Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Magkatarr hund

Magkatarr är detsamma som gastrit, en inflammation i magsäckens slemhinna. Magkatarr är en mycket vanlig anledning till att hundägare uppsöker veterinär.

Det finns akut och kronisk magkatarr samt primär och sekundär magkatarr. Magkatarren benämns kronisk om den pågår under mer än tre veckor. Den är primär om problemet endast berör magsäcken och sekundär om orsaken härstammar från annan kroppsdel än magsäcken. Av förståeliga själ brukar det vara betydligt svårare att råda bot på sekundär magkatarr än primär. Sekundär magkatarr är ofta även kronisk. Magkatarr hos hund kan ge alltifrån lindriga besvär till mycket allvarliga sådana. Ibland går det så långt som till magsår. Då leder inflammationen till sår i magsäckens slemhinna.

Orsaker till magkatarr hund:

 • Din hund kan ha fått i sig ett främmande föremål som orsakar problem i magsäckens slemhinna.
 • Den kan också ha fått i sig något som retar slemhinnorna, till exempel kan läkemedel som antiinflammatoriska mediciner och antibiotika leda till magkatarr om hunden är känslig mot dessa.
 • Hunden har en virusinfektion.
 • Stressad magslemhinna kan uppstå vid foderbyte.
 • Hunden har ätit något den är allergisk mot.
 • Njurskador/njursvikt.
 • Leverskador.
 • Tumörer.

Magkatarr hund symtom

 • Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. Ofta direkt efter intag av mat eller dryck, men ibland dröjer det. Hundar kan dock ha magkatarr även utan att kräkas.
 • Kräkningarna kan se mycket olika ut. Slemmiga kräkningar. Blodiga kräkningar kan uppkomma vid ofta förekommande kräkningar, då små blodkärl kan skadas. Gul/grönfärgade kräkningar, färgen kommer från galla (kroppsvätska som bildas i levern).
 • Illamående.
 • Rapande.
 • Gräsätande.
 • Trötthet.
 • Dålig aptit.
 • Viktminskning.
 • Smärtande buk.
 • Dålig andedräkt.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Krökt hållning. Hunden kan ställa sig med böjda framben och raka bakben i ett försök att lindra buksmärta.
 • Avföringen kan bli mörk om den innehåller blod från magsäcken.

Kontakta alltid veterinär om hunden:

 • Inte kan behålla vatten. Det kan snabbt leda till uttorkning.
 • Kräks ofta (5-6 gånger på en dag).
 • Har kräkningar med stor volym.
 • Har blod i kräkningarna.
 • Kräks upp osmält mat.
 • Fortsätter att kräkas under längre tid än ett dygn.
 • Visar svaghet/slöhet.
 • Är nedstämd.
 • Har buksmärta.
 • Kan ha fått i sig en främmande kropp, något giftigt eller ett läkemedel som kan störa magslemhinnorna.
 • Om du är osäker på om ditt djur behöver vård.

Behandling magkatarr hund hemma

Om besvär med kräkningar endast pågått kortare tid, din hund är pigg, och du vet att den inte fått i sig gift eller någon främmande kropp kan du prova att behandla hunden själv.

Om din hund eller katt kräks ett par gånger och annars mår bra, är det lämpligt att hålla igen på fodret under en period på 12-24 timmar. Däremot ska man vara försiktig med att begränsa vattenintaget. En hund som kräks blir lätt uttorkad och ska alltid ha fri tillgång till vatten. Om hunden inte dricker självmant bör man ge den vatten i små mängder ofta.

När djuret slutar att kräkas ska man sakta introducera foder igen. Skonkost rekommenderas. Det finns att köpa färdigblandat. Ge en liten portion först, en tesked till en matsked. Om djuret får behålla det i 2 timmar kan givan upprepas. Öka sedan gradvis mängden över 24-48 timmar. När djuret helt återhämtat sig kan det vanliga fodret börja blandas in med skonkosten. Återgå helt till det vanliga fodret efter några dagar. Om hunden börjar må dåligt när den får mat får man backa och minska fodervolymen igen.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären utför en mag-tarmutredning.
 • Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen varit och så vidare. Därefter genomförs en noggrann undersökning av hunden, vilket inkluderar att veterinären känner igenom buken.
 • Med gastroskopi undersöks magsäcken och vävnadsprover/biopsi kan tas. Man ser då också om hunden har andra sjukdomar såsom magsår, tumörer, nedsvalda föremål.
 • Blodprover kan visa om magkatarren grundar sig i en annan sjukdom.
 • Ibland utförs undersökning med röntgen eller ultraljud.

Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till på undersökningen. Om ingen bakomliggande orsak/sjukdom hittas behandlas symtomen enligt ovanstående råd.

Här kan du läsa mer om magtarmproblem hos hund.