Rabies hund

Rabies är en fruktad sjukdom som tack och lov inte funnits i Sverige sedan 1800-talets slut. Det finns dock risk att den återkommer via smittade vilda eller tama djur. Smugglingen av hundar innebär en ökad risk att det händer. Rabies kan drabba alla sorters varmblodiga däggdjur och sjukdomen är dödlig.

Rabies hund symtom

Viruset som orsakar rabies ger beteendeförändringar av olika slag. Olika djurarter drabbas på olika sätt. Har symtom hunnit utvecklats leder sjukdomen så gott som alltid till döden. Det varierar mycket hur lång tid det tar för hunden att utveckla symtom från det att den blivit smittad. Oftast cirka 1 månad, men det varierar mellan en vecka och flera år. Det varierar också mycket vilka symtom olika hundar utvecklar.

Symtom som drabbar hundar:

Det börjar vanligen med lindrig förändring av temperament och beteende.

 • Skygghet, osäkerhet – drabbar hundar som normalt är sociala.
 • Aggressivitet, bitskhet – drabbar hundar som normalt är lugna och tillgivna.
 • Tillgivenhet – drabbar hundar som normalt är skygga.

Senare utvecklas i en del fall ett mycket aggressivt beteende på drabbade hundar:

 • Sällan sitter och ligger.
 • Är rastlösa och nervösa.
 • Får aggressiv blick, vidgade pupiller.
 • Biter djur, människor och föremål.
 • Äter allt möjligt konstigt såsom sten.
 • Blir känsliga för ljus.
 • Blir känsliga för ljud.
 • Intensivt dreglande och oförmåga att dricka – en följd av påbörjad svalgförlamning. Detta symtom är orsaken till att rabies även kallas vattuskräck.

Ibland utvecklas också en så kallad stum form av rabies:

 • Hunden är tyst.
 • Biter endast vid provokation.
 • Slöhet.
 • Hunden gömmer sig gärna.
 • Intensivt dreglande och oförmåga att dricka – en följd av påbörjad svalgförlamning.
 • Detta symtom är orsaken till att rabies även kallas vattuskräck.

Ytterligare längre fram i förloppet:

 • Vinglighet.
 • Förlamningar – i bakben och fortsätter även till framben.
 • Förlamning i käke och svalg.
 • Krampanfall.
 • Andningsförlamning.

En hund som visar symtom dör vanligen inom några dagar.

Rabies vaccination hund

Lyckligtvis kan rabies förebyggas med vaccin.

Vaccination mot rabies ges till hundar som ska med på resor och sedan återkomma till Sverige. Första vaccination kan ges tidigast vid tre månaders ålder.

Vacciner finns både för djur och människor.

Vad gör man om en hund drabbas av rabies?

 • En hund, eller annat djur, som misstänks kunna ha fått smittan ska omedelbart isoleras och får inte komma i kontakt med varken människor eller djur.
 • Vid misstanke om rabies måste veterinär kontaktas enligt lag.
 • Det finns ingen behandling mot rabies.
 • Misstänker man att en hund drabbats bör den avlivas för att slippa lidande.
 • För att en veterinär ska kunna ställa en säker diagnos måste hunden obduceras.

Rabies hund smittvägar

Rabies är en så kallad epizootisjukdom. En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man stänger in djuret inomhus och ser till att det inte kommer i kontakt med andra djur eller människor.

Andra djur som kan ha blivit bitna av det misstänkt rabiessmittade djuret måste också stängas in och isoleras från djur och människor.

 • Sjukdomen orsakas av ett lyssavirus. Viruset är beroende av att spridas från individ till individ. Det är känsligt och överlever inte ute i miljön.
 • Mårdhundar, rödrävar och gatuhundar är i Europa de vanligaste smittbärarna.
 • Viruset finns i det smittade djurets kroppsvätskor.
 • Viruset sprids främst via bett eftersom de som drabbas vanligtvis blir aggressiva och bitska.
 • Kontakt med slemhinnor, till exempel saliv i ögonvrån, utgör en hög smittrisk.
 • Viruset går sedan via nervbanor till hjärnan där det orsakar inflammation. Det sprids sedan ut till hundens kroppsvätskor, framförallt saliven.
 • En smittad hund kan smitta andra även innan den fått symtom.
 • Viruset smittar inte genom oskadad hud.
 • Risken för både hundar och människor att bli smittade är förstås hög i länder med rabies hos gatuhundar.
 • Alla varmblodiga däggdjur kan smittas.
 • Det finns ett liknande virus som drabbar fladdermöss och ger en rabiesliknande sjukdom.

Var finns rabies?

Sjukdomen finns spridd över stora delar av världen.

 • Rabies finns i dagsläget inte i Sverige.
 • Andra fria länder är Norge, Island, Australien, Nya Zeeland, Japan och Storbritannien.
 • Det förekommer i Europa, framför allt i några östeuropeiska länder, och i Nord-, Syd- och Centralamerika.
 • Det är relativt vanlig i Asien och Afrika.

Förebyggande åtgärder i Sverige

Rabies förebyggs genom vaccinering. Ska din hund ut och resa ska den rabiesvaccineras.
Särskilda införselkrav gäller. Läs om det hos Jordbruksverket.

Smitta till människa

Cirka 50 000 människor dör årligen i rabies. Om du reser till länder där rabies finns ska du undvika kontakt med okända varmblodiga djur såsom gatuhundar. Det är förstås extra viktigt när det gäller hundar och andra djur med avvikande beteende. Tänk på att de kan smitta även utan att ha utvecklat symtom.
Läs om rabies hos människa hos Folkhälsomyndigheten.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen