besvärligt för hunden att gå normalt. En godartad tumör i ögonlocket kan orsaka smärtsamt skav på ögat.Elakartade tumörer (cancer) i huden är i de flesta fall primära, det vill säga ”modertumörer”. De kan dock sprida sig till kringliggande vävnader, lymfknutor eller inre organ. Det är viktigt att tidigt diagnosticera cancertumörer i huden, så att de kan avlägsnas innan de hunnit sprida sig. Exempel på elakartade hudtumörer är mastcellstumör, skivepitelskarcinom samt melanom.Många gånger är det inte en tumör som hunden har i sin hud, utan en annan slags knöl. Exempel på sådana förändringar är:Furunkel, en sorts varböld som brukar sitta mellan tårna. Furunkler är ofta smärtsamma och en hund med furunkel kan bli rejält halt.Aterom, det vill säga talgkörtelcysta. Ett aterom kan variera i storlek, i takt med att cystan fylls på och tömmer sig. I en del fall blir ateromen infekterade och de kan då snabbt växa sig stora.Reaktion efter fästing- eller insektsbett. Dessa brukar sällan se ut som tydliga knölar, utan snarare som en diffus upphöjning i huden, ofta med någon slags bett i mitten.Histiocytom är en tumörliknande knöl som uppkommer snabbt, över några veckor. Ett histiocytom består av en speciell sorts immunceller som har förökat sig hastigt. Den här knölen drabbar typiskt unga hundar, upp till tre år, och brukar uppträda på extremiteter, huvud eller öron. En del histiocytom blir såriga och kan klia, och de kan växa sig upp till ett par centimeter stora. Histiocytom brukar tillbakabildas spontant efter några månader, men många gånger väljer man att operera bort knölen för att påskynda läkningen.Cystor och andra förändringar i olika hudstrukturer. Hit hör hårsäckscysta och så kallad epidermalcysta.Böld/abscess efter exempelvis bitskada, en sticka eller annat främmande föremål kan eventuellt förväxlas med en knöl.Vad gör veterinären?Vid veterinärbesöket är sjukdomshistorien av stor vikt. Ju mer du kan berätta om hur länge knölen har funnits och hur den har ”betett” sig, desto bättre kan veterinären planera den fortsatta utredningen. Berätta även ifall du har sett andra symtom hos hunden (klåda, mag-tarmbesvär, trötthet mm). Vidare undersökning av knölen kan inbegripa cellprovtagning från knölen med en fin kanyl, vävnadsprov (biopsi) och/eller kirurgiskt avlägsnande av hela knölen. Inför större operationer är det vanligt att man röntgar lungorna för att se om det finns tecken på att tumören har spridit sig. Man brukar också ofta ta blodprov för att kontrollera om det finns någon ökad sövningsrisk. Det rekommenderas att knölen eller ett vävnadsprov skickas till laboratorium för analys. Där undersöks vilken typ av tumör det rör sig om samt om det finns misstanke om att tumörceller kan finnas kvar i hunden. Utifrån laboratorieresultatet kan man sedan avgöra om hunden behöver vidare behandling, i form av en ny operation, cellgifter eller strålning. I många fall brukar det räcka med att man håller området under uppsikt fortsättningsvis, och söker vård på nytt ifall tumören ser ut att komma tillbaka.Hur ser framtiden ut för en hund med knölar?Prognosen beror helt på vad för slags knöl det är och vad hunden får för behandling. Knölar brukar dock inte gå tillbaka av sig själva, utan det är alltid lämpligt att låta en veterinär titta på dem.

Djurvårdguiden

Kloklippning på hund – Tips och Tricks

Undvik att klippa i pulpanTräning och försiktighet är ledorden när det kommer till kloklippning. Dels måste du som djurägare lära dig klippa. Men även hunden måste lära sig att slappna av och att låta dig hantera tassarna. Du behöver inte klippa alla fyra vid samma tillfälle, utan kan ta till exempel en tass per dag.Hur hundar reagerar på kloklippning och att man håller i tassarna varierar. Vissa blir rädda medans andra inte bryr sig ett dugg. Om du har en liten valp så kan du börja vänja den direkt. Det är lika bra att de vänjer sig redan från början och får förtroende för dig och saxen.Viktigast är att inte klippa i ”pulpan”. Det är den köttiga delen mitt i klon. Om man tittar underifrån eller på ljusa klor genom att lysa igenom dem med en lampa så syns den lättare.Klipp runt klon lite åt gången. Känn med nageln vart efter. Om det börjar bli mjukt slutar du klippa. Ett bra sätt är att passa på att gosa med hunden, massera och klia. Få hunden att associera klosaxen med mys och närhet. Godis och beröm kan också vara på sin plats.Val av sax är också en viktig del. Det behöver absolut inte vara den dyraste. Men den ska vara vass. Många saxar är utrustade med ett litet skydd som hindrar dig från att klippa alldeles för mycket. Men man måste ändå vara försiktig och noggrann så det inte tar för långt. Om du råkar klippa i pulpan så kan det blöda kraftigt och hunden riskerar att bli än mer avigt inställd nästa gång saxen åker fram.Få hjälp med hundens kloklippningOm du känner dig osäker kan du kontakta någon av våra kliniker. Du kan boka en tid för kloklippning och på samma gång få tips om hur du ska göra.

Djurvårdguiden

Klåda hos hund

Har du märkt att din hund kliar sig plötsligt? Slickar den sin päls, biter sig i tassarna eller rullar runt på ett sätt du inte känner igen? Klåda hos hund är vanligare än många känner till. Hela tjugo procent av de hundar som kommer till en veterinär söker för någon form av klåda eller andra hudproblem. Har din hund klåda, vänta inte med att ta tag i bekymret. Hudproblem är ofta komplexa och kan ibland kräva både tid och ansträngningar för att komma tillrätta med.Här får du veta mer om olika typer av hudproblem, hur du förebygger dem och vilken hjälp veterinären ger.Klåda hos hund kan visa sig på olika sätt. Hunden kan klia sig, slicka sig, rulla sig mycket eller i värsta fall klia bort päls eller klia upp sår. Orsaker till klåda kan delas in i fyra grupper: parasiter, infektioner, allergier och övriga orsaker. Ofta har hunden flera problem samtidigt och det är viktigt att behandla så många som möjligt. Ibland är det lätt att hitta orsaken, men många gånger är det tålamodsprövande eftersom olika sjukdomar kan ge samma symtom.Parasiter Parasiter som ger klåda på hund är i första hand loppor, löss, rävskabb, mjällkvalster och hårsäckskvalster. Också andra parasiter kan vara aktuella, framför allt när det gäller importerade hundar eller om din hund vistats utomlands. De enda parasiter man kan se med ögat är löss och loppor. För att se mindre parasiter behöver man mikroskop.Infektioner Infektioner i huden kan uppstå efter skador av olika slag och ibland efter operation. Den vanligaste orsaken till hudinfektioner är dock underliggande problem, främst allergier. Även jästsvamp trivs när hunden har andra hudproblem. Ringorm är en annan typ av svampinfektion. Den kan smitta mellan olika djurslag och även till människa.Allergier Den vanligaste orsaken till klåda är idag olika allergier, då hunden reagerar på ämnen i fodret eller på något i omgivningen, som kvalster eller pollen. Det kan också handla om kontaktallergi eller en reaktion på till exempel läkemedel. Allergier är ofta genetiskt betingade. En del allergier är vanligare bland vissa hundraser.Övrigt Hit hör hudsjukdomar eller hudförändringar som kan orsakas av hormonella sjukdomar, immunorsakade sjukdomar,  tumörsjukdomar med mera.Förebygg klåda hos hundDet finns mycket du som hundägare kan göra för att förebygga klåda. En hund med hel och ren hud som får ett bra foder har betydligt större chans att slippa hudproblem. Med rätt skötsel och lite omsorg varje dag skapar du de bästa förutsättningarna för hundens hälsa. Här är några punkter för att förebygga hudproblem.Foder Ge din hund ett foder av hög kvalitet. Olika hundar är olika känsliga för foder och annat de får i sig. Rådgör med din veterinär om vilket foder som är bäst.Hygien Håll din hund välskött. Om den är långhårig, borsta den regelbundet och kamma ut tovor, också mellan trampdynorna. Klipp hundens klor regelbundet.Bad Bada eller duscha hunden regelbundet. Använd ett bra hundschampo, skölj och torka väl. Vissa hundar är känsliga för fukt och kan lättare få infektioner än andra. En frisk hund kan normalt badas en gång i månaden. Handlar det om att behandla en pågående hudinfektion kan du bli rekommenderad särskilda schampon att bada hunden med, ibland flera gånger i veckan.Kontroll Undersök hunden regelbundet. Gör det till en vana att inspektera hunden för att upptäcka hudproblem och annat på ett tidigt stadium. Ta för vana att undersöka tassarna och både titta och lukta i öronen. Öronproblem hos hund beror nästan alltid på ett hudproblem. Sekret från öronen eller avvikande doft är inte normalt.Olika sätt att dämpa besvärenKlådstillande medel – Finns både för invärtes och utvärtes bruk.Pälstvätt – Vid regelbunden schamponering blir pälsen fri från allergener och det hjälper att stärka hudbarriären. Det finns många olika sorters schampo.Lokal behandling – Tvätta och håll det kliande området rent.Fettsyror – Essentiella fettsyror som hjälper huden finns som spot-on-medel eller fodertillskott.Undvik exponering – En viktig del för att undvika allergisk klåda är att inte utsätta djuret för allergenen.När ska jag söka hjälp?Sök  hjälp om hunden:Kliar sig mycket.Slickar sig och rullar sig.Har kliat bort päls eller kliat upp sår.Får återkommande öroninfektionerVad gör veterinären?Klåda hos hund kan vara enkel att behandla men i många fall har den flera orsaker och det kan ta tid att komma tillrätta med problemen. Grunden till att hunden ska bli frisk är att veterinären får träffa din hund. Ibland behöver du också komma på uppföljningsbesök med din hund. Vissa sjukdomar är kroniska och då behöver du tillsammans med din veterinär hitta sätt att hantera dem långsiktigt på bästa sätt. Hos veterinären görs vanligen en hudutredning.Så här går undersökningen till:Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Hur länge klådan har pågått. – Var på kroppen hunden kliar sig. – Vad hunden äter. – Hur magen och avföringen fungerar. – Om det finns andra djur i familjen som har klåda. – Om klådan är säsongsberoende.Veterinären undersöker hunden och dess hud.Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.En behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.För att hitta orsaken till klåda tas olika slags prover, som blod-, vävnads-, parasit-, hud- och pälsprov.Behandling vid klåda hos hundMot parasitangrepp och infektioner finns det oftast effektiv behandling. Numera undviker man i möjligaste mån att behandla infektioner med antibiotika för att förhindra bakterieresistens. Din hund kan istället ordineras utvärtes behandling med särskilda schampon eller andra produkter.Vid misstanke om allergi brukar utredningen gå till så att veterinären utesluter parasiter och infektioner innan man går vidare med en allergiutredning. Behandlingen inriktar sig sedan på orsaken. Klåda som beror på allergi behandlas genom att undvika det hunden reagerar på och ibland genom vaccination. I vissa fall behövs kortison, ciklosporin eller andra läkemedel, som finns i tablettform och för lokal behandling. Utvärtes skötselråd ingår för det mesta i behandlingen vid allergi.

Djurvårdguiden

Kennelhosta hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn på flera olika smittsamma luftvägsinfektioner som ger kraftig hosta. Man skulle kunna kalla kennelhosta för hundsläktets förkylning. Det är relativt vanligt. Orsaken är olika virus och bakterier. Ibland i kombination, ibland enskilt.Kennelhosta hund symtomHundar brukar få kikhosteliknande symtom. En hund som smittas brukar insjukna inom en vecka.Hostan brukar vara kraftig och skrällande med akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ofta tills de klöks/får kväljningar. Attackerna avslutas då av att hunden får upp slem eller kräks.Hostan förvärras vanligen vid motion.Vissa hundar hostar i flera veckor men det går oftast över fortare.Feber förekommer.I vissa fall kan kennelhosta utvecklas till sekundär bakteriell lunginflammation.Kennelhosta läker oftast ut av sig själv.  Vid påverkat allmäntillstånd, hög feber eller andningssvårigheter ska veterinär kontaktas.Kennelhosta hund undersökningOm du behöver komma till veterinär så får du som djurägare svara på frågor om sjukdomsutvecklingen och hunden undersöks.Provtagning från nos, luftstrupe eller svalg kan tas. Det görs för att eventuellt kunna få svar på vilka bakterier och/eller virus det rör sig om.Hosta hos hund kan bero på mycket annat än kennelhosta så ibland behövs större utredningar. Till exempel med röntgen, ultraljud, Datortomografi, MRT och bronkoskopi.Kennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål.Kennelhosta hund behandlingInfektionen läker oftast ut av sig själv utan medicinsk behandling.Behandlingen består främst av vila och god näringstillförsel. Hunden ska inte ansträngas under eller precis efter infektion.Hundens temperatur bör kontrolleras dagligen. Normal temperatur för hund är runt 38,5 grader.Symtomen klingar oftast av efter 7-10 dagar. Det händer dock att hundar hostar i upp till en månad.Håll hunden isolerad från andra hundar under utläkningen av infektionen.Ibland rekommenderar veterinären slemlösande och/eller hostdämpande mediciner.Kennelhosta hund smittvägarKennelhosta smittar framför allt genom direktkontakt nos-nos eller via hosta och nysningar. Smittan kan även överföras genom gemensamma mat-/vattenskålar eller andra föremål. Smitta sprids snabbt exempelvis på tävlingar, utställningar, hunddagis, pensionat eller andra områden där många hundar vistas tillsammans.Det är en mycket smittsam sjukdom där flera olika smittämnen är inblandade, antingen ensamma eller i kombination. Det flesta fallen med kennelhosta är primärt orsakade av virus.De vanligaste smittämnena vid kennelhosta är hundens parainfluensavirus typ-2, hundens respiratoriska coronavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica. Andra smittämnen som kan ge hosta är hundens adenovirus typ-2 och hundens herpesvirus typ-1.Hundar kan inte smitta människor med hosta.Att förebygga kennelhostaDet finns vaccin mot tre av de smittämnen som kan orsaka kennelhosta – parainfluensa, adenovirus och Bordetella bronchiseptica. Vaccinen skyddar inte helt mot infektion men vaccinerade individer får oftast mildare symtom än ovaccinerade. Förebygg kennelhosta genom att vaccinera hunden som valp och sedan årligen.

Djurvårdguiden

Kastrera tik – När, hur och varför?

Har du funderat på att låta kastrera din tik?Förutom att hon inte kan para sig och få valpar medför kastrationen också andra effekter. En kastrerad tik kan till exempel inte drabbas av livmoderinflammation och tumörer i, eller på, äggstockarna. Dessutom kan man slippa oönskade könsbundna beteenden i samband med löp. Den största nackdelen med kastration är risk för övervikt som kan leda till flera olika sjukdomar och besvär. Här får du fakta om hur kastreringen går till, hur den kan påverka och hur du på bästa sätt tar hand om din tik efter kastreringen.Hur går det till att kastrera en tik?Kastrering innebär att veterinären går in i buken och opererar bort tikens äggstockar och livmoder (ovariehysteriektomi), eller mer sällan bara äggstockarna (ovariektomi). I regel utförs ingreppet genom ett snitt i buken från naveln och bakåt. Vissa kliniker utför även kastrering genom så kallad titthålskirurgi vilket ger mindre snitt men ofta lämnar kvar livmodern (ovariektomi).När ska man göra en kastration?Lämplig tid att kastrera en frisk tik varierar beroende på ras. Ett vanligt spann i dagsläget ligger mellan 6 månader och 1,5 år men här pågår fortsatt forskning så rådgör alltid med veterinär innan ni fattar beslut om kastration.Det kan vara en fördel med att vänta till de tiken löpt en gång, så att tillväxtzonerna får en chans att slutas. Därmed minskar risken för vissa skelettsjukdomar i framtiden. Om man vill ha medicinska fördelar av att kastrera så är det dock viktigt att inte göra det för sent. Om tiken har hunnit löpa tre gånger, minskar inte risken för juvertumör lika mycket. Det finns en diskussion om ifall det är värt att kastrera äldre tikar som redan fått juvertumörer – för att minska hormonpåverkan när de redan är ett faktum. Studierna är tydliga med att tidig kastration (före tredje löpet) är det som verkar ge pålitlig riskreduktion och det blir en mycket låg risk om kastrationen sker före det första löpet.För- och nackdelar med att kastrera en tikFörutom att en kastrerad tik inte kan få valpar, minskar risken för vissa framtida och ibland livshotande sjukdomar.Minskad risk för sjukdomar. Kastreringen gör att tiken inte kan drabbas av livmoderinflammation (pyometra) eller tumörer på äggstockarna. Om kastreringen sker före första löpet eller som senast innan hon hunnit löpa tre gånger minskar även risken för juvertumörer.Förändringar i beteendet. Kastrering gör att tiken slutar löpa och inte blir skendräktig. Normalt löper tikar mellan var femte månad till en gång per år. Cirka 40 procent av tikarna får symptom på skendräktighet efter löp. De kan bli okoncentrerade och gnälliga, börja bädda, bygga bo och bära runt på kuddar och gosedjur. De kan även gå upp i vikt, se svullna ut och få förstorade juver med mjölk. Många vill sova mycket. Brukshundar kan bli håglösa och omotiverade.Det är väldigt individuellt om man ser andra förändringar i beteende på tiken efter kastration och det blir svårt att veta säkert om de har med kastration att göra. Det finns många åsikter kring tikens mognad, klokhet och energinivå men det är ett besvärligt område att studera då det inte går att veta hur en tik skulle utvecklats som kastrerad/icke kastrerad i kombination med allt annat som händer i hennes liv! Det finns gott om studier som visar att tiken behåller sin energinivå efter kastration. Det finns studier som visar på ökade problem med reaktiva beteenden och aggression efter kastration men det är oklart om dessa hundar hade besvären före kastrationen, det vi kan uttala oss om vetenskapligt är att dessa besvär inte botas med en enkel operation.En nackdel med att kastrera sin tik är risken för övervikt. Det är bra att ge den foder anpassat för kastrerade djur och kom ihåg motionen. Extra kilon kan leda till diabetes och ledsjukdomar i till exempel knä- och höftleder.Kastrering kan också ge urininkontinens, vilket kan komma från direkt efter ingreppet till flera år efteråt. En del hundar får förändrad pälskvalitet, vissa raser anses vara mer i riskzonen för pälsförändringar, som exempel irländsk setter och cavalier king charles spaniel.Om du har en äldre, icke kastrerad tik och hon får diagnosen diabetes mellitus eller juvertumör så händer det att veterinären föreslår att ni låter kastrera henne för att minska hormonernas påverkan på dessa sjukdomar. Om din tik får diagnosen livmoderinflammation så kommer veterinären också prata operation – men det blir genast ett mer omfattande ingrepp eftersom det då är ett organ med sjukliga förändringar som måste opereras bort.Hur går det till att kastrera tik?När ni kommer till kliniken undersöker veterinären din tik för att kunna bedöma att hon är god form för att sövas och opereras.Smärtstillande. Efter undersökningen får tiken följa med till operationsavdelningen för lugnande och smärtstillande injektioner. Att ge smärtstillande före ingreppet optimerar effekten och förstärker även den lugnande sprutan så att hon är behagligt dåsig i väntan på sin tur.Sövning. När den lugnande och smärtstillande medicineringen har gett effekt är det dags för sövning. En kanyl sätts i en ven för att kunna ge hunden narkosmedel. Därefter intuberas hunden, det vill säga att den får en andningsslang i luftstrupen. Till tuben kopplas sedan syrgas och narkosmedel för att underhålla narkosen under ingreppet.Operation. Området kring naveln rakas och tvättas. Tiken flyttas in till operationssalen där steriltvätt sker och veterinären väntar. Kirurgen dukar in patienten i sterila dukar och operationen kan börja. Livmoder, äggledare och äggstockar avlägsnas.Säkerhet. Under hela narkosen anpassas och justeras narkosdjupet för bästa säkerhet. Övervakningsinstrument mäter bland annat syrgasmättnad i blodet, hjärtfrekvens, ventilation och temperatur. Hunden får också intravenöst dropp för att främja cirkulationen och syresättningen.Uppvak. När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din tik vakna lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får hon ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när hunden är helt vaken och operationssåret kontrollerat som hon kan åka hem.Efter kastrationenGe henne mat och vatten först när hon är helt vaken och stadig på benen. De första portionerna ska vara små. Låt henne vila lugnt och tyst hemma med en filt över sig för att förhindra avkylning.Se till att din tik tar det lugnt efter operationen så att såret läker fint. Hon ska ta det lugnt i upp till tre veckor. Under några dagar efter operationen får hon stå på smärtlindring och inflammatorisk medicin. Du ger tiken medicinen hemma enligt anvisning från veterinären som opererat.Kragen ska sitta på hela tiden tills stygnen tas bort. En vanlig komplikation efter operationen är infektion för att hon, eller någon annan hund, har slickat på såret. En infektion gör ofta att läkningen tar längre tid och det finns risk att stygn behöver sättas om, därför är det mycket viktigt att ha strikt krage på under hela sårläkningsperioden.Rasta tiken försiktigt i koppel. Operationssåret och buken behöver läka under minimal belastning, ska hon inte hoppa, leka eller ansträngas på annat sätt.Kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontakta din djurklinik för råd och eventuell läkningskontroll.Vill du boka en tid för rådgivning så kan du göra det hos en av våra kliniker eller träffa en av våra veterinären online via videosamtal.

Djurvårdguiden

Kastrera en hanhund – Vad, hur och varför?

För en del hundägare är det viktigaste att hunden inte ska kunna para sig. Andra vill få bukt med oönskade beteenden, revirmarkerande eller stress när tikar i närheten löper. Ta dig tid till att diskutera det ordentligt med en veterinär. Vid beteendeproblem bör man även kontakta duktig hundinstruktör.Det finns också nackdelar med kastration. Den största baksidan är eventuell övervikt, som kan vara en fara för hundens hälsa. En debatt pågår också i hundvärlden där många ser med oro på att kastration av friska hundar har ökat då det minskar avelsbasen och kan leda till matadoravel där enstaka hanhundar används i för hög andel inom en ras.Här får du fakta om hur kastreringen går till, hur den kan påverka och hur du på bästa sätt tar hand om hunden efter kastrationen.Hur går det till?Kastration kan göras permanent kirurgiskt eller tillfälligt kemiskt med ett chip. Det finns två huvudsakliga kirurgiska metoder – en där det görs ett litet snitt framför pungen vid penis (prescrotal) och testiklarna förs ut en och en via samma snittyta. Vid den andra metoden så anläggs snittet vid pungen (scrotalt) och testiklarna förs ut genom ett, många gånger, större snitt. Det finns olika medicinska lägen där den ena eller den andra metoden kan vara en fördel och det är också en smaksak beroende på vilken veterinär som kastrerar. Eftersom testiklarna tas bort så upphör hundens förmåga att befrukta en tik men fertila spermier kan ligga kvar i sädesledarna i några veckor efter ingreppet.Kemisk kastration innebär att hunden får ett chip insatt under huden (i normalfallet sätts chippet under nackskinnet). Det utförs på vaken hund och räcker antingen 6 månader eller 12 månader beroende på storlek på chippet. Storleken på hund har ingen betydelse då substansen påverkar hormonsystemet oberoende av antal kilo kroppsvikt. Jämför detta med en vanlig vaccination som riktar sig mot hundens immunförsvar – även där är kroppsvikten utan betydelse för doseringen. Effekten av chippet är att allt testosteron i hundens kropp utsöndras och sedan sker ingen nyproduktion. Tillverkaren av chippet varnar därför för att de första 2v (upp till 8 veckor i enstaka extrema fall) så kan en ökning i könsbundet hanhundsbeteende ses.Ofta används chippet som ett sätt att förutspå hur hanhunden svarar på kastration; och det kan vara värt att prova men det är inte garanterat att det blir på det sättet.När ska man göra det? Kastration före eller efter könsmognad är en avvägningsfråga. Det finns kända för- och nackdelar med båda varianterna och det pågår fortsatt forskning kring detta. Därför är det viktigt att hundägare och veterinär pratar igenom alternativen innan beslut om lämplig ålder för enskild patient fattas.Kastrera en hanhund – För- och nackdelarFörutom det uppenbara, att en kastrerad hund inte kan befrukta tikar, kan kastrering också ge andra effekter. Ibland leder det till förändringar i beteendet, men kastration bör inte ses som en genväg till en hund med mildare temperament.Förändringar i beteendet. Hos hanhundar kan kastrering framförallt påverka en del könsbundna beteenden. Till exempel kan aggressivitet mot andra hanhundar minska liksom stress i kontakten med löpande tikar. Även urinmarkerandet brukar avta. Det förekommer också hanhundar som får en ökad osäkerhet av att bli kastrerade (eftersom testosteronet försvinner) och därför blir mer benägna att bete sig illa nära andra hundar. Området är svårstuderat och svårutvärderat men rikt av åsikter.En kastrerad hane kan fortsätta försöka para tikar. Det kan därför fortsätta vara svårt att ha höglöpande tikar nära en kastrerad hane, antingen för att han ändå begriper vad han kan göra eller för att tiken är väldigt insisterande. En kastrerad hane kan inte göra tiken dräktig men det kan fortfarande bli en ”hängning” där hanen sväller fast och de riskerar mekaniska skador båda två.Mindre risk för prostatabekymmer. På ålderns höst drabbas kastrerade hundar i lägre utsträckning av prostatabekymmer, som är vanliga hos icke kastrerade hundar.Risk för övervikt. En nackdel med att kastrera en hanhund är risken för att den ska bli överviktig. Hormonförändringen efter kastrationen gör att ämnesomsättningen minskar och att hundens aptit ökar. Man bör dra ner på fodret efter kastration och förstås öka på motionen. Det vanligaste problemet är att en överviktig hund kan få diabetes och ledsjukdomar i till exempel knä- och höftleder.Läs mer om övervikt här.Kastrering riskerar att geurininkontinens även hos hanhundar.Kastrering vid sjukdom. För vissa sjukdomar ingår kastration som behandling. Det gäller vissa tumörsjukdomar, prostataförstoring och bråck i analregionen (s k perianalbråck). Det är sjukdomar som underhålls av könshormonet testosteron.Inför kastrationenOm du väljer att låta kastrera din hanhund är det bra att förbereda den på bästa sätt. När du sedan får hem honom efter ingreppet är det viktigt att han tar det lugnt ett tag.Tänk efter om ni kan göra något åt pälsen före ingreppet– långhåriga raser som kan klippas bör göra det, trimraser kan med fördel vara nyfriserade för att slippa göra det när de är nyopererade. Det är dock inte lämpligt att trimma pälsen hårt de närmaste dagarna före operationen då de små skadorna i huden kan infekteras och leda till att det kirurgiska ingreppet måste skjutas fram.Dagen före kastrationen ska din hund badas med ett klorhexidinschampo, fråga efter en bra sort på din djurklinik. Det är för att optimera hygienen vid ingreppet. För att minimera risken för kräkningar vid narkosen ska han fasta från midnatt kvällen innan operationen men får dricka vatten samma morgon. Han ska också rastas ordentligt före besöket.Hur går det till att kastrera en hanhund?När ni kommer till kliniken undersöker veterinären din hund för att kunna bedöma att han är i god form för att sövas och opereras.Smärtstillande. Efter undersökningen får han följa med till operationsavdelningen för lugnande och smärtstillande injektioner. Att ge smärtstillande före ingreppet optimerar effekten av den lugnande medicinen och narkosen.Sövning. När den lugnande och smärtstillande medicineringen har gett effekt är det dags för sövning. Hunden får ett narkosmedel i blodet via en kanyl som satts i en ven. Därefter intuberas hunden, det vill säga att den får en andningsslang i luftstrupen. Till tuben kopplas sedan syrgas och narkosmedel för att underhålla narkosen under ingreppet.Området kring pungen och penis rakas och tvättas. Hunden flyttas in till operationssalen där steriltvätt sker och veterinären väntar. Kirurgen dukar in patienten i sterila dukar och operationen kan börja. Testiklarnas blodtillförsel knyts av med tråd som kommer försvinna av sig själv och själva testiklarna tas bort.Säkerhet. Under hela narkosen anpassas och justeras narkosdjupet för bästa säkerhet. Övervakningsinstrument mäter bland annat syrgasmättnad i blodet, hjärtfrekvens, blodtryck, ventilation och temperatur. Hunden får också intravenöst dropp för att främja cirkulationen och syresättningen.Uppvak. När sista stygnet är satt och dukarna tagits av får din hund vakna lugnt nedbäddad i sin bur under uppsikt av en djursjukskötare. Vid behov får han ytterligare en smärtstillande injektion. Det är först när hunden är helt vaken och operationssåret kontrollerat som han kan åka hem.Efter kastrationenGe honom mat och vatten först när han är helt vaken och stadig på benen. De första portionerna ska vara små. Låt honom vila lugnt och tyst hemma med en filt över sig för att förhindra avkylning.Se till att din hane tar det lugnt efter operationen så att såret läker fint. Han ska ta det lugnt i upp till två veckor. Under några dagar efter operationen får han smärtlindrande och inflammatorisk medicin. Du ger medicinen hemma enligt anvisning från veterinären som opererat.Kragen ska sitta på hela tiden tills stygnen tas bort. Ibland sys även huden med tråd som försvinner av sig självt. En vanlig komplikation efter operationen är infektion för att han, eller någon annan hund, har slickat på såret. En infektion gör ofta att läkningen tar längre tid och det finns risk att stygn behöver sättas om.Rasta honom försiktigt i koppel. Operationssåret behöver läka under minimal belastning, ska han inte hoppa, leka eller ansträngas på annat sätt.Kontrollera såret dagligen. Det ska läka utan svullnad, rodnad, blödning, vätskeutträde och/eller påtaglig ömhet. Om du är osäker på hur läkningen fortskrider, kontakta din djurklinik för råd och eventuell läkningskontroll.Kryptorkida hundarDet förekommer kryptorkida hanar där en eller båda testiklarna inte befinner sig i pungen (scrotum). Dessa testiklar är ofta mindre och ligger antingen i ljumsken eller i buken. I dessa fall kan man inte operera hunden enligt beskrivningen ovan utan man kan behöva öppna ett större snitt i buken (mer likt kastration av tik). De testiklarna som ligger på ett felaktigt ställe är ibland inte fertila (inga livsdugliga spermier produceras) men de producerar fortfarande könshormoner. Dessa testiklar kan ha en högre benägenhet att utveckla tumör eller testikelomvridning så även om det är ett besvärligare ingrepp är det att rekommendera.Kryptorkism anses vara ärftligt men det kan hoppa någon generation, och det är därför inte rekommenderat att avla på kryptorkida hanar. De flesta valpar har sina testiklar nere vid besiktning vid 8 veckors ålder men diagnosen kryptorkid anses ställas först om de inte vandrat ner vid 6-8 månader.Kastrerade hanhundar och utställningAtt kastrera friska hundar blev tillåtet 1988 i Sverige. Eftersom det tidigare var förbjudet har kastreringarna ökat sedan dess. Av oro över hur detta påverkar våra hundars mentalitet vid utställning och avkommebedömningar har Svenska Kennelklubben från och med den 1 januari 2017 infört förbud att ställa ut hanhundar som är kastrerade. De kemiskt kastrerade får deltaga men efter 6 månaders karenstid efter att chippet förväntas ha slutat verka.Vill du boka en tid för rådgivning så kan du göra det hos en av våra kliniker.

Djurvårdguiden

Vindruve-/russinförgiftning hos hund

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för hundens njurar och orsaka akuta njurskador, vilket är livshotande. Det saknar betydelse vilken färg druvorna har och om de är kärnfria eller inte.Det är oklart vilken mekanism som ligger bakom den toxiska effekten av russin/vindruvor och den toxiska mängden varierar. Så lite som intag av enstaka russin/vindruvor kan ge symtom. I andra fall kan en betydligt större mängd intas utan att symtom iakttas. Varför vissa individer tycks tåla russin/vindruvor bättre än andra är okänt.Förebygg vindruve-/russinförgiftning hos hundFör att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din hund inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din hund får i sig så långt det är möjligt.Vindruve-/russinförgiftning hos hund – symtomI de fall symtom iakttas är kräkningar inom ett par timmar efter intag dominerande. Snabbt utvecklad diarré kan också förekomma. Dessa symtom ses i regel från 2-48 h efter intag. Övriga symtom kan vara:BuksmärtaVinglighet/svaghetSymtom på njurskador som minskad urinering/utebliven urinering men även ökad urinering, ökad törst mmDessa symtom är livshotande och uppträder i regel så sent som flera dygn efter intag av russin/vindruvor. Tillståndet kräver intensivvård.Kontakta alltid veterinär om din hund får ett eller flera av dessa symtom.Försök aldrig få din hund att kräkas själv. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge hunden salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte hunden salt, den kan få saltförgiftning istället. Hunden ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär. Om du misstänker att din hund är förgiftad, kontakta veterinär direkt så får du hjälp.Förgiftning hos hund – undersökningVeterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat: – Vad och hur mycket du misstänker att din hund fått i sig. – Hur länge har symtomen pågått. – Har hunden haft problem tidigare. – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.Veterinären undersöker hunden.Prover tas utifrån misstanke om vad som kan ha intagits och behandlingen inledsEn eventuell fortsatt behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Djurvårdguiden

Hur vanligt är cancer hos hundar?

I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla hundar över tio års ålder dog av cancer. En annan undersökning visade att ungefär 23 procent av alla hundar dör av någon cancersjukdom. Det beräknas att en av fyra hundar äldre än två år dör av cancer.Hur får hundar tumörer »Cancer hos hund – upptäckt och behandling »Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om du vill ha din hund undersökt.Tyvärr drabbas våra hundar ibland av cancer.

Djurvårdguiden

Viktiga tips för tassarna i vinter

Viktiga tips för tassarna i vinterHundens tassar kräver förstås kärlek och omsorg hela året men under höst och vinter, när kyla, väta och saltade trottoarer sliter mer än vanligt på tassarna, så är det bra med lite extra uppsikt och omvårdnad. Regelbundenhet är viktigt. Gör det till en rutin att gå igenom tassarna varje dag. Titta på trampdynor, klor och eventuell päls mellan tårna. En daglig genomgång kan spara både onödigt lidande och pengar samtidigt som det bidrar till en nära relation mellan dig och din hund.Nedan tipsar vi dig om vad som är viktigt att tänka på och hur du kan minimera risker för besvär och problematik hos din älskling.Klipp klornaKloklippningen är extra viktig vintertid eftersom klorna ofta slits mindre då jämfört med på sommaren. Låter man klorna bli för långa så leder det till ökad risk för klobrott och felställningar. Passa också på att titta efter hur hunden sliter på sina klor. Ett ojämnt slitage är ofta tecken på att något är fel och att hunden behöver undersökas av veterinär.Ansa lång pälsHar du en ras med mycket päls mellan tårna så behöver den klippas ner ordentligt för att det inte ska fastna snö och isbildning i den. Det kan skava, bilda sår och sprickor samt smälta och därmed bidra till väta och fukt som inte torkar ordentligt. Något som i värsta fall leder till jästsvamp och bakterieinfektioner.Använd skor eller fet salvaDet bästa sättet att undvika sår i tassarna är genom att använda skor eller en skyddande fet salva. Skare, grus och is kan gå hårt åt tassarna och i värsta fall riva upp sår som gör ont och riskerar att bli infekterade. Raser med mindre päls i tassen har en ökad risk för sårskador så för dem rekommenderar vi skor medan de lite större hundarna med riklig päls brukar kara sig bra med någon form av fet salva.Torka blöta tassar nogaFukt som inte tas om hand är en grogrund för både jästsvamp och bakterieinfektioner. Vi rekommenderar att man använder en ren frottéhandduk eller en klassisk plutoduk för att torka tassarna med. Det bör ske efter varje promenad.Håll koll på vägsaltetVägsaltet torkar ut huden, sliter på tassens skydd och gör hunden mer benägen att slicka rent sina tassar. Det kan skapa problem med infektioner och vara farligt för hunden om den får i sig för mycket salt. Även här rekommenderar vi fet salva inför promenaden.Kontakta veterinärSlutligen uppmanar vi dig att kontakta veterinär:Om tassen är röd, vätskar, kliar eller får problem med fuktande infektion.Om det finns en spricka i en klo eller om klon står ut åt fel hållOm hunden har ihållande eller återkommande rodnad i tassarna. Det kan bero på underliggande allergi som behöver utredas.

Djurvårdguiden

Hur stor risk är det att min hund får fästingar?

Hur stor är risken att min hund får fästingar?Är du orolig att hunden ska få en fästingburen sjukdom? De flesta känner till riskerna med fästingar. Men man ska också komma ihåg att det ska mycket till för att drabbas av symtom. De flesta fästingar bär inte på smitta. Dessutom behöver din hund inte bli sjuk även om den blivit smittad. Olika hundar drabbas olika mycket. En del hundar bor i städer, andra på landet. En del hundar gillar att ”dyka in” i växtlighet medan andra hellre håller sig till vägar och stigar och inte drabbas lika mycket.När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10-20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur eller en människa ska passera. Ofta är det möss eller sorkar som är värddjur, men fästingar kan också sätta sig på hundar och katter.Fästingen kryper runt en stund på djuret för att hitta ett bra ställe att sätta sig på innan den biter. Fästingen sitter i 3–11 dagar och suger blod, sedan släpper den taget.Hittar du en fästing på din hund är det  viktigt att ta bort den så fort som möjligt. Gör det till en vana att undersöka ditt djur regelbundet under fästingsäsongen.Hundar som vistas mycket i naturen drabbas oftare av fästingar än hundar som mest vistas i stadsmiljö.Fästingburna sjukdomarDe flesta fästingar bär inte på någon smitta och även om de gör det behöver smittan inte överföras till din hund, men självklart finns det en risk. De sjukdomar ditt djur kan få är främst Borrelios och en infektion som heter Anaplasmos. Både infektion med Borrelia och Anaplasma är vanligt hos hund, men det är ovanligt att det leder till symptom. Katter kan också bli infekterade Anaplasma men det är ovanligt att de blir sjuka. Kliniska symtom på Borrelia hos katt har inte verifierats i litteraturen.Om du vill ha din hund undersökt för eventuella fästingburna sjukdomar hittar du din närmsta djurklinik här eller kontakta Evidensia Min Veterinär här för en videokonsultation.Hur stor är risken att min katt får fästingar? »Om fästingar på katt »Om fästingar på hund »Så här tar du bort fästingar »Fästingmedel för hund och katt »FästingreceptVill du ha ett fästingrecept och fästingmedel direkt hem kan du boka en videokonsultation med en veterinär direkt i mobilen här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen