Magkatarr hos hund

Magkatarr är detsamma som gastrit - en inflammation i magsäckens slemhinna. Magkatarr är en vanlig anledning till att hundägare uppsöker veterinär.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Det finns akut och kronisk magkatarr samt primär och sekundär magkatarr. Magkatarren benämns kronisk om den pågår under mer än tre veckor. Den är primär om problemet endast berör magsäcken och sekundär om orsaken härstammar från annat organ än magsäcken. Sekundär magkatarr är ofta även kronisk och är svårare att bota då orsaken finns i underliggande sjukdom i annat eller andra organ i kroppen. Magkatarr hos hund kan ge alltifrån lindriga besvär till mycket allvarliga sådana. Ibland går det så långt som till magsår. Då leder inflammationen till sår i magsäckens slemhinna.

Orsaker till magkatarr hos hund

 • Din hund kan ha fått i sig ett främmande föremål som orsakar problem och retning i magsäckens slemhinna.
 • Den kan också ha fått i sig något som irriterar slemhinnorna, till exempel kan läkemedel som antiinflammatoriska mediciner och antibiotika leda till magkatarr.
 • Hunden har en virusinfektion.
 • Magslemhinna kan påverkas vid foderbyte.
 • Hunden har ätit något den är allergisk mot.
 • Njurskador/njursvikt.
 • Leverskador.
 • Tumörer.

Symtom på magkatarr

 • Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. I vissa fall direkt efter intag av mat eller dryck, i andra fall framförallt när hunden är tom i magen, exempelvis nattetid. Hundar kan dock ha magkatarr även utan att kräkas.
 • Kräkningarna kan se mycket olika ut: slemmiga; blodiga som ett resultat av inflammerad, lättblödande magsäcksslemhinna samt frekventa uppstötningar/kräkningar; eller gul/grönfärgade -  färgen kommer från galla.
 • Illamående.
 • Rapningar/uppstötningar.
 • Gräsätande.
 • Trötthet.
 • Dålig aptit.
 • Viktminskning.
 • Smärtande buk.
 • Dålig andedräkt.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Krökt hållning. Hunden kan ställa sig med böjda framben och raka bakben i ett försök att lindra buksmärta.
 • Avföringen kan bli mörk om den innehåller blod från magsäcken.

Kräkningar är det vanligaste symtomet vid magkatarr. Ofta direkt efter intag av mat eller dryck, men ibland dröjer det. Hundar kan dock ha magkatarr även utan att kräkas.

Kontakta alltid veterinär om hunden:

 • Inte kan behålla vatten. Det kan snabbt leda till uttorkning.
 • Kräks ofta (5-6 gånger på en dag).
 • Har kräkningar med stor volym.
 • Har blod i kräkningarna.
 • Kräks upp osmält mat.
 • Fortsätter att kräkas under längre tid än ett dygn.
 • Visar svaghet/slöhet.
 • Är nedstämd.
 • Har buksmärta.
 • Kan ha fått i sig en främmande kropp, något giftigt eller ett läkemedel som kan störa magslemhinnorna.
 • Om du är osäker på om ditt djur behöver vård.
Behöver du hjälp med din hund som kräks hittar du närmaste klinik/djursjukhus här. Du kan även få hjälp och råd genom att boka ett videomöte med veterinär i mobilen. 

Behandling magkatarr hund hemma

Om besvär med kräkningar endast pågått kortare tid, din hund är pigg och du vet att den inte står på läkemedel eller fått i sig något giftigt eller något främmande föremål, kan du prova att behandla hunden själv.

Om din hund kräks ett par gånger och annars mår bra kan man välja att hålla igen på fodret under en period på 12-24 timmar. Dock rekommenderas att man redan då de första kräkningarna noterats ge mat (skonkost) men då i mycket små ransoner – en tesked till en matsked beroende på hundens storlek. Däremot ska inte vattenintaget begränsas. En hund som kräks blir lätt uttorkad och ska alltid ha fri tillgång till vatten. Om hunden inte dricker självmant bör man ge den vatten i små mängder ofta. Skonkost finns att köpa färdiglagad i välsorterade djurbutiker, vissa apotek och hos din veterinär. Maten är extremt lättsmält och komponerad särskilt för att lugna och "läka" en irriterad magtarmkanal. 

Väljer man att ta bort maten helt under en kortare period (max 24 h) ska man sakta introducera foder igen. Skonkost rekommenderas. Det finns att köpa färdiglagat blöt- och torrfoder. Ge en liten portion först, en tesked till en matsked. Om djuret får behålla det i 2 timmar kan givan upprepas. Öka sedan gradvis mängden till full ranson över de närmaste 3-4 dagarna. När djuret helt återhämtat sig kan det vanliga fodret börja blandas in med skonkosten. Återgå helt till det vanliga fodret efter några dagar. Har man valt att köpa färdigtillagad skonkost (torrfoder/burkmat) är det absolut ingen nackdel att fortsätta med skonkosten längre än så för bästa återhämtning. Om hunden börjar må dåligt när den får mer mat får man backa och minska fodervolymen igen.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären kan efter en första primär undersökning planera för en mag-tarmutredning.
 • Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen förelegat och så vidare. Därefter genomförs en noggrann undersökning av hunden, vilket inkluderar att veterinären känner igenom buken.
 • Blodprover kan visa om magkatarren grundar sig i en annan sjukdom.
 • Ibland utförs undersökning med röntgen eller ultraljud.
 • Ytterligare ett diagnostiskt steg i en utredning kan vara gastroskopi då magsäcken undersöks och vävnadsprover/biopsi kan tas. Man ser då också om hunden har andra sjukdomar såsom magsår, tumörer eller nedsvalda föremål.

Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till vid undersökningen. Om ingen bakomliggande orsak/sjukdom hittas behandlas symtomen enligt ovanstående råd och många gånger även med lämpliga läkemedel. 

Här kan du läsa mer om magtarmproblem hos hund.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen