Att undvika förgiftning hos hund och katt

Har din hund eller katt fått i sig något olämpligt? Vet du vilka ämnen som är farliga? Förgiftningar hos hund och katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra för djuret. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter och hundar. Ofta är det bråttom när djuren kommer in till akuten och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar och ibland önnu längre tid. Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få ditt djur att kräkas själv.

Vanliga typer av förgiftningar

Choklad

Innehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är gidtigt för hundar och katter. Symtom kommer efter 4-24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Kontakta veterinär om djuret ätit choklad. Försök bedöma hur mycket det ätit och hur hög kakaohalten är. Har hunden ätit mycket choklad, åk in akut.

Råttgift

Luktar och smakar got för hundar och katter. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att djuret får i sig råttgift, åk direkt till veterinär.

Läkemedel

Läkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.

Liljor och andra växter

Blad och blommor kan vara farliga för främst katt. Krukväxten julstjärna är mycket giftig. Även julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är olämliga att ha hemma. Alla äkta liljor, av släktet Lillium spp, är kraftigt giftiga för katter och kan skada njurarna. Även påskliljor och pingstliljor kan vara giftiga till viss grad. Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär.

Lök

Alla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge hundar och katter svår blodbrist och skador på inre organ. Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

Russin och vindruvor

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket djuret tål. Så lite som ett russin kan vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.

Glykol

Finns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta fungera. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol.

Vad kan du göra själv?

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad ditt djur inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad ditt djur får i sig så långt det är möjligt.

Har ditt djur ätit något giftigt eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för djuret? Ta noga reda på vad djuret har ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. Kontakta sedan din närmsta klinik eller djursjukhus. Vid besök ta om möjligt med det djuret fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken. Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.

Svårbedömda symtom

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att djuret får feber, är trött, hängigt, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan var att djuret kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.

Vad gör veterinären?

 1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  • Vad och hur mycket du misstänker att ditt djur fått i sig.
  • Hur länge symtomen pågått.
  • Om djuret haft problem tidigare.
  • Finns råttgift där ditt djur vistas?
  • Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt?
 2. Veterinären undersöker hunden och dess hud.
 3. Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
 4. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 5. En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge djuret dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan ditt djur skrivas in.

Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man hunden eller katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp, ibland medicin. En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig. Måt råttgift kan vi behandla med medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen