Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Idag: 09:00–21:00

Bilddiagnostik på Södra Djursjukhuset

Röntgen
Vi har två röntgenlabb; ett för akuta patienter och ett för i första hand tidsbokade besök. Detta innebär kortare väntetider för dig som kund då vi kan arbeta mer effektivt och ha båda röntgenlabben igång samtidigt.

På operation har vi även så kallad genomlysning. Det är röntgen som ger en rörlig bild i realtid.

Datortomograf
Sedan våren 2016 har vi även möjlighet att köra datortomografi på Evidensia Södra Djursjukhuset. Bilderna från undersökningen avläses av vår radiolog. Utlåtandet svaras ut till dig som djurägare på en telefontid med veterinären eller som remissvar till remitterande klinik beroende på vad som önskats.

Ultraljud
Vi har flera veterinärer, bland andra Sara Granström, Frida Westgren, Elin Reimegård, Christin Sjong Andersen och Madeleine Sandberg, som en stor del av sin arbetstid utför ultraljudsundersökningar.